De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Ombudswerking 1.Wie zijn/ Wat doen ombudspersonen? 2.Aandachtspunten OER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Ombudswerking 1.Wie zijn/ Wat doen ombudspersonen? 2.Aandachtspunten OER."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Ombudswerking 1.Wie zijn/ Wat doen ombudspersonen? 2.Aandachtspunten OER

2 1 Infosessie Ombuds PSW 1.Voorstelling van de OMBUDSDIENST? Wie zijn de ombudsen? Marijke De Bie Caroline Van Landeghem Tom Willems Wanneer is de ombuds beschikbaar? Mail de ombuds en leg je probleem uit Maak indien nodig een afspraak Vermijd het zomaar binnenvallen!

3 2 Infosessie Ombuds PSW Contactgegevens van de ombudsen •Marijke De Bie Marijke.debie@ua.ac.be 03/275 56 76 M1.80 •Caroline Van Landeghem Caroline.vanlandeghem@ua.ac.be M4.84 03/275 53 82 •Tom Willems Ook te vinden via: http://www.ua.ac.be/PSWhttp://www.ua.ac.be/PSW

4 3 Infosessie Ombuds PSW

5 4 Waarvoor kan je de ombuds WEL contacteren? •Bemidddeling tussen de student(e) en de examinator bij eventuele problemen •Voor een vertrouwelijk gesprek bij persoonlijke problemen •Verduidelijking bij onderwijs- en examenreglement

6 5 Infosessie Ombuds PSW Waarvoor kan je de ombuds WEL contacteren? •Ondersteuning bij het aantekenen van intern beroep •Ondersteuning bij een aanklacht van plagiaat of fraude door de universiteit

7 6 Infosessie Ombuds PSW Waaarvoor kan je de ombuds NIET contacteren? Wanneer je vragen hebt van administratieve en/of organisatorische aard. Bijvoorbeeld:  in- en uitschrijven  keuzevakken  college- en examenrooster  overlapping van examens  ziektemelding, inlevering van afwezigheidsattesten  de planning van (eventuele) inhaalexamens  aanvragen bijzondere inschrijvingen (ge ï ndividualiseerd traject, vrijstellingen, TRIS-aanvraag, … ), studiebeurzen  contactgegevens van een medewerker, kopij van examenresulaten  …

8 7 Infosessie Ombuds PSW WEL administratieve en organisatorische vragen: Wie dan WEL contacteren voor administratieve en organisatorische vragen: STAP 1: raadpleeg grondig de website www.ua.ac.be/psw www.ua.ac.be/psw (inclusief elektronische valven,blackboard, … )

9 8 Infosessie Ombuds PSW WEL administratieve en organisatorische vragen: Wie dan WEL contacteren voor administratieve en organisatorische vragen: STAP 2: slechts indien je na een uitgebreide raadpleging van deze informatiekanalen nog steeds geen antwoord hebt op je vraag/vragen kan je onze onderwijsadministratie contacteren.

10 9 Infosessie Ombuds PSW HOE onderwijsadministratie: HOE vind ik de contactgegevens van de onderwijsadministratie: NIET Via de ombudspersonen •WEL Via de website van PSW: www.ua.ac.be/psw www.ua.ac.be/psw  Faculteit PSW  Organisatie  Bestuur en Administratie

11 10 Infosessie Ombuds PSW

12 11 Infosessie Ombuds PSW

13 12 Infosessie Ombuds PSW

14 13 Infosessie Ombuds PSW 2. AANDACHTSPUNTEN Onderwijs- & Examenreglement (OER) Je wordt verondersteld dit te “kennen”: LEZEN !! Waar vind ik het OER terug?  zie www.ua.ac.be/psw

15 14 Infosessie Ombuds PSW

16 15 Infosessie Ombuds PSW

17 16 Infosessie Ombuds PSW

18 17 Infosessie Ombuds PSW AANDACHTSPUNTEN Onderwijsreglement •ONDERWIJSREGLEMENT: -Klachten over onderwijs, studieprogramma: •contacteer de bevoegde instantie, eventueel met hulp van de ombudspersonen -Studenten Bijzondere Faciliteiten: •STIP

19 18 Infosessie Ombuds PSW AANDACHTSPUNTEN Examenreglement •EXAMENREGLEMENT: -Klachten over examens: •contacteer de bevoegde instantie, eventueel met hulp van de ombudspersonen -Enkel examen over vakken waarvoor je bent ingeschreven (cf. studieprogramma)

20 19 Infosessie Ombuds PSW AANDACHTSPUNTEN Examenreglement •EXAMENREGLEMENT: -Examenvorm 1. Examenvorm ligt vast  Afwijking enkel om ernstige redenen (voorzitter examencomm.) 2. Steeds recht op schriftelijke voorbereiding bij mondeling examen 3. Steeds recht op mondelinge toelichting bij schriftelijk examen  Aanvragen via secretariaat (voor bepaalde datum)

21 20 Infosessie Ombuds PSW AANDACHTSPUNTEN Examenreglement •EXAMENREGLEMENT: -Organisatie examens •In principe slechts 1 examen per dag •Een redelijke spreiding wordt nagestreefd •Mythes: -24 uur tussen twee examens -Geen drie (of meer) examens na elkaar

22 21 Infosessie Ombuds PSW AANDACHTSPUNTEN Examenreglement •EXAMENREGLEMENT: -Ziek tijdens de examens? •Ziekte ALTIJD MELDEN: Stuur een e-mail naar ziektepsw@ua.ac.beziektepsw@ua.ac.be EN breng ASAP doktersbewijs binnen. •Krijg ik een INHAALEXAMEN? In aanmerking voor inhaalexamen - GEEN RECHT!

23 22 Infosessie Ombuds PSW AANDACHTSPUNTEN Examenreglement - Examenresultaten -Deliberaties zijn geheim •Tekorten worden individueel bekeken •Oppassen voor mythes over delibereerbare tekorten -Materiële vergissing •Melden aan voorzitter examencommissie binnen 10 kalenderdagen na dag van kennisname -Intern beroep •Tegen beslissing examencommissie •Binnen vijf kalenderdagen na dag van kennisname

24 23 Infosessie Ombuds PSW Vragen ?


Download ppt "Infosessie Ombudswerking 1.Wie zijn/ Wat doen ombudspersonen? 2.Aandachtspunten OER."

Verwante presentaties


Ads door Google