De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Schoolloopbaan van een leerling in het BuSO Opleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Schoolloopbaan van een leerling in het BuSO Opleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Schoolloopbaan van een leerling in het BuSO Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2013-2014

2 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Doelstellingen  Een overzicht van belangrijke stappen in de schoolloopbaan van een leerling (regelgeving)  Aandacht voor bijhorende administratie (praktijk SBT en verificatie)

3 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Inhoud  Structuur van het BuSO/M-decreet  Inschrijvingsrecht  Toelatingsvoorwaarden  Leerlinggebonden documenten  Discimus  Leerplicht  Afwezigheden  Tucht  Studiebewijzen  GON/ION

4 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Regelgeving De Regelgeving over de structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs is gebundeld en grotendeels terug te vinden in de Codex Secundair Onderwijs en in de Omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15/08/2011Omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15/08/2011

5 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Structuur BuSO 7 Types:  type 1: kinderen met een licht mentale handicap;  type 2: kinderen met een matige of ernstige mentale handicap;  type 3: kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen;  type 4: kinderen met een fysieke handicap;  type 5: kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of op medische gronden verblijven in een preventorium;  type 6: kinderen met een visuele handicap;  type 7: kinderen met een auditieve handicap.

6 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Leerlingenpopulatie

7 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Leerlingenpopulatie

8 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Structuur BuSO 4 Opleidingsvormen:  OV1  Sociale aanpassing  Integratie in een beschermd leefmilieu  Stages of sociaal-maatschappelijke trainig  OV2  Sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking  Integratie in beschermd leef- en arbeidsmilieu  Stages

9 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Structuur BuSO  OV3  Algemene, sociale en beroepsvorming  Integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu  3 fasen: Observatiefase: in principe 1 schooljaar Opleidingsfase: 2 schooljaren Kwalificatiefase: 2 schooljaren  Facultatieve integratiefase (alternerende beroepsopleiding): 1 schooljaar  Experiment modulaire structuur  Stages

10 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Structuur BuSO  OV4  Voorbereiding op voortzetting studies  Inschakeling in het actieve leven  ASO, TSO, KSO, BSO  SO 64

11 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Leerlingenpopulatie

12 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Structuur BuSO

13 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Structuur BuSO  Type 5: ook leerlingen van OV1, OV2, OV3 kunnen ingeschreven worden in type 5

14 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Structuur BuSO  Verouderd: indeling in bestaande types strookt niet meer met huidige leerlingenpopulatie (bvb. type 7)

15 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 M-decreet  Goedgekeurd door Vlaamse regering  Ligt voor in Vlaams Parlement Nieuwe maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

16 www.agodi.be AgODi Filmpje type 1/8 cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Klasse tv

17 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Wat denken jullie?

18 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Gelijke onderwijskansenbeleid  Inschrijvingsrecht  rechtsbescherming

19 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht  Akkoord met pedagogisch project en schoolreglement, ook bij wijzigingen  Voldoen aan toelatingsvoorwaarden op dag instap  Inschrijvingsregister per bepaalde capaciteit  Vraag tot inschrijving: drie mogelijke antwoorden  Gerealiseerde inschrijving  Niet-gerealiseerde inschrijving  (Uitgestelde inschrijving) cursus schoolsecretariaten 2013-2014

20 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht  Ten vroegste eerste schooldag van maart Uitz.: Wanneer men geen leerlingen weigert, kan men met voorrangsgroepen starten op 1 ste schooldag na kerstvakantie (niet in LOP) cursus schoolsecretariaten 2013-2014

21 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht  Iedere school kan/moet capaciteit bepalen  Kan op verschillende niveaus  Bepalen voor begin inschrijvingen  Verhogen steeds mogelijk, verlagen niet cursus schoolsecretariaten 2013-2014

22 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht: voorrang  Sommige groepen leerlingen kunnen of moeten voorrang krijgen  In principe verplicht  Verschillende voorrangsgroepen in volgorde  Leerlingen van dezelfde leefeenheid als reeds ingeschreven leerlingen  Voorrang voor kinderen van personeelsleden  Voorrang voor leerlingen van basisschool op dezelfde campus Optioneel Enkel binnen LOP na goedkeuring cursus schoolsecretariaten 2013-2014

23 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht: voorrang  Voorrang voor leerlingen met ten minste één ouder die het Nederlands voldoende machtig is BHG  Voorrang voor leerlingen die al dan niet indicatorleerling zijn LOP Dubbele contingentering Streven naar sociale mix cursus schoolsecretariaten 2013-2014

