De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting examenreglement academiejaar 2010-11 Faculteit psychologie en educatiewetenschappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting examenreglement academiejaar 2010-11 Faculteit psychologie en educatiewetenschappen."— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting examenreglement academiejaar 2010-11 Faculteit psychologie en educatiewetenschappen

2 BACHELOR MASTER - Bachelor Psychologie - Bachelor Agogische wetenschappen - Schakel en voorbereidingsprogramma Master Onderwijskunde Master Psychologie Master Agogische wetenschappen Indien bachelor: Examencommissie voor het 1 e jaar bachelor Tussentijdse bespreking door de voortgangscommissie Examencommissie voor het geheel van de opleiding Commissie voor studievoortgang bewaakt de studievoortgang van elke student ! Tussentijdse bespreking door de voortgangscommissie

3 Samenstelling studiepakket Deeltijds versus voltijds Modeltraject versus individueel traject Jaar-OO’s versus semester-OO’s Definitief studiepakket Leerkrediet

4 Studentenportaal

5

6 BACHELOR = 180 SP 1 e jaar modeltraject 2 e jaar modeltraject 3 e jaar modeltraject Examencommissie voor de eerste 60SP bachelor

7 Proclamatievormen 1 ste jaar bachelor 1e zit G: geslaag UZT: uitgesteld naar 2de zit UGZ: uitgesloten van de zittijd NRD: niet rechtsgeldige deelname Bevoegdheden examencommissie 1 ste jaar Ba Vastleggen examenresultaten Verklaren al dan niet geslaagd Verwijzen naar studievoortgangsbewaking

8 Proclamatievormen 1 ste jaar bachelor 2e zit G: geslaagd VST: voortzetting studietraject SVB: verwijzing naar commissie studievoortgang BVW: bindende voorwaarden werden opgelegd INT: inschrijving niet toegelaten UGZ: uitgesloten van de zittijd NRD: niet rechtsgeldige deelname

9 BACHELOR = 180 SP 1 e jaar modeltraject 2 e jaar modeltraject 3 e jaar modeltraject Voortgangscommissie

10 Proclamatievormen voortgangscommissie 1 ste zit VST: voortzetting modeltraject UZT: uitgesteld naar 2de zit UGZ: uitgesloten van de zittijd NRD: niet rechtsgeldige deelname Bevoegdheden voortgangscommissie Vastleggen examenresultaten Uitbrengen van niet bindend studieadvies Verwijzen naar studievoortgangsbewaking

11 Proclamatievormen voortgangscommissie 2 de zit VST: voortzetting studietraject SVB: verwijzing naar commissie studievoortgangsbewaking BVW: bindende voorwaarden werden opgelegd INT: inschrijving niet toegelaten UGZ: uitgesloten van de zittijd NRD: niet rechtsgeldige deelname

12 BACHELOR = 180 SP 1 e jaar modeltraject 2 e jaar modeltraject 3 e jaar modeltraject Examencommissie voor het geheel van de opleiding

13 Proclamatievormen gehele Bachelor 1 ste zit GSO: grootste onderscheiding (85%) GO: grote onderscheiding (77%) O: onderscheiding (68%) V: voldoening UZT: uitgesteld naar 2de zit UGZ: uitgesloten van de zittijd NRD: niet rechtsgeldige deelname Vastleggen examenresultaten Verklaren al dan niet geslaagd Verwijzen naar studievoortgangsbewaking Bevoegdheden examencommissie gehele Bachelor

14 Proclamatievormen gehele Bachelor 2 de zit GSO: grootste onderscheiding (85%) GO: grote onderscheiding (77%) O: onderscheiding (68%) V: voldoening NG: niet geslaagd BVW: bindende voorwaarden werden opgelegd SVB: verwijzing naar commissie studievoortgangsbewaking INT: inschrijving niet toegelaten UGZ: uitgesloten van de zittijd NRD: niet rechtsgeldige deelname

