De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 2 Overzicht programma Bevallingsverlof: 1.Reglementering 2.Toepassingsgebied 3.Voorwaarden en regels 4.Administratieve en geldelijk toestand 5.Mededeling aan het werkstation 6.Tips en aandachtspunten

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 3 Bevallingsverlof  REGLEMENTERING  Arbeidswet van 16/03/1971 (art. 39)  BVR van 22/07/1993  Omzendbrief 14/01/2005 (PERS/2005/02/13AC)  Omzendbrief 14/01/2005 (PERS/2005/03/13AC)  TOEPASSINGSGEBIED  Personeelsleden die vallen onder het Decreet Rechtspositie van 27/03/1991

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 4 Bevallingsverlof  TOE TE PASSEN REGELS  Medisch attest met vermoedelijke bevallingsdatum bezorgen aan werkgever (= school)  Tijdelijken  aanvraag bij ziekenfonds met medisch attest en vermoedelijke bevallingsdatum & datum begin bevallingsverlof zelf te kiezen (binnen de regels)  Algemene regel: 15 weken (of 17 weken bij meerling)  Begindatum BV: ten vroegste 6 weken (8 weken bij meerling) vóór vermoedelijke bevallingsdatum VB1VB1

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 5 Bevallingsverlof  Geen arbeid verrichten in 7 dagen vóór vermoedelijke bevallingsdatum VB2VB2  Verplichte rust tot 9 weken vanaf de bevalling VB3 (opgelet: “na” de bevalling indien nog gewerkt op dag van de bevalling)VB3  Dag van de bevalling is steeds postnataal  Indien effectieve bevalling later dan vermoedelijke  prenataal verlof wordt verlengd tot aan effectieve datum VB4VB4

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 6 Bevallingsverlof  Postnatale periode kan verlengd worden met periode van arbeid tijdens prenatale periode (min 7 dagen) VB5 VB5  Arbeidsongeschiktheid in de 6 (of 8 weken) prenataal verlof kan niet overgedragen worden naar postnataal! −wordt bevallingsverlof indien geen hervatting VB6 VB6 −wordt geen bevallingsverlof indien wel hervatting VB7 VB7

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 7 Bevallingsverlof  Vroeggeboorte: dagen van arbeid in 7 dagen vóór bevalling kunnen niet overgedragen worden (postnataal: maximum 98 of 126 dagen) VB8VB8  Meerling: postnataal verlof kan verlengd worden met 2 weken (8 prenataal + 9 postnataal + 2 facultatief = 19 weken) VB9VB9  6 (of 8) weken ononderbroken afwezigheid wegens ziekte (of ongeval) vóór bevalling = 1 week extra postnataal (op vraag personeelslid)  totaal 10 (of 12) weken postnataal VB10VB10

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 8 Bevallingsverlof  2 laatste weken postnatale periode kunnen omgezet worden naar 2 verlofweken postnatale rust −indien verlenging van 9 weken postnatale rust met minimum 2 weken −steeds 2 x 7 of 1 x 14 aaneensluitende dagen −op te nemen in volledige dagen en voor alle opdrachten (uitzondering: hoger onderwijs) −op te nemen binnen 8 weken na ononderbroken periode van postnataal verlof −geeft recht op reguliere vervanging VB11

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 9 Bevallingsverlof  Procedure verlofweken postnatale rust: −Planning uiterlijk 5 weken na de bevalling schriftelijk meedelen aan directie −Te bezorgen aan ziekenfonds door tijdelijken: – kopie planning – na hervatting getuigschrift werkgever van werkhervatting – na opname getuigschrift werkgever met mededeling van totaal aantal genomen verlofweken

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 10 Bevallingsverlof  Hospitalisatie kind: indien pasgeboren kind langer dan 7 dagen in ziekenhuis: −BV kan verlengd worden met max. 24 weken −op vraag van de moeder −attest ziekenhuis vereist (  WS) −periode moet aansluiten op BV −aparte dienstonderbreking: DO 118 - Verlenging bevallingsverlof hospitalisatie kind VB12

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 11 Bevallingsverlof  Bij miskraam na 180 e dag zwangerschap  recht op 15 (of 17) weken BV  Bij geboorte vóór 180 e dag zwangerschap  recht op 15 (of 19) weken BV  Ziekte na BV tijdelijken: bezoldigd door ministerie indien nog recht én indien ambt effectief opgenomen werd VB13, VB14 en VB15VB13VB14VB15

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 12 Bevallingsverlof  ADMINISTRATIEVE EN GELDELIJKE TOESTAND  BV = dienstactiviteit  telt voor anciënniteiten  Bezoldiging: −tijdelijken: ziekenfonds −vastbenoemden: ministerie van onderwijs  Onbezoldigd BV tijdelijken telt voor VG, EJT en UB

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 13 Bevallingsverlof  MEDEDELING AAN HET WERKSTATION  RL 2: bevallingsrust (DO 003) −begin- en einddatum −vermoedelijke bevallingsdatum −aantal kinderen  RL 2: aanvulling bevallingsrust (DO 003) −begin- en einddatum −vermoedelijke bevallingsdatum −effectieve bevallingsdatum −aantal kinderen  RL 2: 2 verlofweken postnatale rust (DO 145) −eventueel inkorten vorige melding = nieuwe aanvulling bevallingsrust −melding 14 dagen of 2 x 7 dagen  Bij miskraam: datum van de miskraam + hoeveelste dag van zwangerschap (ook via RL 2 melding bevallingsrust)