24 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht: weigeringen  Leerlingen kunnen slechts in beperkt aantal gevallen worden geweigerd  Leerling voldoet niet aan toelatingsvoorwaarden  Alternerend schoollopen (verplicht om te weigeren)  Capaciteit wordt overschreden (verplicht om te weigeren) Consequent toepassen School kan hier soms van afwijken – Leerlingen geplaatst door jeugdrechter of CBJ – (semi-) interne in een (semi-)internaat verbonden aan de school – Leerlingen in een voorziening van residentiële opvang – GON-leerlingen die terugkeren hun BuSO-school waar ze in het lopende of het voorafgaande schooljaar ingeschreven waren – kinderen van dezelfde leefeenheid in hetzelfde capaciteitsniveau in het eerste jaar cursus schoolsecretariaten 2013-2014

25 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht: weigeringen  Leerling is tijdens het vorige of daaraan voorafgaande schooljaar definitief uitgesloten  Leerling met specifieke onderwijsbehoefte op basis van draagkracht (niet in buso)  M-decreet: onredelijke aanpassingen cursus schoolsecretariaten 2013-2014

26 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht: procedure  Inschrijvingsregister met gerealiseerde, niet- gerealiseerde (en uitgestelde inschrijvingen)  Bij weigering: binnen vier dagen aangetekend meedelen  Chronologie inschrijvingsregister tot vijfde schooldag oktober respecteren  In sommige gevallen automatisch bemiddeling LOP, kan altijd op vraag van ouders  Klacht tegen weigering mogelijk bij Commissie inzake Leerlingenrechten cursus schoolsecretariaten 2013-2014

27 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht: aanmelden  Is kenbaar maken van intentie tot inschrijven  Vooraf voorleggen aan CLR  Ten vroegste vanaf eerste schooldag na kerstvakantie  Ordening volgens ordeningscriteria  Voorrangsgroepen respecteren cursus schoolsecretariaten 2013-2014

28 www.agodi.be AgODi Commissie inzake leerlingenrechten  Behandelt klachten over weigeringen  Beoordeling aanmeldingsprocedures  Bestaat uit zes leden en een voorzitter  Termijn van 30 dagen na vaststelling van betwiste feiten om klacht in te dienen  Bij klacht mogen ouders en school hun versie van de feiten (komen) toelichten  CLR soms automatisch ingeschakeld na bemiddeling LOP cursus schoolsecretariaten 2013-2014

29 www.agodi.be AgODi Lokale overlegplatforms  Werken aan uitvoering GOK-decreet en inschrijvingsrecht  Deelname is financierings- of subsidiëringsvoorwaarde  Bestaat uit onderwijs- en niet-onderwijspartners  Elk LOP ondersteund door deskundige en voorgezeten door voorzitter  Diverse bevoegdheden waaronder bemiddelen en afspraken maken rond inschrijvingen cursus schoolsecretariaten 2013-2014

30 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Jullie ervaringen

31 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Pauze

32 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Toelatingsvoorwaarden

33 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Regelmatige leerling  Leerlingen die beantwoorden aan  Toelatingsvoorwaarden  Behoudsvoorwaarden  Aanwezigheidsvoorwaarden

34 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Toelatingsvoorwaarden  Leeftijdsvoorwaarden  Jaar waarin leerling 13 wordt: van rechtswege  Jaar waarin leerling 12 wordt: mits CLB-advies  < 12jaar: getuigschrift BaO  1 ste leerjaar A (OV4)

35 www.agodi.be AgODi Toelatingsvoorwaarden  Inschrijvingsverslag  Attest + protocol  Opgesteld door CLB of andere bevoegde dienst: Omzendbrief CLB/2013/01 Omzendbrief CLB/2013/01  Toekomst: Enkel CLB  Type 1,2,3,4: multidisciplinair onderzoek  Types 3, 5, 6, 7: geneesheer-specialist (!)  Type 3: Diagnose psychiater of kinderarts cursus schoolsecretariaten 2013-2014

36 www.agodi.be AgODi Toelatingsvoorwaarden BO cursus schoolsecretariaten 2013-2014  Attest  Nieuwe model sinds 1 september 2012: http://www.ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?n r=686 http://www.ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?n r=686  Wijzigingen van type, niveau, opleidingsvorm  Toelating GON  Toekomst: Nieuw document = gemotiveerd verslag GON

37 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Toelatingsvoorwaarden BO  Protocol  Verantwoording voor doorverwijzing naar BO  Resultaten van multidisciplinair onderzoek Medisch Psychologisch Pedagogisch Sociaal  Voor ziekenhuisscholen: geen protocol vereist

38 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Leerlingen uit niet-Vlaams onderwijssysteem  Gunstige beslissing klassenraad  25 lesdagen nadat leerling de lessen start  Klassenraad bepaalt zelf de basis voor gunstige beslissing, tenzij document gelijkwaardigheid gunstiger is  Meer info: NARIC-Vlaanderen, tel. 02/553.89.58

39 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014  +21-jarigen  Tot 2013-2014: CABO  Toekomst: klassenraad  Na schriftelijke aanvraag betrokken personen  Aanvraag vóór 1 september  Accepteren of weigeren vóór 15 september  1 schooljaar Behoudsvoorwaarden

