De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studeren met een functiebeperking op Universiteit Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studeren met een functiebeperking op Universiteit Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 Studeren met een functiebeperking op Universiteit Antwerpen

2 Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding = aanspreekpunt De dienst: coördineert de aanvragen van bijzondere faciliteiten voor onderwijs en/of examens begeleidt studenten met een functiebeperking geeft informatie en advies over hulpmiddelen en voorzieningen

3 Komen in aanmerking Studenten met een functiebeperking: een fysieke handicap (auditief, visueel of motorisch) een chronische ziekte een leerprobleem (dyslexie, dyscalculie, …) een concentratieprobleem (ADHD, ADD) een stoornis binnen het autismespectrum een psychisch probleem Topsportstudenten Studenten kunstenaar

4 Visie Diversiteit en inclusie staan centraal… in een flexibele universiteit… met zelfstandige studenten.

5 Topics Ontwikkelingen: Intern: evolutie aantal studenten BF Extern: VN verdrag personen met een handicap (artikel 24) Conclusie Vernieuwde procedure BF

6 Ontwikkelingen: intern Evolutie aantal studenten met BF

7 Ontwikkelingen: intern 2005- 2006 2006- 2007 2007- 2008 2008- 2009 2009- 2010 2010- 2011 Fysieke handicap en/of Chronische ziekte163540474865 Leerstoornis, AD(H)D en/of Autismespectrumstoornis375480104138155 Psychische problematiek465131412 Totaal functiebeperkingen5795123161200232 Topsport3235433853 Kunstbeoefening2-36816 Totaal sport/kunst343546446169 TOTAAL91130169205261301

8 Slaagcijfers (2008-2009) Totaal: gemiddeld 72% van opgenomen credits Topsporters/kunstenaars: gemiddeld 79% Functiebeperkingen: gemiddeld 70%

9 Artikel 24 VN verdrag personen met een handicap door België ondertekend en geratificeerd  sinds 2 juli 2009 van kracht Ontwikkelingen: extern

10 Conventie = mijlpaal Benadering handicap: nieuw leefmodel toegespitst op zelfstandigheid, participatie en volledige integratie in de maatschappij Begin paradigmawijziging: inclusief onderwijs is dé regel: “omgeving moet geschikt gemaakt worden voor personen met een handicap” Ontwikkelingen: extern

11 Art. 24 “Redelijke aanpassingen worden verschaft naar gelang de behoeften van de persoon in kwestie” “Personen met een handicap, binnen het algemene onderwijssysteem, de ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben om effectieve deelname aan het onderwijs mogelijk te maken” Redelijke aanpassingen = noodzakelijk en passende wijzigingen, en aanpassingen die geen disproportionele of onevenredige, of onnodige last opleggen

12 Onderwijsinstelling MOET disproportionaliteit van de gevraagde redelijke aanpassingen kunnen aantonen  actieve houding van de onderwijsinstelling, actief oplossingen zoeken  aanpassing ontzeggen is uitzondering op de regel Ontwikkelingen: extern

13 Conclusie Nood aan: standaardisering flexibilisering en inclusie

14 Vernieuwde procedure BF STAP 1Formulier aanvraag bijzondere faciliteiten (inschrijvingen) STAP 2Intakegesprek zorgcoördinator met attest: standaardfaciliteiten vastgelegd facultaire faciliteiten besproken STAP 3Brief van de rector STAP 4Standaardfaciliteiten en Facultaire faciliteiten → facultaire coördinator bijzondere faciliteiten STAP 5Vernieuwen aanvraag

15 Enkele voorbeelden van standaardfaciliteiten Uit te voeren door de zorgcoördinatoren: - docenten op de hoogte brengen - notities van medestudenten - prospectie toegankelijkheid UA gebouwen - aanvragen pedagogische begeleiding bij het VAPH Uit te voeren door de faculteit: - extra tijd opdrachten - examenvragen in een groter lettertype - begrip voor taalfouten bij niet taalkundige vakken - examenspreiding

16 Enkele voorbeelden van facultaire faciliteiten - alternatieve practica-opdracht - 50% extra examentijd - Geen MC-vragen

17 CASE: blinde student Faciliteiten uitgevoerd door de zorgcoördinator: - intake - prospectie toegankelijkheid van onze gebouwen met student - docenten op de hoogte brengen - regelen omzettingen in braille - regelen aanvraag pedagogische begeleiding bij het VAPH - vrijwilligers aanstellen - elke maand opvolgingsafspraak Faciliteiten uitgevoerd door de faculteit: - extra tijd opdrachten - extra examentijd - examens maken op computer (met brailleregel) - persoonlijke assistent voorzien op examens met case en opzoekwerk

18 Vragen?


Download ppt "Studeren met een functiebeperking op Universiteit Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google