De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop: rechten en plichten van student en onderwijsinstelling Conferentie Toegankelijk Hoger Onderwijs 24 november 2011 Domenica Ghidei en Olga Luiken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop: rechten en plichten van student en onderwijsinstelling Conferentie Toegankelijk Hoger Onderwijs 24 november 2011 Domenica Ghidei en Olga Luiken."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop: rechten en plichten van student en onderwijsinstelling Conferentie Toegankelijk Hoger Onderwijs 24 november 2011 Domenica Ghidei en Olga Luiken

2 Taken CGB  Geven van oordelen;  (Gevraagd en ongevraagd) adviseren;  Onderzoek uit eigen beweging (oordeel);  Voorlichting/deskundigheidsbevordering;  Telefonisch spreekuur (werkdagen 14.00 - 16.00);  Informatie per e-mail.

3 Wie kunnen vragen om een oordeel  Individu (belanghebbende);  OR, medezeggenschapscommissie, belangenorganisatie;  Geschillenbeslechter;  Werkgever of ander die handelen wil laten toetsen; ook onderwijsinstelling;  Commissie op eigen initiatief.

4 Begrip handicap/chronische ziekte  Geen defintie  Situationeel bepaalde beperkingen; fysiek, verstandelijk of psychisch van aard. Vaak onomkeerbaar, in ieder geval langdurig van aard;  Niet hetzelfde als arbeidongeschiktheid;  Ook vermeende handicap of chronische ziekte;  Ook indien ‘mede’ een rol heeft gespeeld.

5 Reikwijdte WGBH/CZ  Arbeidsverhoudingen (inclusief vrije beroepen);  Adviseren school- en beroepskeuze;  Beroepsonderwijs;  Primair en voortgezet onderwijs (geen speciaal onderwijs);  Wonen (beperkt);  Openbaar vervoer (nog niet in werking).

6 NORM WGBH/CZ  Verbod van onderscheid Direct onderscheid Indirect onderscheid Nalaten doeltreffende aanpassing  Geschiktheidseisen mogen, mits noodzakelijk en passend  Uitzonderingen in de wet opgesomd.

7 Doeltreffende aanpassing (art. 2) Doeltreffend: geschikt en noodzakelijk voor individu met h/cz; Persoon met h/cz moet dit kenbaar maken; Geldt voor alle normadressaten, tenzij onevenredig belastend (= gewogen belangenafweging)

8 Doeltreffende aanpassing (bewijslast) Verzoeker:  In beginsel geschikt;  Wederpartij was bekend met behoefte aanpassing;  Aanpassing is doeltreffend Verweerder:  Ongeschikt;  Niet bekend;  Gewenste aanpassing niet geschikt / noodzakelijk  Onevenredige belasting

9 Onevenredige belasting Feiten en omstandigheden die bij de afweging een rol spelen:  grootte van de organisatie of instelling;  noodzakelijke investeringen en kosten voor het aanbrengen van de aanpassing;  beschikbare financiële tegemoetkomingen;  operationele en technische haalbaarheid van de aanpassing;  financiële draagkracht van de instelling;  belang andere studenten;  aanwezigheid of beschikbaarheid in de regio van vergelijkbaar onderwijs.

10 Aandachtspunten  Standaardpakket is niet altijd doeltreffend;  Vraag tijdig aan en reageer binnen redelijke termijn;  Voorkom stereotype opvattingen of vooronderstellingen maar infomeer / onderzoek;  Informeer medewerkers over de WGBH/CZ en de te volgen route;  Leg afspraken vast;  Ga gesprek aan / denk mee.

11 Procedure  Verzoek om een oordeel (klacht)  CGB bevoegd, klager ontvankelijk, kennelijk geen onderscheid  Mediation  Informatie vergaren bij verzoeker  Klacht naar verweerder  Vooronderzoek CGB  Zitting (evt mediation)  Oordeel (acht weken na zitting)

12 Voor meer informatie: Commissie gelijke behandeling (CGB) Kleine Singel 1-3 Postbus 16001 3500 DA Utrecht T 030-8883888 F 030-8883883 E cgb@info.nl W www.cgb.nl


Download ppt "Workshop: rechten en plichten van student en onderwijsinstelling Conferentie Toegankelijk Hoger Onderwijs 24 november 2011 Domenica Ghidei en Olga Luiken."

Verwante presentaties


Ads door Google