De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociaal Recht Deel 5. 2 Schorsing  Begrip  Wettelijke gevallen  Buiten de wet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociaal Recht Deel 5. 2 Schorsing  Begrip  Wettelijke gevallen  Buiten de wet."— Transcript van de presentatie:

1 Sociaal Recht Deel 5

2 2 Schorsing  Begrip  Wettelijke gevallen  Buiten de wet

3 3 Overmacht  Begrip –Onvoorzienbare en onoverkomelijke –Gebeurtenis –Die de uitvoering van verbintenis belet –Geen fout  Art. 26 AOW •Geen einde wanneer tijdelijk

4 4 Art. 27: Vertraging of verhindering  Met vertraging of niet op het werk aankomen –Arbeidsgeschikt –Zich normaal naar werk begeven –Oorzaak onafhankelijk van wil  Arbeid niet kunnen beginnen of voortzetten –Arbeidsgeschikt –Zich normaal naar werk begeven –Oorzaak onafhankelijk van wil –Nog verbonden door AO –Buiten geval van staking

5 5 Zwangerschap en bevalling  Bescherming zwangerschap •Afwezigheid onderzoeken •Verlof wegens zwangerschap / bevalling •Tewerkstelling •Moederschapsuitkering •Ontslagbescherming  Afwezigheden voor onderzoeken

6 6 Zwangerschap en bevalling  Verlof wegens zwangerschap / bevalling •Prenatale rust (zwangerschapsverlof) –7 weken voor »Vermoedelijke datum van bevalling –1 week verplicht –Getuigschrift •Postnatale rust (bevallingsverlof) –8 weken na »Effectieve bevalling –Eventueel aangevuld met niet opgenomen prenatale rust

7 7 Zwangerschap en bevalling  Uitstel verlenging postnatale rust •Kind in ziekenhuis zonder moeder •Overdraagbare gedeelte wordt uitgesteld •Totdat kind thuis komt  Vaderschapsverlof •Hospitalisatie / overlijden moeder •Vader neemt de overblijvende bevallingsrust op •Facultatief, maar een recht

8 8 Zwangerschap en bevalling  Tewerkstelling •Informatie aan werkgever •Risico-evaluatie •Verbod blootstelling bepaalde risico’s •Geen verplichting nachtarbeid (B - 8 weken) •Geen overwerk •Aanpassing van de arbeid (desnoods schorsing)

9 9 Zwangerschap en bevalling  Moederschapsuitkering •Verzekering ZIV •30 dagen: 82% •Vanaf 31ste dag: 75% (begrensd loon)  Ontslagbescherming •Verbod eenzijdig einde maken aan AO –Door werkgever –Behoudens om redenen die vreemd zijn aan lichamelijke toestand t.g.v. zwangerschap –Vanaf kennisgeving tot 1 maand na postnatale rust –Schadevergoeding: 6 maanden bruto loon

10 10 Ziekte of ongeval  Begrip •Arbeidsongeschiktheid –In onmogelijkheid verkeren –Om contractueel overeengekomen taken te volbrengen –Ten gevolge van ziekte of ongeval •Onderscheid met arbeidsongeval  Loonwaarborg •Doorbetaling loon

11 11 Ziekte of ongeval  Loonwaarborg •Werklieden en bedienden op proef –Anciënniteit: 1 maand –Eerste 7 dagen: loon –Na de eerste 7 dagen: 60% van het loon –Vanaf de 15de dag: 60% ZIV –Na de eerste 7 dagen: toeslag (A:25,88%-B:26,93%) •(Andere) Bedienden –Eerste 30 dagen: loon –Daarna: zie hoger

12 12 Ziekte of ongeval  Hervallen –Nieuwe arbeidsongeschiktheid binnen de eerste 14 dagen na einde vorige ziekteperiode: geen loonwaarborg –Tenzij: andere ziekte  Uitsluitingen: –Ongeval n.a.v. lichaamsoefening uitgevoerd tijdens sportcompetitie of –exhibitie waarvoor de inrichter toegangsgeld ontvangt en de deelnemers een loon –Zware fout door de werknemer

13 13 Ziekte of ongeval  Verplichtingen van de werknemer –Kennisgeving aan de werkgever –‘zodra het de werknemer mogelijk is’ –Hoe? Vrije keuze  Bewijs van ziekte of ongeval –Geneeskundig getuigschrift (behandelende arts) –Binnen twee werkdagen (tenzij CAO of AR) –Opsturen (datum verzending telt) of afgeven –Vermeldingen: »Arbeidsongeschikt »Vermoedelijke duur »Of de werknemer zich voor controle naar een andere plaats mag begeven –beroepsgeheim

14 14 Ziekte of ongeval  Controle van de arbeidsongeschiktheid –Controlearts / alle middelen van recht –Tijdens volledige arbeidsongeschiktheid –Meerdere controles zijn mogelijk –Vrije keuze werkgever –Beoordeling van de arbeidsongeschiktheid –Beroepsgeheim voor medische vaststellingen –Conflict met behandelende geneesheer »Meningsverschil »Of: Scheidsrechterlijke procedure (arts) »Of: Arbeidsrechtbank: gerechtelijke expertise


Download ppt "Sociaal Recht Deel 5. 2 Schorsing  Begrip  Wettelijke gevallen  Buiten de wet."

Verwante presentaties


Ads door Google