40 www.agodi.be AgODi Behoudsvoorwaarden  Alle opleidingsvormen:  (Bijkomende) handicap door ziekte of ongeval opgelopen in de loop van het SO  Eerste inschrijving BuSO als persoon door handicap of ziekte in aanmerking komt voor een beroepsopleiding of training in compenserende vaardigheden cursus schoolsecretariaten 2013-2014

41 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Behoudsvoorwaarden  OV1+2:  In functie van het behalen van een attest  Geen plaats in een voorziening van het VAPH  Geen plaats in postschoolse opvangmogelijkheden op gebied van tewerkstelling  OV3+4:  In functie van het behalen van een diploma of getuigschrift  Max 2 schooljaren

42 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Toelatingsvoorwaarden OV1/OV2  Individueel traject  Handelingsplan opgemaakt door klassenraad in samenspraak met CLB en ouders  Klassenraad beslist over overgangen

43 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Toelatingsvoorwaarden OV3 Observatiefase  klassenraad kan duur aanpassen Opleidingsfase  Klassenraad en CLB beslissen over  toelating tot leerjaar van opleiding  overgang naar ander leerjaar of opleiding in loop van schooljaar

44 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Toelatingsvoorwaarden OV3 Kwalificatiefase  Ten minste 2 schooljaren zelfde opleiding  Veranderen van opleiding in de loop van kwalificatiefase kan niet, tenzij verlenging studieduur  Afwijking klassenraad mogelijk  Geen opleidingsfase gevolgd? Voorwaarde = minimum 16 jaar zijn op 31 december van het lopende schooljaar

45 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Toelatingsvoorwaarden OV3 Integratiefase  Enkel attest beroepsonderwijs: niet toegelaten  Klassenraad beslist bij getuigschrift verworven competenties en attest verworven bekwaamheden  Getuigschrift: van rechtswege toegelaten  In geval van ziekte of gewettigde afwezigheid: verlenging ABO mogelijk

46 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Toelatingsvoorwaarden OV3  Voor opleidingen grootkeukenmedewerker, bakkersgast, slagersgast geschiktheidsverklaring van arts  Voor 1/10  Blijft gelden

47 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Toelatingsvoorwaarden OV4  Idem als gewoon onderwijs (omzendbrief SO 64)

48 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Tlvw OV 4  Algemene principes  Toelatingsvoorwaarden  Met welk attest houden we rekening  Toelatingsklassenraad  Overgangen gedurende het schooljaar  Altijd beroepen op meest gunstige toelatingsvoorwaarde

49 www.agodi.be AgODi Regelgeving Omzendbrief SO/2011/03/BuSO Omzendbrief SO64 cursus schoolsecretariaten 2013-2014

50 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Oefeningen

51 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Leerlinggebonden documenten

52 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Leerlinggebonden documenten  Handelingsplan:  selecteren van ontwikkelingsdoelen op maat van leerling of leerlingengroep  wordt opgemaakt door klassenraad in samenspraak met CLB en ouders  Leerlingendocumenten zoals taken, huiswerk,… enkel in relatie tot handelingsplanning, dus actueel.

53 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Leerlinggebonden documenten  Einddoelstellingen  OV 2  OV 3 Documenten 2e jaar kwalificatiefase: per opleiding 1 agenda van voorbije schooljaar Stages: documenten ter inzage van inspectie Kwalificatieproeven: dossier per kwalificatieproef van voorbije schooljaar  OV 4 Idem als in gewoon onderwijs (SO/2003/02)

54 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Leerlinggebonden documenten  Bewaartermijnen  Leerlingendossier: 5 jaar nadat leerling school heeft verlaten  Processen-verbaal en notulen klassenraad: 30 jaar

55 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Administratieve documenten  Stamboekregister http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/13138_bijlage1.doc  Individuele steekkaart http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/13138_bijlage2.doc  Aanwezigheidsregister http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/13138_bijlage3.doc

56 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Administratieve documenten  Registratiefiche van de leerling http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/13138_bijlage4.doc  Inschrijvingsregister http://www.ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?nr=5353

57 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsregister  Toekomst: integratie in schoolsoftware  Omzendbrief SO 2012/03SO 2012/03  Vijf verschillende modellen  Modellen bevatten minimaal vereiste gegevens  Elektronisch of op papier  Drie delen:  Capaciteitenblad  Leerlingenfiche  Registerblad  Leeswijzer cursus schoolsecretariaten 2013-2014

58 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsregister: capaciteitenblad  Datum opmaak capaciteitenblad + schooljaar  Gegevens school/VPL  Alle vastgelegde capaciteiten  Per niveau  Wijzigingen bijhouden cursus schoolsecretariaten 2013-2014

