De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting examenreglement academiejaar 2009-10 Faculteit psychologie en educatiewetenschappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting examenreglement academiejaar 2009-10 Faculteit psychologie en educatiewetenschappen."— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting examenreglement academiejaar 2009-10 Faculteit psychologie en educatiewetenschappen

2 BACHELOR MASTER - Bachelor Psychologie - Bachelor Agogische wetenschappen - Schakel en voorbereidingsprogramma Master Onderwijskunde Master Psychologie Master Agogische wetenschappen Indien bachelor: Examencommissie voor het 1 e jaar bachelor Tussentijdse deliberatie door de voortgangscommissie Examencommissie voor het geheel van de opleiding Commissie voor studievoortgangsbewaking bewaakt de studievoortgang van elke student ! Tussentijdse deliberatie door de voortgangscommissie

3 Samenstelling studiepakket Deeltijds versus voltijds Modeltraject versus individueel traject Jaar-OO’s versus semester-OO’s Definitief studiepakket Leerkrediet

4 Studentenportaal

5

6 Bevoegdheden Examencommissie –Vastleggen examenresultaten –Soeverein in beslissingen Voortgangscommissie –Vastleggen examenresultaten –OO’s <10/20 verplicht hernemen –(Niet) bindend studieadvies Voortgangsbewakingscommissie –Opleggen bindende voorwaarden voor inschrijving –Weigering inschrijving –Opvolging eerder opgelegde B.V.W.

7 BACHELOR = 180 SP 1 e jaar modeltraject 2 e jaar modeltraject 3 e jaar modeltraject Examencommissie voor de eerste 60SP bachelor

8 Proclamatievormen 1 ste jaar bachelor 1e zit G: geslaagd –G-NVM: normale voortzetting modeltraject –G-VIT: voortzetting individueel traject UZT: uitgesteld naar 2de zit ODE: onvolledige deelname aan de examens NDG: niet deelgenomen UGZ: uitgesloten van de zittijd NRD: niet rechtsgeldige deelname

9 Proclamatievormen 1 ste jaar bachelor 2e zit G: geslaagd –G-NVM: normale voortzetting modeltraject –G-VIT: voortzetting individueel traject OIT: overstap naar individueel traject SVB: verwijzing naar commissie studievoortgangsbewaking BVW: bindende voorwaarden werden opgelegd INT: inschrijving niet toegelaten ODE: onvolledige deelname aan de examens NDG: niet deelgenomen UGZ: uitgesloten van de zittijd NRD: niet rechtsgeldige deelname

10 BACHELOR = 180 SP 1 e jaar modeltraject 2 e jaar modeltraject 3 e jaar modeltraject Voortgangscommissie

11 Proclamatievormen voortgangscommissie 1 ste zit NVM: normale voortzetting modeltraject VIT: voortzetting individueel traject TMT: toelating tot modeltraject UZT: uitgesteld naar 2de zit ODE: onvolledige deelname aan de examens NDG: niet deelgenomen UGZ: uitgesloten van de zittijd NRD: niet rechtsgeldige deelname

12 Proclamatievormen voortgangscommissie 2 de zit NVM: normale voortzetting modeltraject VIT: voortzetting individueel traject TMT: toelating tot modeltraject OIT: overstap individueel traject SVB: verwijzing naar commissie studievoortgangsbewaking BVW: bindende voorwaarden werden opgelegd INT: inschrijving niet toegelaten ODE: onvolledige deelname aan de examens NDG: niet deelgenomen UGZ: uitgesloten van de zittijd NRD: niet rechtsgeldige deelname

13 BACHELOR = 180 SP 1 e jaar modeltraject 2 e jaar modeltraject 3 e jaar modeltraject Examencommissie voor het geheel van de opleiding

14 Proclamatievormen gehele Bachelor 1 ste zit GSO: grootste onderscheiding (85%) GO: grote onderscheiding (77%) O: onderscheiding (68%) V: voldoening UZT: uitgesteld naar 2de zit ODE: onvolledige deelname aan de examens NDG: niet deelgenomen UGZ: uitgesloten van de zittijd NRD: niet rechtsgeldige deelname

