De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Schoolloopbaan van een leerling in het BuSO Opleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Schoolloopbaan van een leerling in het BuSO Opleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Schoolloopbaan van een leerling in het BuSO Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2012-2013

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Doelstellingen  Een overzicht van belangrijke stappen in de schoolloopbaan van een leerling (regelgeving)  Aandacht voor bijhorende administratie (praktijk SBT en verificatie)

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Inhoud  Structuur van het BuSO  Inschrijvingsrecht  Toelatingsvoorwaarden  Leerlinggebonden documenten  Discimus  Leerplicht  Afwezigheden  Tucht  Studiebewijzen  GON/ION

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Regelgeving De Regelgeving over de structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs is gebundeld en grotendeels terug te vinden in de Codex Secundair Onderwijs en in de Omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15/08/2011Omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15/08/2011

5 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Structuur

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Structuur BuSO 7 Types:  type 1: kinderen met een licht mentale handicap;  type 2: kinderen met een matige of ernstige mentale handicap;  type 3: kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen;  type 4: kinderen met een fysieke handicap;  type 5: kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of op medische gronden verblijven in een preventorium;  type 6: kinderen met een visuele handicap;  type 7: kinderen met een auditieve handicap.

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Leerlingenpopulatie

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Leerlingenpopulatie

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Structuur BuSO 4 Opleidingsvormen:  OV1  Sociale aanpassing  Integratie in een beschermd leefmilieu  Stages of sociaal-maatschappelijke trainig  OV2  Sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking  Integratie in beschermd leef- en arbeidsmilieu  Stages

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Structuur BuSO  OV3  Algemene, sociale en beroepsvorming  Integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu  3 fasen: Observatiefase: in principe 1 schooljaar Opleidingsfase: 2 schooljaren Kwalificatiefase: 2 schooljaren  Facultatieve integratiefase (alternerende beroepsopleiding): 1 schooljaar  Experiment modulaire structuur  Stages

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Structuur BuSO  OV4  Voorbereiding op voortzetting studies  Inschakeling in het actieve leven  ASO, TSO, KSO, BSO  SO 64

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Leerlingenpopulatie

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Structuur BuSO

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Structuur BuSO  Type 5: ook leerlingen van OV1, OV2, OV3 kunnen ingeschreven worden in type 5

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Structuur BuSO  Verouderd: types zoals beschreven in wet op Buitengewoon Onderwijs strookt niet meer met huidige leerlingenpopulatie (bvb. type 7)  Geen draagvlak voor leerzorgkader

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Dringende maatregelen  Voorlopige voorstellen  Nog voorwerp van onderhandelingen  voorstel voor type 9 voor leerlingen met autisme  VN-verdrag: verstrenging types, implicaties voor gewoon onderwijs

17 www.agodi.be AgODi Filmpje autisme Eén - Koppen - Autisme overgediagnosticeerd | Eén opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Wat denken jullie?

19 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Gelijke onderwijskansenbeleid  Inschrijvingsrecht  rechtsbescherming

20 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht  Inschrijvingsrecht voor schooljaar 2013-2014  Akkoord met pedagogisch project en schoolreglement, ook bij wijzigingen  Voldoen aan toelatingsvoorwaarden op dag instap  Inschrijvingsregister per bepaalde capaciteit  Vraag tot inschrijving: drie mogelijke antwoorden  Gerealiseerde inschrijving  Niet-gerealiseerde inschrijving  (Uitgestelde inschrijving) opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

21 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht  Ten vroegste eerste schooldag van maart Uitz.: Wanneer men geen leerlingen weigert, kan men met voorrangsgroepen starten op 1 ste schooldag kerstvakantie (niet in LOP) opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

22 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht  Iedere school kan/moet capaciteit bepalen  Kan op verschillende niveaus  Bepalen voor begin inschrijvingen  Verhogen steeds mogelijk, verlagen niet opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

23 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht: voorrang  Sommige groepen leerlingen kunnen of moeten voorrang krijgen  In principe verplicht  Verschillende voorrangsgroepen in volgorde  Leerlingen van dezelfde leefeenheid als reeds ingeschreven leerlingen  Voorrang voor kinderen van personeelsleden  Voorrang voor leerlingen van basisschool op dezelfde campus Optioneel Enkel binnen LOP na goedkeuring opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

24 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht: voorrang  Voorrang voor leerlingen met ten minste één ouder die het Nederlands voldoende machtig is BHG  Voorrang voor leerlingen die al dan niet indicatorleerling zijn LOP Dubbele contingentering Streven naar sociale mix opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

25 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht: weigeringen  Leerlingen kunnen slechts in beperkt aantal gevallen worden geweigerd  Leerling voldoet niet aan toelatingsvoorwaarden  Alternerend schoollopen (verplicht om te weigeren)  Capaciteit wordt overschreden (verplicht om te weigeren) Consequent toepassen School kan hier soms van afwijken – Leerlingen geplaatst door jeugdrechter of CBJ – (semi-) interne in een (semi-)internaat verbonden aan de school – Leerlingen in een voorziening van residentiële opvang – GON-leerlingen die terugkeren hun BuSO-school waar ze in het lopende of het voorafgaande schooljaar ingeschreven waren – kinderen van dezelfde leefeenheid in hetzelfde capaciteitsniveau in het eerste jaar opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

