De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Studenten SW –PW – CW – aanvullende studies – schakel & master sociaal werk facultaire ombudspersonen onderwijs-

Verwante presentaties


Presentatie over: "FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Studenten SW –PW – CW – aanvullende studies – schakel & master sociaal werk facultaire ombudspersonen onderwijs-"— Transcript van de presentatie:

1 FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Studenten SW –PW – CW – aanvullende studies – schakel & master sociaal werk facultaire ombudspersonen onderwijs- en examenproblemen bemiddelaars De facultaire ombudspersonen treden op als contactpersoon en bemiddelaar voor onderwijs- en examenproblemen. In het bijzonder zijn zij de aangewezen bemiddelaars tussen de examinatoren en de examinandi.

2 STAP 1: raadpleeg grondig de website op www.ua.ac.be/psw www.ua.ac.be/psw (inclusief elektronische valven,blackboard, …) STAP 2: slechts indien je na een uitgebreide raadpleging van deze informatiekanalen nog steeds geen antwoord hebt op je vraag/vragen kan je onze onderwijsadministratie contacteren. administratieve en organisatorische vragen: Voor administratieve en organisatorische vragen:

3 CONCREET: WEL CONCREET: Wanneer kan je de ombuds WEL contacteren?  Indien er eventuele problemen zijn tussen de student(e) en de examinator kan de ombuds bemiddelen met als doel het voorkomen of oplossen van bepaalde problemen. Hierbij denken wij aan: een gegronde betwisting van examenresultaten, problemen in het kader van een thesis, problemen bij de verplaatsing van een examen ingeval van overmacht, ….  Indien je vreest dat fysieke, psychische, familiale en/of andere persoonlijke problemen je studies in het gedrang zullen brengen, kan je met de ombuds een afspraak maken voor een vertrouwelijk gesprek.  Indien er onduidelijkheid is over (de interpretatie van) het onderwijs- en examenreglement, kan je hierover meer informatie vragen bij de ombuds.  Indien je meer informatie wenst over het aantekenen van intern beroep of indien je ondersteuning wenst bij een aanklacht van fraude door de universiteit, kan je tevens een beroep doen op de ombuds.

4 CONCREET: NIET CONCREET: Wanneer kan je de ombuds NIET contacteren? Wanneer je onderwijs- en examenproblemen hebt van administratieve en/of organisatorische aard kan je de ombuds NIET raadplegen. Wij denken aan vragen inzake :  in- en uitschrijven  keuzevakken  college- en examenrooster  overlapping van examens  ziektemelding, inlevering van afwezigheidsattesten  de planning van (eventuele) inhaalexamens  aanvragen bijzondere inschrijvingen (geïndividualiseerd traject, vrijstellingen, TRIS-aanvraag, …), studiebeurzen  contactgegevens van een medewerker (professor, assistent, …)  kopij van examenresulaten  … ! RAADPLEEG EERST ONZE WEBSITE (www.ua.ac.be/psw) ALVORENSwww.ua.ac.be/psw HIEROVER ONZE ONDERWIJSADMINISTRATIE TE CONTACTEREN !

5 WIE te contacteren bij ombudsvragen? Ben je student uit: 1ste, 2de, 3de BACHELOR SW-PW-CW-SEW: • 1ste semester (1ste zittijd) • Yvonne Havenga (yvonnehavenga@ua.ac.be) – tel:03/275.55.98 – lokaal M.284yvonnehavenga@ua.ac.be • Caroline Van Landeghem (caroline.vanlandeghem@ua.ac.be) – tel: 03/275.53.82 – lokaal M.484caroline.vanlandeghem@ua.ac.be • 2de semester (1ste zittijd) • Marijke De Bie (marijke.debie@ua.ac.be) – tel: 03/275.56.76 – lokaal M.180marijke.debie@ua.ac.be • Yvonne Havenga (yvonnehavenga@ua.ac.be) – tel:03/275.55.98 – lokaal M.284yvonnehavenga@ua.ac.be • Caroline Van Landeghem (caroline.vanlandeghem@ua.ac.be) – tel: 03/275.53.82 – lokaal M.484caroline.vanlandeghem@ua.ac.be • 2de zittijd •Marijke De Bie (marijke.debie@ua.ac.be) – tel: 03/275.56.76 – lokaal M.180marijke.debie@ua.ac.be •Knut De Swert (knut.deswert@ua.ac.be) – tel: 03/275.55.92 – lokaal M.276knut.deswert@ua.ac.be LICENTIES SW-PW-CW of AANVULLENDE OPLEIDING: • Jeremi Van Gorp (jeremi.vangorp@ua.ac.be) – tel: 03/275.55.52 – lokaal M.371jeremi.vangorp@ua.ac.be • Knut De Swert (knut.deswert@ua.ac.be) – tel: 03/275.55.92 – lokaal M.276knut.deswert@ua.ac.be SCHAKELJAAR of MASTER SOCIAAL WERK: • Joke Thirion (joke.thiron@ua.ac.be) – tel: 03/275.55.26 – lokaal M.382joke.thiron@ua.ac.be


Download ppt "FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Studenten SW –PW – CW – aanvullende studies – schakel & master sociaal werk facultaire ombudspersonen onderwijs-"

Verwante presentaties


Ads door Google