De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs - SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs - SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger."— Transcript van de presentatie:

1 SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs Wouter.Duyck@UGent.be - Lot.Fonteyne@UGent.be SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs 1.Ontstaan en doel (Prof. Wouter Duyck) 2.Inhoud en resultaten (Lot Fonteyne, projectmedewerker) 3.Toekomst (Lot Fonteyne)

2 Simon: Ontstaan - Studierendement -Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (‘05- ’06  ’08-’09): -Studiesucces: gemiddeld 64,9% (verworven SP/opgenomen SP) -Gemiddeld 30,1% van de generatiestudenten slaagt voor alle opgenomen SP -Determinanten studierendement: -Secundair onderwijs: (ASO - TSO/KSO – BSO) en ASO1 vs. ASO4 -Leeftijd: hoe ouder, hoe lager het gemiddeld studiesucces -Geografisch: nationaliteit/provincie -Moedertaal -Persoonlijkheid: motivatie van studiekeuze/academische verwachtingen/academisch zelfvertrouwen SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs Wouter.Duyck@UGent.be - Lot.Fonteyne@UGent.be

3 -Aandeel van de ASO-studenten: (AJ ’00 -’01  ’09-’10) -iets kleiner dan voor de UGent als geheel. -Dalend: in ’00-’01 en ‘02-’03 nog respectievelijk 94% en 95%. Sinds ‘03-’04 slechts sporadisch 90%. -Studierichtingen: -Sinds ‘07-’08 komt bijna de helft van de studenten uit ASO 4- richtingen. -Over de gehele periode bekeken stromen het meeste studenten uit de ASO - humane wetenschappen in (23,8%). -De instroom uit TSO kent een grote verscheidenheid aan studierichtingen. Simon: Ontstaan – Diversiteit ASO SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs Wouter.Duyck@UGent.be - Lot.Fonteyne@UGent.be

4 Simon: Ontstaan – Diversiteit wiskunde/wetenschappen -Wetenschappen: Generatiestudenten psychologie hebben een minder sterke vooropleiding dan de UGent- generatiestudenten. -Wiskunde: Generatiestudenten psychologie hebben een minder sterk niveau dan de UGent- generatiestudenten. Generatiestudenten psychologieGeneratiestudenten UGent Minimum 8u wiskunde4,1%16,1% Minimum 6u wiskunde29%50% 1 tot 3u wiskunde49,4%30,8% Generatiestudenten psychologieGeneratiestudenten UGent Minimum 2u fysica37,2%53,1% Meer dan 1u scheikunde33,5%49% Meer dan 1u biologie30,5%42,7% SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs Wouter.Duyck@UGent.be - Lot.Fonteyne@UGent.be

5 Simon: Ontstaan – ASO & slaagkans -Slaagpercentages 1 e Ba in functie van vooropleiding (alle credits na 2 zittijden) -ASO menswetenschappen: Slaagpercentagage slechts 28.7% -Economie – moderne talen: 23.2% -Latijn – Wiskunde: 80.2% (Latijn – moderne talen: 39.6%) SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs Wouter.Duyck@UGent.be - Lot.Fonteyne@UGent.be

6 Simon: Ontstaan – ASO/Wiskunde & slaagkans SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs Wouter.Duyck@UGent.be - Lot.Fonteyne@UGent.be

7 -Onderwijsrendement: laag en dalend -Diverse instroom -Studiekiezers niet altijd goed op de hoogte van de eisen die een (academische) opleiding stelt (monitoraat) -Flexibilisering: selectie gebeurt voor een aantal studenten pas in het tweede studiejaar dus later -Visitatierapport: “de commissie toont zich voorstander van een verplichte maar niet-bindende oriëntatieproef. Op basis van deze proef kan elke student voor zichzelf vaststellen in welke mate hij of zij voldoet aan de voorwaarden die de gekozen opleiding stelt, en een beter overwogen keuze maken.” SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs Wouter.Duyck@UGent.be - Lot.Fonteyne@UGent.be Simon: Ontstaan – ASO/Wiskunde & slaagkans

8 -Geen middelen/personeel → test elementaire wiskundige vaardigheden -Doel: identificatie 5-10% voor remediëring en heroriëntering -basisvaardigheden 2 e graad ASO -50% <=15/20 -25% <= 10/20 -Hoge correlatie wiskundetest – slagen (.50) ondanks pladondeffect SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs Wouter.Duyck@UGent.be - Lot.Fonteyne@UGent.be Simon: Ontstaan – ASO/Wiskunde & slaagkans

9 Rectoren (UGent, KULeuven,...) Stuurgroep oriëntering Ugent (Prof. Versluys, DOWA) Vlor (28/3/13): “In het studiekeuzeproces moeten leerlingen de kans krijgen een breed én diepgaand beeld van zichzelf te krijgen: competenties, interesses, waarden, overtuigingen, persoonlijke doelen, bereidheid tot inzet… De Vlor is van oordeel dat een goed geïnformeerde studiekeuze moet kunnen vertrekken van een ‘360°- evaluatie’ van elke individuele leerling die zijn beginsituatie op het vlak van cognitieve vaardigheden, motivaties en interesses in kaart brengt.” SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs Wouter.Duyck@UGent.be - Lot.Fonteyne@UGent.be Simon: Ontstaan – groei extern draagvlak