15 Schakel Voorbereiding Max. 90SP Voortgangscommissie examencommissie

16 MASTER 60SP120 SP Voortgangscommissie Examencommissie

17 Organisatie van de examens Bekendgeving via mail en facultaire website (4 weken vóór start zittijd) Spreiding van de examens in functie van mogelijkheden Wat bij overlap van examens Wijzigingen aan examenrooster Ziekte en wettige verhindering ERASMUS-uitwisseling Plagiaat

18 Deliberatie - Onvoldoendes Geslaagd 1 ste Ba: –Een verworven credit voor alle OO’s –Gemiddelde van 55%, maximaal 3 punten onder de 10/20 (over max. 2 OO’s) en geen cijfer < 8/20 Geslaagd voor het geheel van de opleiding: –Een verworven credit voor alle OO’s –Eventuele toegestane onvoldoendes (bvb uit 1 ste Ba) worden niet in rekening gebracht Afronding van cijfers en % Niet toegestane onvoldoendes: Masterproef

19 Gewichten OO’s Bachelor psychologie –de omvang van het OO in SP 3SP = 1 4 – 6SP = 2 > 6SP = 3 –de plaats van het OO in het modeltraject: 1ste Ba = 1 2de Ba = 2 3de Ba = 3 –de inhoudelijke verwevenheid van het OO met de opleiding: Psychologische, pedagogische en agogische OO’s = 2 Andere OO’s = 1 Master psychologie / onderwijskunde: de masterproef telt voor 1/6 van het puntentotaal de stage telt voor 1/6 van het totaal de opleidingsonderdelen tellen voor 4/6 va het puntentotaal Bachelor agogiek –de omvang van het OO in SP 3SP = 1 4 – 6SP = 2 > 6SP = 3 –de plaats van het OO in het modeltraject: 1ste Ba = 1 2de en 3de Ba = 2 –de inhoudelijke verwevenheid van het OO met de opleiding: Psychologische, pedagogische en agogische OO’s = 2 Andere OO’s = 1 Stage = 16 (= + 10% van het totaal van de Bachelor) Master agogiek de masterproef telt voor 1/2 van het puntentotaal de opleidingsonderdelen tellen voor 1/2 va het puntentotaal

20 Bekendgeving resultaten Proclamatie voor 1 ste Ba en geheel opleiding Via VUB-mailadres Een AFW op je puntenbad dat je niet verwacht Wat met vragen Klacht tegen beslissing Schriftelijk bij Vz. Examencommissie Termijn respecteren: 5 kalenderdagen Externe beroep

21 Bij problemen De facultaire ombudspersoon Prof. Dr. D. Verté 02/629.13.55 Dominique.Verte@vub.ac.be De faculteitssecretaris L. Deschouwer 02/629.24.21 Luc.Deschouwer@vub.ac.be De trajectbegeleider I. Van Mol 02/629.30.65 Inge.Van.Mol@vub.ac.be

22 De Masterproef Vastleggen onderwerp en promotor Thesismarkt Aansluiten bij onderzoek binnen de vakgroep Formele eisen –Omvang: max. 15.000 woorden –Kan in artikelvorm –Kan in een andere taal dan Nederlands –Aansluitend bij de stage

23 De Masterproef: evaluatie Gestandaardiseerd evaluatieformulier De procesevaluatie Mondelinge verdediging OO met niet toegestane onvoldoende

24 ERASMUS-uitwisselingen Waarom op ERASMUS –Verdiepen kennis –Andere culturen en nieuwe studiemethoden –Aanvulling van je CV Statuut en beurs –VUB-student –ERASMUS-beurs Waar kan ik naartoe –Zie facultaire website Hoe kandidatuur indienen


Download ppt "Toelichting examenreglement academiejaar 2010-11 Faculteit psychologie en educatiewetenschappen."

Verwante presentaties


Ads door Google