15 Proclamatievormen gehele Bachelor 2 de zit GSO: grootste onderscheiding (85%) GO: grote onderscheiding (77%) O: onderscheiding (68%) V: voldoening NG: niet geslaagd BVW: bindende voorwaarden werden opgelegd SVB: verwijzing naar commissie studievoortgangsbewaking INT: inschrijving niet toegelaten ODE: onvolledige deelname aan de examens NDG: niet deelgenomen UGZ: uitgesloten van de zittijd NRD: niet rechtsgeldige deelname

16 Schakel Voorbereiding Max. 90SP Voortgangscommissie examencommissie

17 MASTER 60SP120 SP Voortgangscommissie Examencommissie

18 Organisatie van de examens Bekendgeving via mail en facultaire website (4 weken vóór start zittijd) Spreiding van de examens in functie van mogelijkheden Wat bij overlap van examens Wijzigingen aan examenrooster Ziekte en wettige verhindering ERASMUS-uitwisseling

19 Deliberatie - Onvoldoendes Geslaagd 1 ste Ba: –Een verworven credit voor alle OO’s –Gemiddelde van 55%, maximaal 3 punten onder de 10/20 (over max. 2 OO’s) en geen cijfer < 8/20 Geslaagd voor het geheel van de opleiding: –Een verworven credit voor alle OO’s –Gemiddelde van 55%, maximaal 3 punten onder de 10/20 (over max. 2 OO’s) en geen cijfer < 8/20 Niet toegestane onvoldoendes: Masterproef

20 Gewichten OO’s Bachelor psychologie –de omvang van het OO in SP 3SP = 1 4 – 6SP = 2 > 6SP = 3 –de plaats van het OO in het modeltraject: 1ste Ba = 1 2de Ba = 2 3de Ba = 3 –de inhoudelijke verwevenheid van het OO met de opleiding: Psychologische, pedagogische en agogische OO’s = 2 Andere OO’s = 1 Master psychologie / onderwijskunde: de masterproef telt voor 1/6 van het puntentotaal de stage telt voor 1/6 van het totaal de opleidingsonderdelen tellen voor 4/6 va het puntentotaal Bachelor agogiek –de omvang van het OO in SP 3SP = 1 4 – 6SP = 2 > 6SP = 3 –de plaats van het OO in het modeltraject: 1ste Ba = 1 2de en 3de Ba = 2 –de inhoudelijke verwevenheid van het OO met de opleiding: Psychologische, pedagogische en agogische OO’s = 2 Andere OO’s = 1 Stage = 16 (= + 10% van het totaal van de Bachelor) Master agogiek de masterproef telt voor 1/2 van het puntentotaal de opleidingsonderdelen tellen voor 1/2 va het puntentotaal

21 Bekendgeving resultaten Proclamatie voor 1 ste Ba en geheel opleiding Via VUB-mailadres Een AFW op je puntenbad dat je niet verwacht Klacht tegen beslissing Schriftelijk bij Vz. Examencommissie Termijn respecteren: 5 kalenderdagen Externe beroep

22 Bij problemen De facultaire ombudspersoon Prof. Dr. D. Verté 02/629.13.55 Dominique.Verte@vub.ac.be De faculteitssecretaris L. Deschouwer 02/629.24.21 Luc.Deschouwer@vub.ac.be De trajectbegeleider I. Van Mol 02/629.30.65 Inge.Van.Mol@vub.ac.be

23 De Masterproef Vastleggen onderwerp en promotor Thesismarkt Aansluiten bij onderzoek binnen de vakgroep Formele eisen –Omvang: max. 15.000 woorden –Kan in artikelvorm –Kan in een andere taal dan Nederlands –Aansluitend bij de stage

24 De Masterproef: evaluatie Gestandaardiseerd evaluatieformulier De procesevaluatie Mondelinge verdediging OO met niet toegestane onvoldoende

25 ERASMUS-uitwisselingen Waarom op ERASMUS –Verdiepen kennis –Andere culturen en nieuwe studiemethoden –Aanvulling van je CV Statuut en beurs –VUB-student –ERASMUS-beurs Waar kan ik naartoe –Zie facultaire website Hoe kandidatuur indienen


Download ppt "Toelichting examenreglement academiejaar 2009-10 Faculteit psychologie en educatiewetenschappen."

Verwante presentaties


Ads door Google