59 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsregister: leerlingenfiche  Voor iedere leerling die zich komt inschrijven  Ondertekend door ouder  Meegeven mogelijk  Bij niet-gerealiseerde inschrijving: steeds mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving  Gegevens school en leerling  Gegevens inschrijving  Voorrangskenmerken  Datum en uur van inschrijving (idem als op registerblad)  Status inschrijving  Ondertekening PP/SR cursus schoolsecretariaten 2013-2014

60 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsregister: registerblad  Overzicht van alle inschrijvingen  Per capaciteitsniveau  Gegevens leerling  Voorrangskenmerken  Volgnummer (N-)IND-leerling (bij dubbele contingentering)  Status inschrijving  Opmerkingen  Bij gerealiseerde inschrijving: wegens overcapaciteit (indien van toepassing)  Bij niet-gerealiseerde inschrijving: motivering  Bij wijziging status inschrijving: datum, tijdstip en nieuwe status cursus schoolsecretariaten 2013-2014

61 www.agodi.be AgODi Discimus  Nieuwe werkwijze  Continue uitwisseling van gegevens  Gestart in april 2012 voor inschrijvingen voor schooljaar 2012-2013  Juiste rijksregisternummers  Inschrijvingen onmiddellijk invoeren cursus schoolsecretariaten 2013-2014

62 www.agodi.be AgODi Discimus  Stamnummers  Niet meer alfabetisch  In volgorde van inschrijving  Hiaten mogelijk  Vorm blijft hetzelfde  Edison-zendingen:  Stages  Studiebewijzen  Tucht  TOAH cursus schoolsecretariaten 2013-2014

63 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Administratieve documenten  Leerlingenkenmerken  Nieuwe cyclus 1/2/2014  Type 1,3  Externe, semi-interne leerlingen  Let op: MFC’s  Thuistaal, opleidingsniveau moeder  Schriftelijke verklaring op eer: http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/4031.doc

64 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Vragen/ervaringen

65 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Middagpauze

66 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Leerplicht  Duur  Van 6 tot 18 jaar: datum tussen 1/1 en 30/6  tot 18 e verjaardag datum tussen 1/7 en 31/12  tot 30/6 van kalenderjaar waarin men 18 wordt  Voltijdse leerplicht tot 16  Of tot 15 indien eerste 2 leerjaren van voltijds SO beëindigd  Als leerling voor 18 eindstudiebewijs haalt (bvb getuigschrift in OV 3) stopt de leerplicht

67 www.agodi.be AgODi  Vrijstelling  diploma secundair onderwijs / studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad BSO / (kwalificatie)getuigschrift van opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs  ernstige lichamelijke of psychische handicap – tijdelijke / definitieve vrijstelling door CABO  vrijstelling van de leerplicht om andere redenen, zoals ontvoogding, huwelijk, ouderschap..., is in geen geval mogelijk! De leerplicht cursus schoolsecretariaten 2013-2014

68 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014  Kinderen zonder wettig verblijfsstatuut  alle kinderen die op het Belgisch grondgebied verblijven hebben recht op onderwijs  leerplicht gaat in op 60 e dag na inschrijving in het vreemdelingenregister, in het wachtregister of in het bevolkingsregister De leerplicht

69 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014  Controle op de leerplicht  uittreksel uit het RR van alle leerplichtige leerlingen in het Vlaams Gewest wordt vergeleken met info in onze databanken  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: controle door cel met ambtenaren van zowel Franse als Vlaamse gemeenschap  onderscheid Franstaliggevoelige gemeenten en niet-Franstaliggevoelige gemeenten De leerplicht

70 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 cursus schoolsecretariaten 2013-2014  Controle op de leerplicht  aanschrijven ouders  hulp van de gemeenten  interne opvolging  ontoereikende antwoorden overmaken aan parket  bijkomende acties  Samenwerking grensgebieden De leerplicht

71 www.agodi.be AgODi  Opvolging van in- en uitschrijvingen  verantwoordelijkheid van de school die een leerling inschrijft om onmiddellijk het leerlingendossier op te vragen aan de uitschrijvende school  geen nieuwe inschrijving 15 kalenderdagen na uitschrijving = brieven naar school / ouders / CLB  koppeling aan schooltoelagen  correct gebruik RRN! De leerplicht cursus schoolsecretariaten 2013-2014

72 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014  Wat als de leerplicht niet gerespecteerd wordt  rol parketcriminoloog  feedback naar AgODi  Politierechtbank  Jeugdrechtbank De leerplicht

73 www.agodi.be AgODi De leerplicht  Resultaten leerplichtcontrole AgODi  Rapport “Wie is er NIET als de schoolbel rinkelt?” Overzicht procedurestappen 12- tot 18-jarigen: cursus schoolsecretariaten 2013-2014

74 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 cursus schoolsecretariaten 2013-2014  Nieuwe regelgeving sinds 1/9/2013  Definitie  Verklaring en uiterste instapdatum  Examencommissie  Controle door inspectie Huisonderwijs