10 Uitbreiding rudimentaire test met andere factoren: -psychometrische literatuur, evidence-based -Expertise faculteit (toegangsproef geneeskunde) Online zelfevaluatie-instrument competenties én interesses (vrije) studiekeuze, maximale aansluiting bij het potentieel. identificatie risicofactoren, sensibiliseren en informeren Gericht op kleine groep, niet op voorspellen excellentie Koppeling remediëring (intern) en oriëntering → andere faculteiten/hogescholen/universiteiten (oproep!) SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs Wouter.Duyck@UGent.be - Lot.Fonteyne@UGent.be Simon: Doel

11 SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs Wouter.Duyck@UGent.be - Lot.Fonteyne@UGent.be SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs 1.Ontstaan en doel (Prof. Wouter Duyck) 2.Inhoud en resultaten (Lot Fonteyne, projectmedewerker) 3.Toekomst (Lot Fonteyne)

12 2. Inhoud en resultaten a.‘Competenties’ Wat kan ik? -Vaardigheden om te slagen binnen een opleiding (aan de FPPW) -Cognitieve factoren, studeervaardigheden én niet-cognitieve factoren b. ‘Interesse’ Wat wil ik? -Welke opleidingen sluiten aan bij mijn interesses? -Verbreding: welke opleidingen bestaan er? SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs Wouter.Duyck@UGent.be - Lot.Fonteyne@UGent.be

13

14 2. a. ‘Competenties’: resultaten FPPW GPA (resultaat op 1000) Slagen Wiskundetest.37** (n=1012).34** (n=1012) Wiskundetest uitgebreid.46** (n=90).50** (n=90) Woordenschat.25** (n=650).17** (n=650) Ac Self-efficacy.23** (n=649).26** (n=649) Consciëntieusheid.28** (n=108).13 (n=108) Testangst-.31** (n=101)-.22** (n=101) Prestatiemotivatie.31** (n=109).22* (n=109) SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs Wouter.Duyck@UGent.be - Lot.Fonteyne@UGent.be ** p <.01 * p <.05

15 2.a. ‘competenties’ SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs Wouter.Duyck@UGent.be - Lot.Fonteyne@UGent.be

16 Voorspellend model ‘slagen’ + wiskundetest + uren wiskunde in het SO + academic self-efficacy + woordenschat = 74,2% correct (cut-off.50) 85.9% specificiteit (true negative) 55.9% sensitiviteit (true positive) SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs Wouter.Duyck@UGent.be - Lot.Fonteyne@UGent.be

17

18 Cognitieve factoren Niet-cognitieve factoren Studeervaardigheden Metacognitie (MAI) Testangst (CTAS) WiskundeRedeneren Taal -Woordenschat Ndl -Academisch Ndl -Begrijpend lezen Consciëntieus- heid Self-efficacy (CASES) Motivatie (ZRV) Achtergrond- kenmerken Geslaagd ? -Geslacht -Uren wiskunde SO -Opleiding SO Interesse

19 2. b. ‘Interesses’ -RIASEC: (John Holland) 6 types personen, geclassificeerd volgens beroepsinteresses -Prediger: 2 onderliggende bipolaire dimensies (people-things/data-ideas)  Empirische ondersteuning  Dominant interessemodel  Positionering opleidingen SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs Wouter.Duyck@UGent.be - Lot.Fonteyne@UGent.be Hexagon met 2 dimensies

20 PraktischAnalytisch Kunstzinnig Sociaal OndernemendConventioneel SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs Wouter.Duyck@UGent.be - Lot.Fonteyne@UGent.be

21 2. b. ‘Interesses’ Versie 1 : Items: 6 types + voorkeur academisch-professionele activiteiten (112A +85B) Positionering opleidingen: o.b.v. praktische taken + expertbeoordelingen + o*net Testafname: Feedback: overwegend positief Versie 2 : herziening items www.simon.ugent.be SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs Wouter.Duyck@UGent.be - Lot.Fonteyne@UGent.be

22 SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs 1.Ontstaan en doel (Prof. Wouter Duyck) 2.Inhoud en resultaten (Lot Fonteyne, projectmedewerker) 3.Toekomst (Lot Fonteyne)

23 3. Toekomst -‘Competenties’: afname AJ ’13-’14 + verdere analyses -‘Interesse’: verfijning positionering opleidingen + inkorting itemlijst -Koppeling ‘competenties’ en ‘interesse’ -Technische ontwikkeling: vorm en feedback SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs Wouter.Duyck@UGent.be - Lot.Fonteyne@UGent.be

24 Wouter.Duyck@UGent.be Lot.Fonteyne@UGent.be www.simon.ugent.be SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs Wouter.Duyck@UGent.be - Lot.Fonteyne@UGent.be


Download ppt "SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger onderwijs - SIMON: naar een oriënteringsproef voor het hoger."

Verwante presentaties


Ads door Google