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 14 Bevallingsverlof  TIPS EN AANDACHTSPUNTEN:  Verlenging postnataal verlof met 1 week bij langdurige ziekte van 6 (8) weken tot dag vóór effectieve bevalling  DO 003 melding bevallingsrust met begindatum = effectieve bevallingsdatum  Omzetting van ziekte gebeurt ambtshalve door werkstation  annulatie en nieuwe zendingen normaal niet nodig  Hospitalisatie kind  DO 118 (moet steeds aansluiten op bevallingsverlof)  Annulatie bevallingsrust enkel indien begindatum fout is, alle andere gevallen  “aanvulling bevallingsrust”

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 15 Vragen?

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 16 Voorbeeld 1 Vroegst mogelijke begindatum bevallingsverlof 20/1104/12 VM 6 weken (42 dgn) 8 weken (56 dgn) 15/01

17 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 17 Voorbeeld 2 Geen arbeid verrichten in 7 dagen vóór vermoedelijke bevallingsdatum 20/1104/12 VM 7 dgn  verplichte rust vanaf 8 januari 15/0108/01

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 18 Voorbeeld 3 Verplichte rust tot 9 weken vanaf de bevalling 20/1104/12 VM 9 weken (63 dgn) 20 januari = postnataal 20/0115/01 EF 23/03

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 19 Voorbeeld 4 Verlenging tot effectieve bevallingsdatum bij late geboorte 20/1104/12 VM 5 dgnPrenataal = 47 dagen (of 61 bij meerling) 15/0120/01 EF

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 20 Voorbeeld 5 Gewerkte prenatale periode mag worden overgedragen 07/0115/01 VM Verplichte rust 9 wekenNiet-opgenomen prenataal 29 dgn 23/0320/01 EF 21/04 Prenataal 13 dgn  totale bevallingsrust = 15 weken of 105 dgn

21 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 21 Voorbeeld 6 Arbeidsongeschiktheid zonder hervatting in 6 (of 8 weken) vóór de bevalling 07/0115/01 VM Niet-opgenomen prenataal 6 dgn 23/0320/01 EF 29/03 Ziekteverlof 23 dgn omgezet in BV 09/1215/12 6 weken vóór BV Prenataal 13 dgn

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 22 Voorbeeld 7 Arbeidsongeschiktheid met hervatting in 6 (of 8 weken) vóór de bevalling 07/0115/01 VM Niet-opgenomen prenataal 24 dgn 23/0320/01 EF 16/04 Ziekteverlof 5 dgn niet omgezet in BV 09/1215/12 6 weken vóór BV 19/12 Prenataal 13 dgn

23 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 23 Voorbeeld 8 Arbeid in 7 dagen vóór bevalling niet over te dragen 06/01 VM Verplichte rust 9 weken (63 dgn) Overgedragen prenataal (35 dgn) 09/0315/01 EF 13/04 Gewerkt t.e.m. 05/01

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 24 Voorbeeld 9 Bevallingsverlof bij een meerling 07/0115/01 VM Verplichte rust 9 weken (63 dgn) Niet-opgenomen prenataal 43 dgn 23/0320/01 EF 05/05 Prenataal 13 dgn  totale bevallingsrust = 19 weken of 133 dgn 19/05 2 weken extra (14 dgn)

25 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 25 Voorbeeld 10 6 (of 8) weken ononderbroken ziek vóór de bevalling Eén week extra 23/0320/01 EF 30/03 Ononderbroken ziekteverlof 05/1109/12 6 weken vóór BV 9 weken verplichte rust

26 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 26 Voorbeeld 11 Omzetten 2 weken postnataal verlof in verlofdagen 07/0115/01 VM Verplichte rust 9 weken Niet-opgenomen 15 prenatale dagen 23/0320/01 EF 03/05 13 dagen prenataal  totale bevallingsrust = 15 weken of 105 dagen 07/0409/0525/0531/0502/06 Maximaal 8 weken 2 x 7 niet-opgenomen prenatale dagen

27 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 27 Voorbeeld 12 Hospitalisatie kind 07/0115/01 VM 105 dgn 19/0520/01 EF 21/04 28 dgn 28 dgn (DO 118) EF 20/0126/0123/02 7 dgn

28 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 28 Voorbeeld 13 Ziekteverlof tijdelijken aansluitend op bevallingsverlof Einde BV 20/1218/09 EF 29/03 Bevallingsverlof 01/0907/09 Begin BV Aansluitend ziekteverlof  bezoldigd (indien nog recht)

29 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 29 Voorbeeld 14 Ziekteverlof tijdelijken (TABD) aansluitend op bevallingsverlof Einde BV 23/1027/10 Bevallingsverlof 01/09 Aansluitend ziekteverlof  onbezoldigd (ambt niet effectief opgenomen)

30 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 30 Voorbeeld 15 Ziekteverlof tijdelijken (TADD) aansluitend op bevallingsverlof Einde BV 23/1027/10 Bevallingsverlof 01/09 Kleuteronderwijzer TADD Aansluitend ziekteverlof  bezoldigd Kleuteronderwijzer TADD op 31/08


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google