26 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht: weigeringen  Leerling is tijdens het vorige of daaraan voorafgaande schooljaar definitief uitgesloten  Leerling met specifieke onderwijsbehoefte op basis van draagkracht (niet in buso) opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

27 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht: procedure  Inschrijvingsregister met gerealiseerde, niet- gerealiseerde (en uitgestelde inschrijvingen)  Bij weigering: binnen vier dagen aangetekend meedelen  Chronologie inschrijvingsregister tot vijfde schooldag oktober respecteren  In sommige gevallen automatisch bemiddeling LOP, kan altijd op vraag van ouders  Klacht tegen weigering mogelijk bij Commissie inzake Leerlingenrechten opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

28 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsrecht: aanmelden  Is kenbaar maken van intentie tot inschrijven  Vooraf voorleggen aan CLR  Ten vroegste vanaf eerste schooldag na kerstvakantie  Ordening volgens ordeningscriteria  Voorrangsgroepen respecteren  Voorlopig 1 school in buso opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

29 www.agodi.be AgODi Commissie inzake leerlingenrechten  Behandelt klachten over weigeringen  Beoordeling aanmeldingsprocedures  Bestaat uit zes leden en een voorzitter  Termijn van 30 dagen na vaststelling van betwiste feiten om klacht in te dienen  Bij klacht mogen ouders en school hun versie van de feiten (komen) toelichten  CLR soms automatisch ingeschakeld na bemiddeling LOP opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

30 www.agodi.be AgODi Lokale overlegplatforms  Werken aan uitvoering GOK-decreet en inschrijvingsrecht  Deelname is financierings- of subsidiëringsvoorwaarde  Bestaat uit onderwijs- en niet-onderwijspartners  Elk LOP ondersteund door deskundige en voorgezeten door voorzitter  Diverse bevoegdheden waaronder bemiddelen en afspraken maken rond inschrijvingen opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Jullie ervaringen

32 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Pauze

33 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Toelatingsvoorwaarden

34 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Regelmatige leerling  Leerlingen die beantwoorden aan  Toelatingsvoorwaarden  Behoudsvoorwaarden  Activiteiten regelmatig volgen in functie van opvoedingsbehoeften  Type en OV zoals vermeld op inschrijvingsverslag

35 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Toelatingsvoorwaarden BO  Leeftijd  1/9 van jaar waarin ze 13 worden  Mits CLB-advies 1/9 van het jaar waarin ze 12 worden  Inschrijvingsverslag  Attest + protocol  Opgesteld door CLB of andere bevoegde dienst: Omzendbrief CLB/2012/01 van 07/08/2012 Omzendbrief CLB/2012/01 van 07/08/2012  Type 1,2,3,4: multidisciplinair onderzoek  Types 3, 5, 6, 7: geneesheer-specialist (!)

36 www.agodi.be AgODi Toelatingsvoorwaarden BO  Attest  Wordt overgemaakt aan ouders  Nodig bij inschrijving  Wijzigingen van type, niveau, opleidingsvorm opleiding schoolsecretariaten 2012-2013  Attest  Wordt overgemaakt aan ouders  Nodig bij inschrijving  Wijzigingen van type, niveau, opleidingsvorm  Toelating GON  Model: http://www.ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?n r=686 http://www.ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?n r=686

37 www.agodi.be AgODi Attest  Vanaf 1 december 2012 nieuw model  Handtekening op het attest opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

38 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Toelatingsvoorwaarden BO  Protocol  Verantwoording voor doorverwijzing naar BO  Resultaten van multidisciplinair onderzoek Medisch Psychologisch Pedagogisch Sociaal  Voor ziekenhuisscholen: geen protocol vereist

39 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Leerlingen uit niet-Vlaams onderwijssysteem  Gunstige beslissing klassenraad  25 lesdagen nadat leerling de lessen start  Klassenraad bepaalt zelf de basis voor gunstige beslissing, tenzij document gelijkwaardigheid gunstiger is  Meer info: NARIC-Vlaanderen, tel. 02/553.89.58

40 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Behoudsvoorwaarden  +21-jarigen  CABO kan verlenging toestaan: a)Behalen diploma SO (OV4), getuigschrift OV3 of ABO b)Bijkomende ziekte of handicap (regressie) c)Beroepsopleiding of training in compenserende vaardigheden d)OV1, OV2: postschoolse opvangmogelijkheden zijn ontoereikend  Voor GON niet langer nodig (!)