75 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014  Definitie  onderwijs verstrekt aan leerplichtigen van wie de ouders beslist hebben om hun kinderen niet in te schrijven in een door de Vlaamse/Franse/Duitstalige Gemeenschap, erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school  Verklaring & uiterste instapdatum  Uiterlijk op de derde schooldag!  Enkele uitzonderingen (CLB) Huisonderwijs

76 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014  Verplichte deelname examencommissie  Leerling 13 jaar -> getuigschrift basisond.  Leerling 15 jaar -> getuigschrift 1 ste graad  Maximaal 2 pogingen  Enkele uitzonderingen (CLB)  Inspectie  2 minimumeisen  Criteria vastleggen in BVR Huisonderwijs

77 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014  Leerlingen moeten aanwezig zijn op school, behalve in geval van wettige afwezigheid (leerplicht)  Tegenover gewettigde afwezigheden moeten altijd verantwoordingsstukken staan  Systeem van codes om afwezigheden te registreren  Drie soorten afwezigheden  Van rechtswege gewettigd  Door de school gewettigd  Problematische afwezigheden Afwezigheden

78 www.agodi.be AgODi Van rechtswege gewettigde afwezigheden  Afwezigheid om medische redenen  Schriftelijke verklaring van ouders (code Z) Maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen Maximaal vier keer per schooljaar Medisch attest (code D) Langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen Al minstens vier maal verklaring van ouders Altijd nodig in examenperiodes Tijdens andere evaluatiemomenten dan examenperiodes (beslissing van de school) Sommige medische attesten zijn twijfelachtig (zie verder) cursus schoolsecretariaten 2013-2014

79 www.agodi.be AgODi Van rechtswege gewettigde afwezigheden  Luxeverzuim – nieuw vanaf 2013-2014  Als de ziekte valt in de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de kerst-, de krokus-, de paas- of de zomervakantie dient een medisch attest afgeleverd te worden.  Er is dus voor elke vorm van afwezigheid om medische redenen in die weken voor of na een vakantie een doktersattest nodig, ook als de leerling maar enkele dagen ziek is of als de dagen niet aansluitend op de vakantie zijn. cursus schoolsecretariaten 2013-2014

80 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Afwezigheden  Tucht (code T)  Elektronische zending bij definitieve uitsluiting  Overige (Code R)  Begrafenis of huwelijk van bloed- of aanverwant  Familieraad  Rechtbank  Overmacht  Bijzondere jeugdzorg  Religieuze feestdagen  Afleggen van proeven voor examencommissie  Leerlingenkoepel

81 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Afwezigheden Afwezigheden gewettigd door de school  Bepaalde periode niet ingeschreven zijn  Bepaalde periode niet volgen lesprogramma  Overlijden bloed- of aanverwant t/m 2 e graad (code Q)  Persoonlijke redenen (code P) Vooraf aanvragen Topsportstatuut  Time-out (code O)

82 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Afwezigheden  Bepaalde onderdelen van lesprogramma niet volgen of spreiding van lesprogramma in OV 4 (code P)  Bijkomende kwalificatie  Vrijstelling onderdeel Se-n-Se  Vrijstelling lesprogramma-vervanging alternatief programma  Spreiding opleidng Se-n-Se  Spreiding module HBO verpleegkunde

83 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Afwezigheden  Spreiding lesprogramma bij ziekte of ongeval (code G)  Spreiding over 2 schooljaren  Beslissing klassenraad  Revalidatie tijdens de lesuren (code H)  Schoolexterne hulpverleners

84 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Afwezigheden  Ziekte of ongeval Max 150 min. per week, verplaatsing inbegrepen Dossier – Verklaring van ouders over reden revalidatie tijdens de lesuren – Medisch attest: noodzakelijkheid, frequentie, duur – Advies van CLB na overleg met ouders en klassenraad – Toestemming van de directeur Uitzonderlijk meer mits advies CLB-arts na overleg met ouders en klassenraad

85 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Afwezigheden  Behandeling van een stoornis 250 min per week verplaatsing inbegrepen Dossier  Verklaring van ouders over reden revalidatie tijdens de lesuren  Inschrijvingsverslag voor BuSO  CLB-advies na overleg met ouders en klassenraad  Samenwerkingsovereenkomst tussen school en revalidatieverstrekker  Toestemming van de directeur Verschillend van samenwerking buso-scholen en MPi’s (=protocolakkoord Coens-Steyaert)

86 www.agodi.be AgODi Afwezigheden Stages (code W)  Omzendbrief SO/2002/11 (BuSO) van 16/09/2002 Omzendbrief SO/2002/11 (BuSO) van 16/09/2002  Omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15/08/2011 Omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15/08/2011  Buitengewoon secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs  Omzendbrief SO/2007/05 van 30/08/2007 Omzendbrief SO/2007/05 van 30/08/2007  Enkel bij stages cursus schoolsecretariaten 2013-2014

