De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Enkele hoofdpunten Ondernemerspunt Hoogeveen Bijeenkomst 15 januari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Enkele hoofdpunten Ondernemerspunt Hoogeveen Bijeenkomst 15 januari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Enkele hoofdpunten Ondernemerspunt Hoogeveen Bijeenkomst 15 januari 2014

2 Actio Advocaten en Juristen

3 Marcel Walvius

4 Vermeende problemen • oplopende werkloosheid; relatief laag • easy firing = easy hiring? (onbewezen) • veel (ongewenst) deeltijdwerk • te veel (?) vlucht naar ZZP-ers

5 Vermeende problemen (2) • huidig duaal stelsel; oneerlijke uitkomsten • systeem te ingewikkeld • UWV is geen rechter en BBA kent geen hoger beroep (strijd met art. 6 EVRM?) • ontbinding; hoger beroep op zeer beperkte gronden

6 Eén ontslagroute • UWV; bedrijfseconomisch en langdurige arbeidsongeschiktheid – toestemming UWV – herstel of ontbinding door kantonrechter – hoger beroep en cassatie – criteria ontslagbesluit in BW – proceduretijd UWV in mindering op opzegtermijn (minimaal één maand)

7 Ontbinding • kantonrechter bij (overige) in de persoon gelegen redenen en verstoorde arbeidsverhouding • ontbinding op termijn gelijk aan opzegtermijn minus procedure tijd met minimum één maand (tenzij ernstige verwijtbaarheid wn.) • hoger beroep en cassatie staan open

8 Transitievergoeding • verschuldigd na twee jaar bij beëindiging ongeachte de wijze waarop, of niet voortzetten op initiatief werkgever; –geen vergoeding bij ernstige verwijtbaarheid wn. –wel vergoeding bij beëindiging op initiatief wn. en ernstige verwijtbaarheid wg. • 1/3 maandsalaris per dienstjaar; na 10 jaar ½ maandsalaris per dienstjaar • max. €75.000,00, of als dat meer is een jaarsalaris

9 Transitievergoeding (2) • “habe nichts/habe wenig”; vergoeding lager of nihil bij slechte financiële situatie wg. • verminderen met kosten van-werk-naar-werktrajecten en andere kosten wegens employabiliteitbevordering tijdens dienstverband • aanvullende vergoeding mogelijk bij ernstige verwijtbaarheid wg. • ¾ dwingend recht

10 Ketenbepaling • maximaal drie contracten die samen inclusief onderbreking, maximaal twee jaar kunnen omvatten • afwijking CAO mogelijk, mits de aard van de bedrijfsvoering in de sector afwijking voor bepaalde functie financieel noodzakelijk maakt • minimale tussenpoos: 6 maanden (geen CAO-afwijking mogelijk)

11 Bepaalde tijd • transitievergoeding bij niet-verlengen na twee jaar • geen proeftijd mogelijk in contract voor minder dan zes maanden • geen concurrentiebeding in bepaaldetijd-contracten, tenzij bijzondere omstandigheden • wettelijke aanzegtermijn bij einde bepaalde tijd (sanctie schadeplichtigheid)

12 Vragen? ???


Download ppt "Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Enkele hoofdpunten Ondernemerspunt Hoogeveen Bijeenkomst 15 januari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google