41 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Behoudsvoorwaarden Afwijkingsaanvraag: http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/9320_bijlage2.doc  Leerlingen die vóór of op 1/9 van het betrokken schooljaar de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt  Voor 1/2 van het voorafgaand schooljaar indienen bij CABO (type b,c mogen op elk ogenblik)  CABO bezorgt advies voor 1/6 aan AgODi. AgODi bezorgt beslissing aan de school.  Beslissing is beperkt tot 1 schooljaar

42 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Behoudsvoorwaarden  Bijkomende motivering voor afwijking type d (geen postschoolse opvangmogelijkheden)  VAPH (dagcentra, tehuis voor (niet)- werknemenden)  CRZ-fiche  Max 3 maanden oud  Een “actieve“ vraag (niet toekomstgericht) of knelpuntdossier  CLB kan fiche aanvragen of school via zorgregie@vaph.be zorgregie@vaph.be

43 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Behoudsvoorwaarden  VDAB (beschutte werkplaats)  Fiches van minstens 2 beschutte werkplaatsen die niet kunnen ingaan op verzoek tewerkstelling  Verzoek tewerkstelling tijdens periode van 6 maanden die voorafgaat aan aanvraag

44 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Toelatingsvoorwaarden OV1/OV2  Individueel traject  Handelingsplan opgemaakt door klassenraad in samenspraak met CLB en ouders  Klassenraad beslist over overgangen

45 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Toelatingsvoorwaarden OV3 Observatiefase  klassenraad kan duur aanpassen Opleidingsfase  Klassenraad en CLB beslissen over  toelating tot leerjaar van opleiding  overgang naar ander leerjaar of opleiding in loop van schooljaar  afwijking van de duur, maar vrijstellingen of afwijkingen mogen niet leiden tot vervroegde uitstroom

46 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Toelatingsvoorwaarden OV3  Voor opleidingen grootkeukenmedewerker, bakkersgast, slagersgast geschiktheidsverklaring van arts  Voor 1/10  Blijft gelden

47 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Toelatingsvoorwaarden OV3 Kwalificatiefase  Ten minste 2 schooljaren zelfde opleiding  Veranderen van opleiding in de loop van kwalificatiefase kan niet, tenzij verlenging studieduur  Klassenraad beslist over:  Vrijstelling van het eerste of deel van het eerste jaar bvb. via gelijkwaardig verklaren van vorige opleiding.  Gemotiveerde beslissing in overleg met CLB

48 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Toelatingsvoorwaarden OV3 Integratiefase  Enkel attest beroepsonderwijs: niet toegelaten  Klassenraad beslist bij getuigschrift verworven competenties en attest verworven bekwaamheden  Getuigschrift: van rechtswege toegelaten  In geval van ziekte of gewettigde afwezigheid: verlenging ABO mogelijk

49 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Toelatingsvoorwaarden OV4  Idem als gewoon onderwijs (omzendbrief SO 64)

50 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Tlvw OV 4  Algemene principes  Toelatingsvoorwaarden  Met welk attest houden we rekening  Toelatingsklassenraad  Deliberatie op het einde van de graad  Tekorten in het eerste leerjaar van een graad  Examencommissie  Overstap vanuit een niet-Vlaamse school  Huisonderwijs  Overgangen gedurende het schooljaar

51 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Vragen/ervaringen

52 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Leerlinggebonden documenten

53 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Leerlinggebonden documenten  Handelingsplan:  selecteren van ontwikkelingsdoelen op maat van leerling of leerlingengroep  wordt opgemaakt door klassenraad in samenspraak met CLB en ouders  Leerlingendocumenten zoals taken, huiswerk,… enkel in relatie tot handelingsplanning, dus actueel.

54 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Leerlinggebonden documenten  Einddoelstellingen  OV 2  OV 3 Documenten 2e jaar kwalificatiefase: per opleiding 1 agenda van voorbije schooljaar Stages: documenten ter inzage van inspectie Kwalificatieproeven: dossier per kwalificatieproef van voorbije schooljaar  OV 4 Idem als in gewoon onderwijs (SO/2003/02)

55 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Leerlinggebonden documenten  Bewaartermijnen  Leerlingendossier: 5 jaar nadat leerling school heeft verlaten  Processen-verbaal en notulen klassenraad: 30 jaar

56 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Administratieve documenten  Stamboekregister http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/13138_bijlage1.doc  Individuele steekkaart http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/13138_bijlage2.doc  Aanwezigheidsregister http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/13138_bijlage3.doc

57 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Administratieve documenten  Registratiefiche van de leerling http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/13138_bijlage4.doc  Inschrijvingsregister http://www.ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?nr=5353

58 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsregister  Toekomst: integratie in schoolsoftware  Omzendbrief SO 2012/03SO 2012/03  Vijf verschillende modellen  Modellen bevatten minimaal vereiste gegevens  Elektronisch of op papier  Drie delen:  Capaciteitenblad  Leerlingenfiche  Registerblad  Leeswijzer opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

59 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsregister: capaciteitenblad  Datum opmaak capaciteitenblad + schooljaar  Gegevens school/VPL  Alle vastgelegde capaciteiten  Per niveau  Wijzigingen bijhouden opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

60 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsregister: leerlingenfiche  Voor iedere leerling die zich komt inschrijven  Ondertekend door ouder  Meegeven mogelijk  Bij niet-gerealiseerde inschrijving: steeds mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving  Gegevens school en leerling  Gegevens inschrijving  Voorrangskenmerken  Datum en uur van inschrijving (idem als op registerblad)  Status inschrijving  Ondertekening PP/SR opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