87 www.agodi.be AgODi Afwezigheden OV1, OV 2  Stage is mogelijk:  OV1: facultatief  OV2: pedagogisch project  Productief karakter  ≠ sociaal maatschappelijke training (is niet bedoeld als beroepservaring, dus geen W)  Vanaf 16 jaar  Extramurale BGV cursus schoolsecretariaten 2013-2014

88 www.agodi.be AgODi Afwezigheden OV 3  Stages kwalificatiefase=code W  Extramurale BGV, praktijk op verplaatsing: als het gelijkgesteld is met stage=code W  Extramurosactiviteiten zijn geen stages  Kan wel werkplekleren zijn, maar dus geen code W  Werkervaringsluik ABO: gelijkgesteld met stage = code W cursus schoolsecretariaten 2013-2014

89 www.agodi.be AgODi Afwezigheden  Leeftijd: minimum 16  Onduidelijke categorieën: valt leerling onder statuut stagiair? preventie.onderwijs@vlaanderen.bepreventie.onderwijs@vlaanderen.be. cursus schoolsecretariaten 2013-2014

90 www.agodi.be AgODi OV 4  Omzendbrief SO/2002/09 van 16/09/2002 Omzendbrief SO/2002/09 van 16/09/2002  Zelfde regeling als gewoon SO cursus schoolsecretariaten 2013-2014

91 www.agodi.be AgODi JA WERKPLEKLEREN Verricht de leerling arbeid als deelname van het arbeidsproces? JA NEEN OBSERVATIEACTIVITEIT =extramuros NEEN GEEN WERKPLEKLEREN - Ofwel praktijk in de schoolomgeving (=PV) - Ofwel praktijk in een andere opleidingsinstelling (andere school, VDAB, gebruik maken van opleidingsfaciliteiten van een bedrijf zonder interferenties werknemers …) STAGE

92 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Afwezigheden Problematische afwezigheden (code B)  Afwezigheden die niet verantwoord kunnen worden door andere codes  Twijfelachtige medische attesten  Dixit-attest  Geantedateerd, vervalste datum  Niet-medische reden  Signaleren aan CLB-arts

93 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Afwezigheden  Begeleiding  Gedeelde verantwoordelijkheid school-CLB  Complexe problemen: CLB=draaischijf naar welzijnssector  Kort op de bal spelen  Preventie  10 B’s  CLB  30 B’s  Elektronische melding Aantal B-codes is schooloverschrijdend  Contact politie: http://www.infozone.be/home.htm http://www.infozone.be/home.htm

94 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Afwezigheden  Verificatiecontrole Is er voldoende begeleiding? – Ja: regelmatige leerling – Neen: vrije leerling (geen financiering, geen studiebekrachtiging)  Koppeling aan schooltoelagen  Belang van tijdige en correcte meldingen  2 opeenvolgende schooljaren 30 of meer B’s  schooltoelage 2 e schooljaar terugbetalen  Ook geen schooltoelage: niet ingeschreven op 30/6 15 aansluitende kalenderdagen niet ingeschreven zijn

95 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Afwezigheden Zorgwekkende dossiers  Als school en/of CLB zinvol achten  Dossier (stappenplan en registratiefiche) bezorgen aan AgODi Brieven schrijven Doorsturen naar procureur

96 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Afwezigheden Onderwijs aan huis voor zieke jongeren  Informatie is verplicht onderdeel schoolreglement  Tijdelijk onderwijs aan huis  Onder bepaalde voorwaarden Afstand (20km) Regelmatige leerling (niet voor ABO-leerlingen) Niet chronisch ziek: – 21 opeenvolgende kalenderdagen afwezig – Bij hervatten lessen, maar herval binnen 3 maanden  geen wachttijd

97 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Afwezigheden Chronisch ziek: – Schriftelijke aanvraag ouders – Attest van geneesheer-specialist (1 x per schooljaar)  Aanvraagformulier: http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/5020.doc

98 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Afwezigheden  Type 5 of K-dienst: thuisschool “tijdelijk ontslagen van verplichting oah”  Elektronische zending:  Bij de eerste melding  Bij een verlenging  Bij herval binnen 3 maanden na vorige periode

99 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Afwezigheden  Permanent onderwijs aan huis  Ernst van de handicap  Voldoen aan toelatingsvoorwaarden BuSO  Gunstig advies CABO  CABO duidt binnen 15 werkdagen na verzoek dichtstbijzijnde school aan  Niet mogelijk in type 5 of K-dienst  M-decreet: rol CABO wordt overgenomen door inspectie

100 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Tucht Tuchtmaatregel: bvb. tijdelijke of definitieve uitsluiting  Door schoolbestuur of directeur  Voorafgaand advies van klassenraad  Procedure:  Ouders en leerling voorafgaand gehoord  Beslissingen schriftelijk motiveren  Schriftelijk aan ouders meedelen  Niet collectief  In overeenstemming met de ernst van de feiten

