De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs voor kinderen met een metabole aandoening Vlaams Patiëntenplatform vzw zaterdag 29 november 2008 Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs voor kinderen met een metabole aandoening Vlaams Patiëntenplatform vzw zaterdag 29 november 2008 Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs voor kinderen met een metabole aandoening Vlaams Patiëntenplatform vzw zaterdag 29 november 2008 Antwerpen

2 Vlaams Patiëntenplatform vzw 1.Het Vlaams Patiëntenplatform vzw 2.Het belang van onderwijs 3.Wettelijk afwezig zijn van school 4.Wettelijke maatregelen 5.Tijdelijk onderwijs aan huis 6.Knelpunten van het tijdelijk onderwijs aan huis 7.Bednet project

3 Vlaams Patiëntenplatform vzw Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) is een onafhankelijke koepelorganisatie van patiëntenverenigingen uit Vlaanderen. Het VPP streeft naar een toegankelijke zorg op maat voor de patiënt en zijn omgeving. Het VPP wenst dat de patiënt op actieve wijze deelneemt aan het gezondheidsbeleid en de gezondheidszorg. De projecten van het VPP worden gedragen door ervarings- deskundigen uit de patiëntenverenigingen.

4 Doelstellingen: Gemeenschappelijke noden en problemen van patiënten aankaarten Belangen van de patiënt verdedigen Info geven over beleidsbeslissingen aangaande gezondheidszorg Naar oplossingen zoeken in overleg met patiënten Patiënten vertegenwoordigen op beleidsniveau

5 Thema’s: - Toegankelijkheid van zorg - Bekendmaking van de rechten van de patiënt - Verzekeringen (problemen die chronisch zieke mensen ondervinden bij het afsluiten van hospitalisatie- en/of schuldsaldoverzekeringen,…) - Werkgelegenheid (ondersteunende maatregelen chronisch zieken, solliciteren met een chronische ziekte, …) - Medicatie (maximumfactuur, leesbaarheid van de bijsluiter,…) - Onderwijs (tijdelijk onderwijs aan huis, leerzorgkader,…)

6 Het belang van onderwijs onderwijs = cruciaal opstap naar de arbeidsmarkt, naar onafhankelijkheid, naar zelfstandigheid Probleem: kinderen met een chronische ziekte pendelen tussen school en thuis Gevolg: lessen missen + contact met klasgenoten verliezen

7 Wettelijk afwezig van school leerplicht: via huisonderwijs of via de school geen regelmatige leerling = geen diploma of getuigschrift afwezigheid wegens ziekte: tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen: briefje van ouders, max. vier keer per jaar meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen: steeds medisch attest nodig bij een chronisch ziektebeeld: in overleg volstaat één medisch attest per jaar, bij ziekte is attest van ouders voldoende.

8 Wettelijke maatregelen Type 5 onderwijs: onderwijs gegeven in ziekenhuisscholen en in preventoria arts en ziekenhuis bepalen het aantal uren thuisschool blijft verantwoordelijk Vlaanderen: Leuven, Gent, Antwerpen, Brussel, Pulderbos, De Haan en Vlezenbeek

9 Wettelijke maatregelen (2) Onderwijs op K-diensten: langdurige opname jeugdpsychiatrie mogelijk maar niet verplicht Permanent onderwijs aan huis: leerplichtige leerlingen onmogelijk om onderwijs te volgen op school

10 Wettelijke maatregelen (3) voldoen aan toelatingsvoorwaarden tot het buitengewoon onderwijs (leeftijdsvoorwaarden + inschrijvingsverslag) geen diploma klassenraad beslist over de vakken Bijkomende ondersteuning: Beroep doen op vrijwilligersorganisaties die langdurig zieke kinderen thuis of in ziekenhuis les geven (bijv. Auxilia, bepaalde ziekenfondsen,…)

11 Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) “recht op onderwijs voor kinderen die lange periode afwezig zijn wegens ziekte, ongeval of handicap” subsidie voor 4 lesuren per week/per leerling + verplaatsingsvergoeding 1/1/2007: onderscheid tussen chronisch ziek en niet-chronisch ziek zijn: “een ziekte waarvoor een continue of repetitieve behandeling van minstens 6 maanden noodzakelijk is”

12 Tijdelijk onderwijs aan huis (2) in basisonderwijs en secundair onderwijs ook recht op TOAH bij minder dan halftijds onderwijs volgen (per week = 4u) Modaliteiten TOAH bij statuut van chronische ziekte: niet 21 dagen onafgebroken afwezig zijn na 9 halve schooldagen afwezigheid, recht op TOAH

13 Tijdelijk onderwijs aan huis (3) binnen 10 km GO, binnen 20 km BO verplicht gesubsidieerd school moet het aantal dagen afwezigheid bijhouden sinds 1 september 2007: verplicht opnemen in schoolreglement sanctie bij niet toekenning van TOAH (Agodi) schriftelijke aanvraag van ouders medisch attest van arts nodig

14 Knelpunten tijdelijk onderwijs aan huis geen TOAH in het kleuteronderwijs 5 lestijden nodig in LO, 6 lestijden in SO is cumulatie van uren mogelijk? geen verplichting om TOAH aan te bieden wanneer de afstand meer dan 10 km / 20 km bedraagt beter informeren van ouders en kinderen Waar kunnen ouders terecht als school niet mee wil/kan?

15 Aanvulling: Bednet Actief en synchroon thuis les volgen Installeren van laptop, webcam en randmateriaal in de klas en bij het kind Zelf kiezen welke lessen je wil volgen Alle betrokken partijen (ouders, directie, CLB,…) moeten akkoord gaan Complementair met TOAH, vrijwilligersorganisaties, ziekenhuisscholen,… Contact: Bednet, 016/20.40.45 of info@bednet.be

16 Vragen, bemerkingen, aanvullingen? Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat 15, 3001 Heverlee 016/ 23.05.26 info@vlaamspatientenplatform.be

17 Bronnen Omzendbrief lager onderwijs: http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database /document/document.asp?docid=9293 Omzendbrief secundair onderwijs: http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database /document/document.asp?docid=13646 www.bednet.be


Download ppt "Onderwijs voor kinderen met een metabole aandoening Vlaams Patiëntenplatform vzw zaterdag 29 november 2008 Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google