61 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsregister: registerblad  Overzicht van alle inschrijvingen  Per capaciteitsniveau  Gegevens leerling  Voorrangskenmerken  Volgnummer (N-)IND-leerling (bij dubbele contingentering)  Status inschrijving  Opmerkingen  Bij gerealiseerde inschrijving: wegens overcapaciteit (indien van toepassing)  Bij niet-gerealiseerde inschrijving: motivering  Bij wijziging status inschrijving: datum, tijdstip en nieuwe status opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

62 www.agodi.be AgODi Discimus  Nieuwe werkwijze  Continue uitwisseling van gegevens  Gestart in april 2012 voor inschrijvingen voor schooljaar 2012-2013  Vanaf mei 2012 opvraging dubbele inschrijvingen mogelijk  Juiste rijksregisternummers  Inschrijvingen onmiddellijk invoeren  2012-2013: Edisonzendingen blijven opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

63 www.agodi.be AgODi Discimus  Stamnummers  Niet meer alfabetisch  In volgorde van inschrijving  Hiaten mogelijk  Vorm blijft hetzelfde  Afwezigheden  Registratie in Discimus al mogelijk  Vanaf schooljaar 2013-2014: alle gegevens uitwisselen  Gegevens naar scholen Problematische afwezigheden lopend en vorig schooljaar Begrensde afwezigheden lopend schooljaar opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

64 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Administratieve documenten  Leerlingenkenmerken  Type 1,3  Externe, semi-interne leerlingen  Thuistaal, opleidingsniveau moeder  Schriftelijke verklaring op eer: http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/4031.doc 1 formulier per kind Slechts eenmaal invullen elektronische zending bij wijzigingen Element van het leerlingendossier, volgt de leerling bij schoolverandering

65 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Vragen/ervaringen

66 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Middagpauze

67 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Leerplicht  Duur  Van 6 tot 18 jaar: datum tussen 1/1 en 30/6  tot 18 e verjaardag datum tussen 1/7 en 31/12  tot 30/6 van kalenderjaar waarin men 18 wordt  Voltijdse leerplicht tot 16  Of tot 15 indien eerste 2 leerjaren van voltijds SO beëindigd  Als leerling voor 18 eindstudiebewijs haalt (bvb getuigschrift in OV 3) stopt de leerplicht

68 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Leerplicht  Kinderen met een vreemde nationaliteit  Vanaf 60 ste dag na inschrijving in vreemdelingenregister, wachtregister of bevolkingsregister verplicht om naar school te gaan.  Ook daarvoor recht op onderwijs  Kinderen zonder wettig verblijfsstatuut  Recht op onderwijs

69 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Leerplicht  Hoe voldoen aan de leerplicht?  Door in te schrijven in een school  Collectief (privéscholen) of individueel huisonderwijs Ouders organiseren of bekostigen zelf Ouders moeten een verklaring ondertekenen Onderwijsinspectie controleert of aan voorwaarden wordt voldaan 2 negatieve controles  verplicht inschrijven in een school Geen erkende studiebewijzen  Examencommissie

70 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Leerplicht  Vrijstelling van de leerplicht  Ernstige lichamelijke of psychische handicap  Tijdelijk of definitief  CABO beslist binnen 15 werkdagen na schriftelijk verzoek van ouders  Gemotiveerde beslissing over tijdelijk, permanente vrijstelling of opheffing van vrijstelling  Beroep tegen beslissing is mogelijk

71 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Leerplicht  Leerplichtcontrole  Jaarlijkse controle van alle leerplichtige leerlingen  Via rijksregisternummer (!) Opvragen bij inschrijving Geen RRnr  contact opnemen met AgODi Privacywetgeving  Bestand van rijksregister wordt vergeleken met zending van eerste 3 schooldagen  Leerlingen die voldoen (vb. huisonderwijs, vrijstelling, Syntra…) halen we uit bestand

72 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Leerplicht  Controle met verschillende bestanden: Vergelijken zending eerste drie schooldagen en 1/10 Geen informatie van school  ouders aanschrijven Vergelijking met bestand Franse Gemeenschap Leerlingen niet terug te vinden  ouders aanschrijven Antwoord ouders ontoereikend  dossier naar parket Geen antwoord van ouders  dossier naar gemeenten (wijkagent) Antwoord gemeente ontoereikend  dossier naar parket Feedback van parketcriminologen Aparte controle BHG

73 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Afwezigheden Van rechtswege gewettigd  Medische redenen  4 x 3 kalenderdagen: verklaring ouders  code Z  Anders medisch attest  code D Rechtsgeldig Ziekte=meer dan 10 lesdagen  onmiddellijk indienen 1 attest bij chronische ziekte Geen medisch attest in Nederland Medisch attest lessen LO

74 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Afwezigheden  Tucht (code T)  Elektronische zending bij definitieve uitsluiting  Overige (Code R)  Begrafenis of huwelijk van bloed- of aanverwant  Familieraad  Rechtbank  Overmacht  Bijzondere jeugdzorg  Religieuze feestdagen  Afleggen van proeven voor examencommissie  Leerlingenkoepel

75 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Afwezigheden Afwezigheden gewettigd door de school  Bepaalde periode niet ingeschreven zijn  Bepaalde periode niet volgen lesprogramma  Overlijden bloed- of aanverwant t/m 2 e graad (code Q)  Persoonlijke redenen (code P) Vooraf aanvragen Topsportstatuut  Time-out (code O)