101 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Tucht  Ouders hebben inzage in dossier  Niet overdraagbaar naar andere school  Definitieve uitsluiting  Beroep is mogelijk  Uitsluiting tijdens schooljaar of 31/8  Leerling blijft ingeschreven tot inschrijving in nieuwe school  CLB en school helpen zoeken  Vraag van ouders tot opvang door de school  Meerderjarige leerlingen kan men uitschrijven 30 lesdagen na uitsluiting

102 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Oefeningen

103 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Pauze

104 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Studiebewijzen OV 1  Attest buitengewoon onderwijs tot sociale aanpassing http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/9324_bijlage1.d oc OV 2  Attest buitengewoon onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/9324_bijlage2.d oc

105 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Studiebewijzen OV 3  Observatiefase  Opleidingsfase  Kwalificatiefase  Attest beroepsonderwijs http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/4876.doc Niet geslaagd

106 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Studiebewijzen  Attest van verworven bekwaamheden http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/4875.doc Vermeldt alle verworven bekwaamheden uit het opleidingsprofiel  Getuigschrift van verworven competenties http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/4874.doc Afgerond geheel binnen een opleiding – Inzetbaarheid op arbeidsmarkt Niet voor alle opleidingen: http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/4879.doc

107 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Studiebewijzen  Getuigschrift van de opleiding http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/4873.doc Dagelijks werk en kwalificatieproef Handelingsplanning: eventueel aanpassen van doelstelling 4 e en 5 e leerjaar in dezelfde opleiding (vrijstellingen mogelijk)

108 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Studiebewijzen  Integratiefase  Attest alternerende beroepsopleiding http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/4878.doc Niet geslaagd  Getuigschrift alternerende beroepsopleiding http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/4877.doc  Getuigschrift van de opleiding  Getuigschrift verworven competenties  Attest verworven bekwaamheden

109 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Studiebewijzen  Kwalificatiecommissie  Directeur, leerkrachten, deskundigen  Werking bepalen in huishoudelijk reglement  Voorheen beslissende, nu adviserende rol  Geeft advies over de kwalificatieproef aan de klassenraad

110 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Rol van de klassenraad  Beslist of leerling geslaagd is obv Advies kwalificatiecommissie OD en competenties in opleidingsprofielen Stages Attitude van de leerling  Beslissingen in proces-verbaal http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/4880.doc

111 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Rol van de klassenraad  Beroepsprocedure Ouders of meerderjarige leerling kunnen beslissing betwisten 3 werkdagen na bekendmaking Beroepscommissie Definitieve beslissing uiterlijk 15/9

112 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Studiebewijzen Modulair OV 3  Naast studiebekrachtiging OV 3:  Deelcertificaat Module met vrucht gevolgd  Certificaat Opleiding met vrucht gevolgd  Geen kwalificatieproeven

113 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Studiebewijzen OV 4  Studiebekrachtiging gewoon SO (SO 64)  Oriënteringsattesten A, B, C  Getuigschrift basisonderwijs  Getuigschrift eerste graad  Getuigschrift tweede graad  Studiegetuigschrift van tweede leerjaar derde graad (BSO)  Diploma SO  Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer  Certificaat Se-n-Se  Getuigschrift basisonderwijs

114 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Studiebewijzen Elektronische zending  Niet voor ziekenhuisscholen  Tussen 1/7 en 15/7  LED (leer- en ervaringsbewijzendatabank)

115 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Geïntegreerd Onderwijs Bron: www.klasse.be/tvklasse/onderwerpen/inclusiewww.klasse.be/tvklasse/onderwerpen/inclusie

116 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 GON  Samenwerking gewoon en buitengewoon onderwijs  Jongeren met handicap, leer- en/of opvoedingsmogelijkheden  Tijdelijk of permanent, volledig of gedeeltelijk lessen volgen in gewoon onderwijs  Hulp buitengewoon onderwijs  GON-pakket + Integratietoelage

117 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 GON  Niveaus  Kleuteronderwijs  Lager onderwijs  Secundair onderwijs  Hoger onderwijs + HBO  In principe GEEN universitair onderwijs:  Overgangsmaatregel voor studierichtingen die oorspronkelijk behoorden tot het hoger onderwijs

118 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 GON Toelatingsvoorwaarden  Voldoen aan toelatings- en overgangsvoorwaarden gewoon onderwijs (SO64 – BaO/2001/10)  Vereiste documenten  Inschrijvingsverslag  Toekomst: gemotiveerd verslag ≠ inschrijvingsverslag  Integratieplan  Type 1,3,8 voorafgaand schooljaar minstens 9 maanden BO gevolgd

