De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten

2 AgODi opleiding schoolsecretariaten Overzicht programma Geïntegreerd onderwijs (GON): 1.Algemeen principe 2.Regelgeving 3.Toelatingsvoorwaarden + documenten 4.GON-pakket 5.Knelpunten 6.Zending + terugzendingsrapport 7.ION

3 AgODi opleiding schoolsecretariaten Algemeen principe  samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs:  voor leerlingen met handicap en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden  volgen les in gewoon onderwijs  met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs  alle niveaus  uitzondering: universitair onderwijs  begeleiding kan niveau-overschrijdend

4 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aantallen GON-begeleiding door buitengewoon basisonderwijs  136 scholen buitengewoon basisonderwijs  begeleiden 7779 leerlingen in gewoon onderwijs

5 AgODi opleiding schoolsecretariaten Regelgeving  Omzendbrief ‘Geïntegreerd onderwijs’ GD/2003/05 van ‘Geïntegreerd onderwijs’

6 AgODi opleiding schoolsecretariaten Toelatingsvoorwaarden en vereiste documenten GON-dossier  toelatingsvoorwaarden gewoon onderwijs  teldag = eerste schooldag oktober  inschrijvingsverslag  BO-attest: zie bijlage 1 en bijlage 6 omzendbrief GONbijlage 1bijlage 6  protocol  diagnosestelling ASS  voor nieuwe GON-leerlingen vanaf 1 september 2007  (kinder)psychiater, COS of referentiecentrum autisme adressen: zie bijlage 7 omzendbrief GONbijlage 7  integratieplan

7 AgODi opleiding schoolsecretariaten Integratieplan  zie bijlage 2 omzendbrief GONbijlage 2  gegevens over de leerling:  aard van de integratie −gedeeltelijk / volledig −permanent / tijdelijk  niveau  type / aard en ernst van de handicap  integratieteam  hulpvraag  wanneer nieuw integratieplan?

8 AgODi opleiding schoolsecretariaten Pakket  GON-eenheden zie bijlage 3 omzendbrief GONbijlage 3  Flexibele aanwending  t.a.v. het GON-team: zowel lestijden als uren  t.a.v. leerlingen  Integratietoelage

9 AgODi opleiding schoolsecretariaten Knelpunten  Voorafgaand jaar in BO voor type 1/3/8  Type 4/6/7: 3de jaar matig = geen recht  uitzondering: kleuters  Onmogelijke combinaties  overeenkomst type / aard en ernst van de handicap  overeenkomst type / niveau  Leeftijdsvoorwaarden op 1/10  opletten met instapdata jonge kleuters

10 AgODi opleiding schoolsecretariaten GON-zending  Zending:  uiterlijk 10 de werkdag na de teldag  door de begeleidende school buitengewoon onderwijs  GON-leerlingen begeleid met afwijkingslestijden/uren GON-ASS: NIET in de zending  Aanduiding ‘GON’ in stamboek = filter tussen eigen leerlingen school / GON- leerlingen

11 AgODi opleiding schoolsecretariaten Terugzendingsrapport  Leerlingenlijst  controle schoolnummer gewoon onderwijs J/N  aanduiding * bij wijziging t.o.v. vorig schooljaar  belang van rijksregisternummers  leerlingen met 0 eenheden?  Totalen  totaal aantal leerlingen en eenheden

12 AgODi opleiding schoolsecretariaten Terugzendingsrapport INSTELLINGSKENMERKEN INST.NR. NAAM SCHOOL Telling GON-aantallen 01/10/2009 Zending van 15/10/2009 NAAM DIRECTEUR STRAAT + NR POSTNUMMER GEMEENTE __________________________________________________________________________________________________________________________________ FAMILIENAAM IDENTIFICATIE STAMNR GEBOORTE TYPE AARD HANDICAP INSTELLING HS AARD INTEGR EENHED GEV W & VOORNAAM NUMMER DATUM BUO NUMMER LEERLING 1 XXXXXXXXXXX XXXXXXX Normaal begaafd - matig audit V P 02 J LEERLING XXXXXXX Normaal begaafd - ernstig audit V P 04 N LEERLING 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXX Geen V P 01 J * LEERLING 4 XXXXXXXXXXX XXXXXXX Normaal begaafd V P 00 J * LEERLING 5 XXXXXXXXXXX XXXXXXX Normaal begaafd - matig audit G P 00 J * LEERLING 6 XXXXXXXXXXX XXXXXXX Normaal begaafd - matig vis V P 02 N LEERLING 7 XXXXXXXXXXX XXXXXXX Normaal begaafd - matig lich V P 02 N LEERLING 8 XXXXXXXXXXX XXXXXXX Matig of ernstige mentale hand V P 00 J * Opmerking: Eenheden onder voorbehoud van controle door de administratie. Totaal eenheden: 11

13 AgODi opleiding schoolsecretariaten ION: Inclusief Onderwijs  Algemeen  enkel voor leerlingen type 2 in gewoon lager of secundair onderwijs  ondersteuning door buitengewoon onderwijs  volledige en permanente integratie  maximum 100 leerlingen / schooljaar  integratietoelage

14 AgODi opleiding schoolsecretariaten Regelgeving  Omzendbrief ‘Integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijk handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs (ION)’ NO/2008/05 van ‘Integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijk handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs (ION)’

15 AgODi opleiding schoolsecretariaten Gelijkenissen met GON  inschrijvingsverslag  integratieplan  ondersteuning begeleidende school voor buitengewoon onderwijs

16 AgODi opleiding schoolsecretariaten Verschillen met GON  type 2 moet ingericht worden in begeleidende school  enkel voor lager en secundair  limiet van 100 leerlingen  enkel voor onderwijskundige hulp (5,5 lestijd)  geen teldag  volledige en permanente integratie  geen elektronische zending

17 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aanvraag  aangetekend bij eerste aanvraag  aanvraagformulier: bijlage 1 omzendbrief ION, samen met kopie attest type 2bijlage 1  toegekend volgens datum van aanvraag  beslissing: schriftelijk naar ouders en school  per schooljaar verlengen

18 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vragen? Contact: Christel Bens 02/ Sofie Cuddeman 02/


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google