76 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Afwezigheden  Bepaalde onderdelen van lesprogramma niet volgen of spreiding van lesprogramma in OV 4 (code P)  Bijkomende kwalificatie  Vrijstelling onderdeel Se-n-Se  Vrijstelling lesprogramma-vervanging alternatief programma  Spreiding opleidng Se-n-Se  Spreiding module HBO verpleegkunde

77 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Afwezigheden  Spreiding lesprogramma bij ziekte of ongeval (code G)  Spreiding over 2 schooljaren  Beslissing klassenraad  Revalidatie tijdens de lesuren (code H)  Schoolexterne hulpverleners

78 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Afwezigheden  Ziekte of ongeval Max 150 min. per week, verplaatsing inbegrepen Dossier – Verklaring van ouders over reden revalidatie tijdens de lesuren – Medisch attest: noodzakelijkheid, frequentie, duur – Advies van CLB na overleg met ouders en klassenraad – Toestemming van de directeur Uitzonderlijk meer mits advies CLB-arts na overleg met ouders en klassenraad

79 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Afwezigheden  Behandeling van een stoornis 250 min per week verplaatsing inbegrepen Dossier  Verklaring van ouders over reden revalidatie tijdens de lesuren  Inschrijvingsverslag voor BuSO  CLB-advies na overleg met ouders en klassenraad  Samenwerkingsovereenkomst tussen school en revalidatieverstrekker  Toestemming van de directeur Verschillend van samenwerking buso-scholen en MPi’s (=protocolakkoord Coens-Steyaert)

80 www.agodi.be AgODi Afwezigheden Stages (code W)  Omzendbrief SO/2002/11 (BuSO) van 16/09/2002 Omzendbrief SO/2002/11 (BuSO) van 16/09/2002  Omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15/08/2011 Omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15/08/2011  Buitengewoon secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs  Omzendbrief SO/2007/05 van 30/08/2007 Omzendbrief SO/2007/05 van 30/08/2007  Enkel bij stages opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

81 www.agodi.be AgODi Afwezigheden OV1, OV 2  Stage is mogelijk:  OV1: facultatief  OV2: pedagogisch project  Productief karakter  ≠ sociaal maatschappelijke training (is niet bedoeld als beroepservaring, dus geen W)  Vanaf 16 jaar  Extramurale BGV

82 www.agodi.be AgODi Afwezigheden OV 3  Stages kwalificatiefase=code W  Extramurale BGV, praktijk op verplaatsing: als het gelijkgesteld is met stage=code W  Extramurosactiviteiten zijn geen stages  Kan wel werkplekleren zijn, maar dus geen code W  Werkervaringsluik ABO: gelijkgesteld met stage = code W

83 www.agodi.be AgODi Afwezigheden  Leeftijd: minimum 16  Onduidelijke categorieën: valt leerling onder statuut stagiair? preventie.onderwijs@vlaanderen.bepreventie.onderwijs@vlaanderen.be.

84 www.agodi.be AgODi OV 4  Omzendbrief SO/2002/09 van 16/09/2002 Omzendbrief SO/2002/09 van 16/09/2002  Zelfde regeling als gewoon SO

85 www.agodi.be AgODi JA WERKPLEKLEREN Verricht de leerling arbeid als deelname van het arbeidsproces? JA NEEN OBSERVATIEACTIVITEIT =extramuros NEEN GEEN WERKPLEKLEREN - Ofwel praktijk in de schoolomgeving (=PV) - Ofwel praktijk in een andere opleidingsinstelling (andere school, VDAB, gebruik maken van opleidingsfaciliteiten van een bedrijf zonder interferenties werknemers …) STAGE

86 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Afwezigheden Problematische afwezigheden (code B)  Afwezigheden die niet verantwoord kunnen worden door andere codes  Twijfelachtige medische attesten  Dixit-attest  Geantedateerd, vervalste datum  Niet-medische reden  Signaleren aan CLB-arts

87 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Afwezigheden  Begeleiding  Gedeelde verantwoordelijkheid school-CLB  Complexe problemen: CLB=draaischijf naar welzijnssector  Kort op de bal spelen  Preventie  10 B’s  CLB  30 B’s  Elektronische melding Aantal B-codes is schooloverschrijdend  Contact politie: http://www.infozone.be/home.htm http://www.infozone.be/home.htm

88 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Afwezigheden  Verificatiecontrole Is er voldoende begeleiding? – Ja: regelmatige leerling – Neen: vrije leerling (geen financiering, geen studiebekrachtiging)  Koppeling aan schooltoelagen  Belang van tijdige en correcte meldingen  2 opeenvolgende schooljaren 30 of meer B’s  schooltoelage 2 e schooljaar terugbetalen  Ook geen schooltoelage: niet ingeschreven op 30/6 15 aansluitende kalenderdagen niet ingeschreven zijn

89 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Afwezigheden Zorgwekkende dossiers  Als school en/of CLB zinvol achten  Dossier (stappenplan en registratiefiche) bezorgen aan AgODi Brieven schrijven Doorsturen naar procureur Rapport leerplicht http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/pdf/leerplicht/ AgODi_Rapport_Leerplicht_Schoolbel_rinkelt_2010- 2011.pdf

