De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Meer mogelijk maken Platform Gehandicapten mbo 16 mei 2013 Marian de Groot directeur handicap + studie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Meer mogelijk maken Platform Gehandicapten mbo 16 mei 2013 Marian de Groot directeur handicap + studie."— Transcript van de presentatie:

1 1 Meer mogelijk maken Platform Gehandicapten mbo 16 mei 2013 Marian de Groot directeur handicap + studie

2 handicap + studie Expertisecentrum voor het Hoger Onderwijs 7 medewerkers (6 FTE) Ontstaan vanuit Nederlands Studenten Sanatorium (1945) Instellingen adviseren en ondersteunen o.g.v. studeren met een functiebeperking Informatiefunctie voor studenten met een functiebeperking

3 Vergelijking mbo en ho (1) mbo Geld naar instellingen Ruim 500.000 studenten 7500 LGF LGF/ straks passend onderwijs WEB  toegankelijkheid WGBH/CZ VN-verdrag Onderzoek ITS ho Geld naar h+s 650.000 studenten 10 % belemmerd WHW Wet Stufi WGBH/CZ VN-verdrag Onderzoek (zie hierna)

4 Vergelijking mbo en ho (2) mbo Inspectie toetsingskader Platform aangehaakt bij MBO raad Steunpunten studie + handicap/schoolmaatschappeli jk werk/ ZAT’s/relatie met zorgverleners in de regio Politieke aandacht niet makkelijk ho NVAO accreditatiekader LOS-HBO, LBS, LICA h+s, Adviesraad, prinses Laurentien Studentendecanen en studieloopbaanbegeleiders Studentenplatforms Politieke aandacht iets makkelijker

5 Wettelijke kaders ho WHW – Onderwijs- en examenreglement – Verplichting treffen voorzieningen voor financiële ondersteuning – Accreditatie per 2011 ook studeren met functiebeperking Wet op de Studiefinanciering – Mogelijkheid extra jaar Stufi – Verlenging diplomatermijn WGBH/CZ Bouwbesluit (nieuwbouw) en ITS → Studentendecaan formele rol

6 Rol studentendecaan Ondersteunen/adviseren bij in- en uitschrijven wettelijk – en instellingscollegegeld het profileringsfonds het (bindende) studieadvies klagen, bezwaar en beroep

7 Belang onderzoek Cijfers, meten is weten Bewustzijn omvang van de doelgroep en de problematiek Instrument om onderwerp te agenderen Politieke agenda en budget

8 Onderzoek (1) Verwey-Jonker (2001) 12-15 % studenten handicap/chronisch ziek Verwey-Jonker (2005) 2/3 van die studenten ervaart belemmeringen bij studie RISBO/SEOR (2008) oorzaken vertraging en uitval, rol instellingen Studentenmonitor (2008) 55.000 studenten ondervinden belemmeringen Inspectie Onbelemmerd studeren (2009) geen van de instellingen voldoet aan normen, referentiekader

9 Onderzoek (2) Cie Maatstaf Meer mogelijk maken (2010) advies betere borging Berenschot advies toekomst h+s (2011) ITS/ResearchNed (2011) maken ze meer mogelijk? CHOI Gebruikerstoets studeren met een handicap (jaarlijks) ITS/ResearchNed (2013) eindrapport cohortstudies

10 Thema’s commissie Maatstaf 1formatievoorziening en voorlichting 1 Informatievoorziening en voorlichting 2 Fysieke toegankelijkheid 3 Begeleiding 4 Deskundigheid 5 Leerroutes 6 Toetsing en examinering 7 Waarborgen voor kwaliteit en continuïteit

11 Accreditatie/beleid NVAO Studeren met een handicap in accreditatiekader (2010) Instellingstoets Opleidingstoetsen

12 Cijfers (1) 650.000 studenten Hoger Onderwijs met functiebeperking (15 %) 97.500 die daardoor belemmerd wordt in de studie (10 %) 65.000

13 13 Cijfers (2) Onderzoek Nationale Studenten Enquete dyslexie/dyscalculie44% ψ-klachten14% chronische ziekten 9% ad(h)d 4% ass 4% Bron: CHOI

14 14 (bron: CHOI 2012)

15 Stijgende percentages (bron: CHOI 2012)

16 Positieve trend (1) (bron: CHOI 2012)

17 Verschillen per sector (1) % studenten met een functiebeperking (bron: CHOI 2012) HBO:Landbouw: 15,3 % Techniek: 13,5 % Andere sectoren: rond de 12 % Economie: 8,1 % WO:Landbouw: 8,5 % Taal en cultuur: 9,5 % Andere sectoren: rond de 8 % Rechten: 6,9 % (was 5,1 !) Economie: 4,2 %

18 Conclusies (1) Het aantal voltijdstudenten dat naar eigen zeggen hinder ondervindt van een functiebeperking, is toegenomen. De oordelen van studenten met een handicap over wat hun Onderwijsinstelling voor hen doet, zijn sinds 2010 licht gestegen; vooral in het hbo. De knelpunten liggen in zowel hbo als wo vooral in begeleiding en voorlichting. Het lukt vaak niet om zaken met elkaar te verbinden tot een effectieve ondersteuning. ondersteuning.

19 Wat kan mbo leren van ho? onderzoek: meten en weten, argumenten Politiek: contacten, agenda Ambassadeurs aan je binden Thema’s commissie maatstaf UDL

20 Marian de Groot marian.degroot@handicap-studie.nl handicap + studie


Download ppt "1 Meer mogelijk maken Platform Gehandicapten mbo 16 mei 2013 Marian de Groot directeur handicap + studie."

Verwante presentaties


Ads door Google