De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

O NTHAALONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS. E EN BLIK OP DE NIEUWE REGELGEVING. V ICKY V ERMEERSCH.

Verwante presentaties


Presentatie over: "O NTHAALONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS. E EN BLIK OP DE NIEUWE REGELGEVING. V ICKY V ERMEERSCH."— Transcript van de presentatie:

1 O NTHAALONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS. E EN BLIK OP DE NIEUWE REGELGEVING. V ICKY V ERMEERSCH

2 T OELATINGSVOORWAARDEN. A NDERSTALIGE NIEUWKOMERS Voorwaarden voor onthaalonderwijs:  Geen Nederlands als thuistaal  Onvoldoende de onderwijstaal beheersen om les te kunnen volgen  Maximum 9 maanden ingeschreven in een Nederlandstalige school  Maximaal een jaar ononderbroken in België verblijven

3 L EEFTIJDSVOORWAARDEN IN HET BASIS - EN SECUNDAIR ONDERWIJS Basis-onderwijs:vijf jaar zijn of ouder Secundair onderwijs: twaalf jaar en nog geen achttien jaar

4 A ANVRAGEN VAN UITZONDERINGEN Wanneer ze niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden Voorzien zijn van een ondersteunende motivering van het CLB

5 D E POPULATIE VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS 2004-2005:  55 % jongens  45 % meisjes 2005-2006:  1450 leerlingen in onthaalonderwijs in 133 basisscholen  1749 leerlingen in onthaalonderwijs in 38 secundaire scholen

6 D E POPULATIE VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS Waarom komen ze naar België?  Gezinshereniging of adoptie  Vluchtelingen of asielzoekers  Hun ouders zijn hier voor lange tijd tewerkgesteld

7 D E POPULATIE VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS Grote verscheidenheid in vorige opleiding Soms traumatische ervaringen Verscheiden herkomst: 136 landen

8 V OORWAARDEN VOOR HET ORGANISEREN IN HET BASISONDERWIJS Voldoende anderstalige nieuwkomers tellen:  Basis- en kleuteronderwijs: minstens vier leerlingen  Schoolgemeenschap: minstens 12 leerlingen

9 O MKADERING EN ONDERSTEUNING VAN DE ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS Ontvangen van lestijden per leerling Ontvangen van een financiële toelage Per leerling een individueel werkplan Leerkrachten volgen navorming over onthaalonderwijs

10 O NDERSTEUNING NA HET ONTHAALJAAR Zorgen voor ondersteuning in het opvolgende jaar Begrip: gewezen anderstalige nieuwkomer Communicatie tussen onthaaljaar en nieuwe school

11 Een gemotiveerde aanvraag indienen Men duidt één school aan als contactschool 2,5 uur voor één anderstalige nieuwkomer Continue aanpassing van het lessenpakket Onthaalonderwijs in het secundair onderwijs. Voorwaarden en omkadering voor de organisatie van onthaalonderwijs.

12 R EFERENTIEKADER, RAAMPLAN EN INDIVIDUEEL LEERTRAJECT. Referentiekader:  Relevante ontwikkelingsdoelen  Schoolse redzaamheid Participeren Leren Informele contacten in en buiten de school Maatschappelijke redzaamheid o Raamplan:  Individueel leertraject In welke groep de leerling is ingedeeld Hoe de uren zijn ingedeeld. Evaluaties Vorderingen

13 K EUZEBEGELEIDING EN DOORSTROMINGSMOGELIJKHEDEN Samenwerking met het CLB Nagaan wat het best aansluit bij de interesten In onthaalklas een getuigschrift basisonderwijs halen Buitenlandse studiebewijzen aanvragen

14 O NDERSTEUNING IN HET VERVOLGONDERWIJS Bijkomend lesuur Onthaalonderwijs geeft relevante informatie door Opgenomen in individueel leertraject Ondersteunende contacten Nodige informatie bijhouden voor doorstroming

15 S CHOLEN MET ONTHAALONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS Verandert constant Geen actuele lijst In secundair onderwijs meer contiguiteit

16 M ATERIALEN EN ONDERSTEUNING VOOR SCHOLEN MET ONTHAALONDERWIJS Vormings- en begeledingsaanbod Didactische middelen Taalvaardigheid testen met TASAN (=Taalvaardigheid Aanvang Secundair onderwijs Andertalige Nieuwkomers)

17 B RONVERMELDING VANDERLOCHT(2006)”Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Een blik op de nieuwe regelgeving” Caleiddoscoop,jrg.18, nr. 5, pp. 26- 31


Download ppt "O NTHAALONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS. E EN BLIK OP DE NIEUWE REGELGEVING. V ICKY V ERMEERSCH."

Verwante presentaties


Ads door Google