90 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Afwezigheden Onderwijs aan huis voor zieke jongeren  Informatie is verplicht onderdeel schoolreglement  Tijdelijk onderwijs aan huis  Onder bepaalde voorwaarden Afstand (20km) Regelmatige leerling (niet voor ABO-leerlingen) Niet chronisch ziek: – 21 opeenvolgende kalenderdagen afwezig – Bij hervatten lessen, maar herval binnen 3 maanden  geen wachttijd

91 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Afwezigheden Chronisch ziek: – Schriftelijke aanvraag ouders – Attest van geneesheer-specialist (1 x per schooljaar)  Aanvraagformulier: http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/5020.doc

92 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Afwezigheden  Type 5 of K-dienst: thuisschool “tijdelijk ontslagen van verplichting oah”  Elektronische zending:  Bij de eerste melding  Bij een verlenging  Bij herval binnen 3 maanden na vorige periode

93 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Afwezigheden  Permanent onderwijs aan huis  Ernst van de handicap  Voldoen aan toelatingsvoorwaarden BuSO  Gunstig advies CABO  CABO duidt binnen 15 werkdagen na verzoek dichtstbijzijnde school aan  Niet mogelijk in type 5 of K-dienst

94 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Tucht Tuchtmaatregel: bvb. tijdelijke of definitieve uitsluiting  Door schoolbestuur of directeur  Voorafgaand advies van klassenraad  Procedure:  Ouders en leerling voorafgaand gehoord  Beslissingen schriftelijk motiveren  Schriftelijk aan ouders meedelen  Niet collectief  In overeenstemming met de ernst van de feiten

95 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Tucht  Ouders hebben inzage in dossier  Niet overdraagbaar naar andere school  Definitieve uitsluiting  Beroep is mogelijk  Uitsluiting tijdens schooljaar of 31/8  Leerling blijft ingeschreven tot inschrijving in nieuwe school  CLB en school helpen zoeken  Vraag van ouders tot opvang door de school  Meerderjarige leerlingen kan men uitschrijven 30 lesdagen na uitsluiting

96 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Vragen/ervaringen

97 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Pauze

98 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Studiebewijzen OV 1  Attest buitengewoon onderwijs tot sociale aanpassing http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/9324_bijlage1.d oc OV 2  Attest buitengewoon onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/9324_bijlage2.d oc

99 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Studiebewijzen OV 3  Observatiefase  Opleidingsfase  Kwalificatiefase  Attest beroepsonderwijs http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/4876.doc Geen getuigschrift of attest verworven bekwaamheden

100 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Studiebewijzen  Attest van verworven bekwaamheden http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/4875.doc Vermeldt alle verworven bekwaamheden uit het opleidingsprofiel  Getuigschrift van verworven competenties http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/4874.doc Afgerond geheel binnen een opleiding – Inzetbaarheid op arbeidsmarkt Niet voor alle opleidingen: http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/4879.doc

101 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Studiebewijzen  Getuigschrift van de opleiding http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/4873.doc Dagelijks werk en kwalificatieproef Handelingsplanning: eventueel aanpassen van doelstelling 4 e en 5 e leerjaar in dezelfde opleiding (vrijstellingen mogelijk)

102 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Stap 1 (klassenraad) Stap 2 (kwalificatiecommissie) Stap 3 (certificering kwalificatiefase door klassenraad) Leerling wordt toegelaten door de klassenraad tot de kwalificatieproef Kwalificatiecommissie geeft advies aan de klassenraad na de kwalificatieproef Leerling krijgt van de klassenraad ofwel: - Een getuigschrift van de opleiding - Een getuigschrift van verworven competenties voor een afgerond geheel binnen een opleiding. De enige opleidingen waarvoor een getuigschrift van verworven competenties kan worden uitgereikt, vindt u terug in bijlage nr. 9 van de omzendbrief SO/2011/03. 9 - Een attest van verworven bekwaamheden: het attest vermeldt alle bekwaamheden uit het opleidingsprofiel die verworven zijn. - Een attest beroepsonderwijs. Het attest vermeldt alleen de periode van lesbijwoning. Leerling wordt niet toegelaten door klassenraad tot kwalificatieproef / Leerling krijgt van de klassenraad een attest beroepsonderwijs. Het attest vermeldt alleen de periode van lesbijwoning.

103 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Studiebewijzen  Integratiefase  Attest alternerende beroepsopleiding http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/4878.doc Niet geslaagd  Getuigschrift van de opleiding  Getuigschrift verworven competenties  Attest verworven bekwaamheden  Getuigschrift alternerende beroepsopleiding http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/4877.doc Klassenraad, advies begeleidingsteam

