De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10. Ontslagrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10. Ontslagrecht."— Transcript van de presentatie:

1 10. Ontslagrecht

2 Verhouding Burgerlijk Wetboek <----> BBA
rol UWV-Werkbedrijf © mr. J. Keizer

3 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (art. 7:667 BW)
geen opzegging nodig geen ontslagvergunning nodig automatisch einde (van rechtswege) begin eind © mr. J. Keizer

4 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
wel opzegging nodig; wel ontslagvergunning nodig begin eind? © mr. J. Keizer

5 1. Wederzijdsgoedvinden
Einde arbeids- overeenkomst 1. Wederzijdsgoedvinden 2. Opzegging (ontslag) 3. Van rechtswege 4. Dringende reden 5. Ontbinding © mr. J. Keizer

6 Wederzijds goedvinden
kan in principe altijd, zowel voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde als voor onbepaalde tijd © mr. J. Keizer

7 Opzegging het eenzijdig einde maken aan een overeenkomst, denk aan het aanvragen van een ontslagvergunning zonder ontslagvergunning verboden om arbeidsovereenkomst op te zeggen (art. 9 BBA) © mr. J. Keizer

8 Procedure voor werkgever
ontslagvergunning aanvragen ontslagvergunning krijgen opzegging begin opzegtermijn (laatste dag van de maand) opzegtermijn einde van de arbeidsovereenkomst © mr. J. Keizer

9 Opzegtermijnen voor werkgever (art. 7:672 BW)
korter dan 5 jaar: 1 maand tussen 5 en 10 jaar: 2 maand tussen 10 en 15 jaar: 3 maand meer dan 15 jaar: 4 maand © mr. J. Keizer

10 Opzegtermijnen voor werknemer
1 maand tenzij arbeidsovereenkomst of CAO anders bepalen (art. 7:672 lid 3 BW) © mr. J. Keizer

11 Schade bij onterecht ontslag: in de praktijk meestal hetzelfde
schadeloosstelling volledige schadevergoeding in de praktijk meestal hetzelfde © mr. J. Keizer

12 vervolg schadeloosstelling is gelijk aan het bedrag van het loon dat zou zijn verdiend, als wel de juiste opzegregels in acht zouden zijn genomen (art. 7:680 BW) Is ook mogelijk als er geen werkelijke schade is het begrip “volledige schadevergoeding” is misleidend © mr. J. Keizer

13 Van rechtswege dood werknemer (art. 7:675 BW)
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (art. 7:667 BW) © mr. J. Keizer

14 Ontslag op staande voet (art. 7:677 - 679 BW)
bij ontslag op staande voet geen ontslagvergunning nodig en geen opzegtermijnen voorbeelden van dringende redenen staan in art. 7:678/679 BW © mr. J. Keizer

15 vervolg als het ontslag door de rechter nietig wordt geacht dan is er nog wél een arbeidsovereenkomst en dan moet er nog (achterstallig) loon worden betaald bij terechte ontslag op staande voet geen WW uitkering © mr. J. Keizer

16 Ontbinding wegens gewichtige reden (art. 7:685 BW)
door de sector kanton kan bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd bij ontbinding geen ontslagvergunning nodig geen opzegtermijn © mr. J. Keizer

17 vervolg er wordt vaak schadevergoeding toegekend
hoger beroep niet mogelijk ontslagverboden gelden niet © mr. J. Keizer

18 Kantonrechtersformule
vergoeding = A x B x C A = aantal gewogen dienstjaren B = beloning C = correctiefactor maximale vergoeding: het inkomensverlies dat werknemer lijdt tot de pensioengerechtigde leeftijd © 2009 mr. J. Keizer

19 A. Gewogen dienstjaren dienstjaren tot 35 jaar 0,5
van 35 tot 45 jaar 1 van 45 en 55 jaar 1,5 vanaf 55 jaar 2 de dienstjaren worden afgerond op hele jaren een periode van zes maanden en één dag telt mee als een heel jaar © 2009 mr. J. Keizer

20 B. Beloning B = maandsalaris bruto maandloon vakantietoeslag
dertiende maand die vaststaat en ook jaarlijks wordt uitgekeerd structurele overwerkvergoeding vaste ploegentoeslag © 2009 mr. J. Keizer

21 C. Correctiefactor de hoogte van C hangt af van de verwijtbaarheid van het ontslag © 2009 mr. J. Keizer

22 Kennelijk onredelijk ontslag (art. 7:681 BW)
als werknemer "kennelijk onredelijk" wordt ontslagen kantonrechter kan schadevergoeding toekennen © mr. J. Keizer


Download ppt "10. Ontslagrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google