119 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 GON Toelatingsvoorwaarden  Inschrijvingsverslag = attest + protocol  OV op attest  Attesten mogen uitgereikt worden door instanties in omzendbrief CLB/2013/01CLB/2013/01  Nog geen BO gevolgd: OV 4  Ernstige handicap  Motivering in protocol  Toekomst: gemotiveerd verslag ≠ inschrijvingsverslag

120 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 GON  Integratieplan  Financieringsvoorwaarde  Kan ook voor leerlingen die geen GON- pakket genereren  Nieuw plan bij Wijziging aard van integratie Wijziging in aard of ernst handicap Wijziging onderwijsniveau Wijziging integratieteam  Bijlage 2 GD/2003/05

121 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 GON  Integratieplan  Algemene gegevens van de leerling  Aard van de integratie Volledig of gedeeltelijk Permanent of tijdelijk  Aard en ernst van de handicap Ernstige fysieke handicap Ernstige visuele handicap Ernstige auditieve handicap Matige handicap

122 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 GON  Integratieplan  Integratieteam Leerling en/of ouders Directeur school gewoon onderwijs Directeur CLB school gewoon onderwijs Directeur BuSO-school Directeur CLB BO-school – Indien leerling vorig schooljaar naar BO ging

123 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 GON  ASS  Diagnose door (kinder)psychiater, COS, referentiecentrum autisme Lijst: bijlage 6 - GD/2003/05bijlage 6 - GD/2003/05 Enkel voor nieuwe GON-lln – Instap na 01-09-2007  Type 4,6,7 enkel “matig” Leerling met ernstig in 2005-2006 mogen diagnose behouden  Bij diagnose ASS: oogspecialist en NKO-arts ondertekenen attest niet

124 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 GON Studiebekrachtiging  Volledig permanent  Zelfde bepalingen als voor leerlingen gewoon onderwijs  Gelijkwaardig verklaard programma  Volledig tijdelijk  Indien op 30/6 in school gewoon onderwijs, zelfde studiebekrachtiging als leerlingen gewoon onderwijs

125 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 GON Verificatie  In school BuO  Op basis van GON-zending  Tussen 1 en 8 oktober  Technische brochure http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/download_lerenden.htm http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/download_lerenden.htm  Inhoud zending – ID-gegevens – Gegevens school gewoon + buitengewoon onderwijs – Integratieplan: O of N – Type + Aard handicap (mogelijke combinaties in TB) – Aard integratie 1 (V of G) en 2 (P of T) – ASS-code: Diagnose – Andere – Geen

126 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 GON Verificatie  Gegevens zending ~ inschrijvingsverslag + Integratieplan  Koppeling schoolloopbaan  Ontbrekende ID-nummers   HS of instellingsnummer gewoon onderwijs

127 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 ION  Matige of ernstige verstandelijke handicap  Permanente en volledige integratie in gewoon lager of secundair onderwijs  Integratietoelage  Begeleiding vanuit BuO  Aanvullende lestijden

128 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 ION Toelatingsvoorwaarden  Inschrijvingsverslag type 2  Toelatingsvoorwaarden gewoon onderwijs  1 ste leerjaar 1 ste graad  Individueel leerprogramma werkelijk en regelmatig volgen  Integratieplan

129 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Aanvraag  BuSO-school  kopie van Type 2-attest  Aangetekend versturen  NO/2008/05 – bijlage 1 NO/2008/05 – bijlage 1

130 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Studiebekrachtiging  Attest van verworven bekwaamheden voor ION-leerlingen  SO64 – bijlage 17  Afwijking mogelijk  Nu: minister  Toekomst: inspectie

131 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 ION Verificatie  School voor gewoon onderwijs  Bewijs toekenning  Voldoet leerling aan toelatingsvoorwaarden 1 ste leerjaar 1 ste graad?  Werd leerling effectief als ion-leerling doorgegeven in zending 1 oktober?

132 www.agodi.be AgODi Toekomst  Wetenschappelijk onderzoek:  Knelpunten: Verplaatsingen Doelgroep Statuut GON-begeleider …  Nog geen aanpassingen in M-decreet  Werkgroep met sociale partners om mogelijke pistes te onderzoeken cursus schoolsecretariaten 2013-2014

133 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Wat denken jullie?

134 www.agodi.be AgODi cursus schoolsecretariaten 2013-2014 Vragen Met vragen kunt u steeds terecht bij SBT BuSO: tine.debruyne@ond.vlaanderen.betine.debruyne@ond.vlaanderen.be (coördinator) 02/553 87 18 annemarie.vandecasteele@ond.vlaanderen.beannemarie.vandecasteele@ond.vlaanderen.be (groepschef) 02/553 88 40 marion.declercq@ond.vlaanderen.bemarion.declercq@ond.vlaanderen.be (dossierbeheerder) 02/553 88 86 sanne.versmissen@ond.vlaanderen.besanne.versmissen@ond.vlaanderen.be (dossierbeheerder) 02/553 88 72 Of uw verificateur


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Schoolloopbaan van een leerling in het BuSO Opleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google