104 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Stap 3 (certificering kwalificatiefase klassenraad) Stap 4 (toelating ABO/integratiefase of verlenging kwalificatiefase) Stap 5 (certificering ABO/integratiefase of verlengde kwalificatiefase) Leerling krijgt van de klassenraad ofwel: - Een getuigschrift van de opleiding Leerling is van rechtswege toegelaten tot ABO/integratiefase Halen van een getuigschrift van de opleiding is niet meer aan de orde. Leerling krijgt van klassenraad ofwel: - Een getuigschrift van alternerende beroepsopleiding (indien deze met vrucht is beëindigd) - Een attest van alternerende beroepsopleiding - Een getuigschrift van verworven competenties voor een afgerond geheel binnen een opleiding Leerling is op basis van de gemotiveerde beslissing van de klassenraad toegelaten tot ABO/integratiefase Idem supra (ivm getuigschrift ABO of attest ABO). Daarnaast kan de leerling, indien zij wordt toegelaten door de klassenraad tot de kwalificatieproef op het einde van ABO/integratiefase opnieuw een kwalificatieproef afleggen en een getuigschrift van de opleiding halen als de werkervaring voldoende nauw aansluit bij de opleiding. Leerling is op basis van de gemotiveerde beslissing van de klassenraad toegelaten tot het laatste jaar van de kwalificatiefase bvb. op basis van handelingsplanning Leerling blijft in het laatste jaar van de kwalificatiefase en kan dan op het einde van het schooljaar weer toegelaten worden tot de kwalificatieproef (terug naar stap 1 en verder).

105 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 - Een attest van verworven bekwaamheden: het attest vermeldt alle bekwaamheden uit het opleidingsprofiel die verworven zijn. Leerling is op basis van de gemotiveerde beslissing van de klassenraad toegelaten tot ABO/integratiefase Idem supra (ivm getuigschrift ABO of attest ABO). Daarnaast kan de leerling, indien zij wordt toegelaten door de klassenraad tot de kwalificatieproef op het einde van ABO opnieuw een kwalificatieproef afleggen en een getuigschrift van de opleiding of een getuigschrift van het afgerond geheel of een attest met meer bekwaamheden halen als de werkervaring voldoende nauw aansluit bij de opleiding. Leerling is op basis van de gemotiveerde beslissing van de klassenraad toegelaten tot het laatste jaar van de kwalificatiefase bvb. op basis van handelingsplanning Leerling blijft in het laatste jaar van de kwalificatiefase en kan dan op het einde van het schooljaar weer toegelaten worden tot de kwalificatieproef (terug naar stap 1 en verder). - Een attest beroepsonderwijs: het attest vermeldt alleen de periode van lesbijwoning. Leerling kan van rechtswege niet toegelaten worden tot integratiefase/ABO Leerling blijft in het laatste jaar van de kwalificatiefase en kan dan op het einde van het schooljaar weer toegelaten worden tot de kwalificatieproef (terug naar stap 1 en verder). Leerling krijgt van de klassenraad een attest beroepsonderwijs: het attest vermeldt alleen de periode van lesbijwoning. Leerling kan van rechtswege niet toegelaten worden tot integratiefase/ABO Leerling blijft in het laatste jaar van de kwalificatiefase en kan dan op het einde van het schooljaar weer toegelaten worden tot de kwalificatieproef (terug naar stap 1 en verder).

106 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Studiebewijzen  Kwalificatiecommissie  Directeur, leerkrachten, deskundigen  Werking bepalen in huishoudelijk reglement  Voorheen beslissende, nu adviserende rol  Geeft advies over de kwalificatieproef aan de klassenraad

107 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Rol van de klassenraad  Beslist of leerling geslaagd is obv Advies kwalificatiecommissie OD en competenties in opleidingsprofielen Stages Attitude van de leerling  Beslissingen in proces-verbaal http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/4880.doc

108 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Rol van de klassenraad  Beroepsprocedure Ouders of meerderjarige leerling kunnen beslissing betwisten 3 werkdagen na bekendmaking Beroepscommissie Definitieve beslissing uiterlijk 15/9

109 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Studiebewijzen Modulair OV 3  Naast studiebekrachtiging OV 3:  Deelcertificaat Module met vrucht gevolgd  Certificaat Opleiding met vrucht gevolgd  Geen kwalificatieproeven

110 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Studiebewijzen OV 4  Studiebekrachtiging gewoon SO (SO 64)  Oriënteringsattesten A, B, C  Getuigschrift basisonderwijs  Getuigschrift eerste graad  Getuigschrift tweede graad  Studiegetuigschrift van tweede leerjaar derde graad (BSO)  Diploma SO  Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer  Certificaat Se-n-Se  Getuigschrift basisonderwijs

111 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Studiebewijzen Elektronische zending  Niet voor ziekenhuisscholen  Tussen 1/7 en 15/7  LED (leer- en ervaringsbewijzendatabank)

112 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Geïntegreerd Onderwijs Bron: www.klasse.be/tvklasse/onderwerpen/inclusiewww.klasse.be/tvklasse/onderwerpen/inclusie

113 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GON  Samenwerking gewoon en buitengewoon onderwijs  Jongeren met handicap, leer- en/of opvoedingsmogelijkheden  Tijdelijk of permanent, volledig of gedeeltelijk lessen volgen in gewoon onderwijs  Hulp buitengewoon onderwijs  GON-pakket + Integratietoelage

114 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GON  Niveaus  Kleuteronderwijs  Lager onderwijs  Secundair onderwijs  Hoger onderwijs (uitgez.universiteit)  HBO wordt gelijkgesteld met niveau HO (terug recht op 2 jaar)  Wie heeft recht op wat?  Bijlage 3 – GD/2003/05

115 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GON Toelatingsvoorwaarden  Voldoen aan toelatings- en overgangsvoorwaarden gewoon onderwijs (SO64 – BaO/2001/10)  Vereiste documenten  Inschrijvingsverslag  Integratieplan  Type 1,3,8 voorafgaand schooljaar minstens 9 maanden BO gevolgd

116 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GON Toelatingsvoorwaarden  Inschrijvingsverslag = attest + protocol  OV op attest Attesten mogen uitgereikt worden door instanties in omzendbrief CLB/2012/01CLB/2012/01 Nog geen BO gevolgd: OV 4  Ernstige handicap Motivering in protocol

117 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GON  Integratieplan  Financieringsvoorwaarde  Kan ook voor leerlingen die geen GON- pakket genereren  Nieuw plan bij Wijziging aard van integratie Wijziging in aard of ernst handicap Wijziging onderwijsniveau Wijziging integratieteam  Bijlage 2 GD/2003/05

118 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GON  Integratieplan  Algemene gegevens van de leerling  Aard van de integratie Volledig of gedeeltelijk Permanent of tijdelijk  Aard en ernst van de handicap Ernstige fysieke handicap Ernstige visuele handicap Ernstige auditieve handicap Matige handicap

119 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GON  Integratieplan  Integratieteam Leerling en/of ouders Directeur school gewoon onderwijs Directeur CLB school gewoon onderwijs Directeur BuSO-school Directeur CLB BO-school – Indien leerling vorig schooljaar naar BO ging

120 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GON  ASS  Diagnose door (kinder)psychiater, COS, referentiecentrum autisme Lijst: bijlage 6 - GD/2003/05bijlage 6 - GD/2003/05 Enkel voor nieuwe GON-lln – Instap na 01-09-2007  Type 4,6,7 enkel “matig” Leerling met ernstig in 2005-2006 mogen diagnose behouden  Bij diagnose ASS: oogspecialist en NKO-arts ondertekenen attest niet

121 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GON Studiebekrachtiging  Volledig permanent  Zelfde bepalingen als voor leerlingen gewoon onderwijs  Gelijkwaardig verklaard programma  Volledig tijdelijk  Indien op 30/6 in school gewoon onderwijs, zelfde studiebekrachtiging als leerlingen gewoon onderwijs

122 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GON Verificatie  In school BuO  Op basis van GON-zending  Tussen 1 en 8 oktober  Technische brochure http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/download_lerenden.htm http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/download_lerenden.htm  Inhoud zending – ID-gegevens – Gegevens school gewoon + buitengewoon onderwijs – Integratieplan: O of N – Type + Aard handicap (mogelijke combinaties in TB) – Aard integratie 1 (V of G) en 2 (P of T) – ASS-code: Diagnose – Andere – Geen

123 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GON Verificatie  Gegevens zending ~ inschrijvingsverslag + Integratieplan  Koppeling schoolloopbaan  Ontbrekende ID-nummers   HS of instellingsnummer gewoon onderwijs

124 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 ION  Matige of ernstige verstandelijke handicap  Permanente en volledige integratie in gewoon lager of secundair onderwijs  Integratietoelage  Begeleiding vanuit BuO  Aanvullende lestijden

125 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 ION Toelatingsvoorwaarden  Inschrijvingsverslag type 2  Toelatingsvoorwaarden gewoon onderwijs  1 ste leerjaar 1 ste graad  Individueel leerprogramma werkelijk en regelmatig volgen  Integratieplan

126 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Aanvraag  BuSO-school  kopie van Type2-attest  Aangetekend  Sofie Cuddeman (BaO)  NO/2008/05 – bijlage 1 NO/2008/05 – bijlage 1

127 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Studiebekrachtiging  Attest van verworven bekwaamheden voor ION-leerlingen  SO64 – bijlage 17  Afwijking mogelijk

128 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 ION Verificatie  School voor gewoon onderwijs  Bewijs toekenning  Voldoet leerling aan toelatingsvoorwaarden 1 ste leerjaar 1 ste graad?  Werd leerling effectief als ion-leerling doorgegeven in zending 1 oktober?

129 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Maatregel OD 21  Voor leerlingen OV 4: Leerling kan lessen volgen in andere school, ook school voor gewoon onderwijs.

130 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Wat denken jullie?  Inclusief onderwijs?  Verhouding tussen gewoon en buitengewoon onderwijs?

131 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Vragen Met vragen kunt u steeds terecht bij SBT BuSO: tine.debruyne@ond.vlaanderen.betine.debruyne@ond.vlaanderen.be (coördinator) 02/553 87 18 annemarie.vandecasteele@ond.vlaanderen.beannemarie.vandecasteele@ond.vlaanderen.be (groepschef) 02/553 88 40 marion.declercq@ond.vlaanderen.bemarion.declercq@ond.vlaanderen.be (dossierbeheerder) 02/553 88 86 sanne.versmissen@ond.vlaanderen.besanne.versmissen@ond.vlaanderen.be (dossierbeheerder) 02/553 88 72 Of uw verificateur


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Schoolloopbaan van een leerling in het BuSO Opleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google