De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitrol van implementatieplan taal en rekenen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitrol van implementatieplan taal en rekenen"— Transcript van de presentatie:

1 Uitrol van implementatieplan taal en rekenen
Conferentie Alledaags Rekenen 21 november 2012 Uitvoeringsplan: “Het ministerie van OCW wil samen met de onderwijsinstellingen bereiken dat leerlingen in alle onderwijssectoren beter gaan presteren in Nederlandse taal1 en rekenen. Daarvoor zijn twee redenen:” Omdat het belangrijk is Omdat het beter kan

2 Welkom en Introductie Workshop begeleiders stellen zich voor.
Geef aan dat er gedurende de hele workshop de mogelijkheid is om vragen te stellen of aan te geven dat er langer bij iets stil mag blijven staan of juist sneller door onderwerp heen. Eventueel (een aantal van) onderstaande vragen stellen bij de introductie: Weet u wat het implementatieplan is? Weet u waar het implementatieplan voor uw opleiding te vinden is? Bent u betrokken geweest bij het schrijven van het implementatieplan? Bent u betrokken bij het uitvoeren van het implementatieplan? Bent u op de hoogte van de acties uit het implementatieplan voor uw opleiding? Vind u het implementatieplan nuttig? Mariette: Sietskes voorstel is deze vragen wel of niet te vragen in de inleiding afhankelijk van de sfeer/voorgesprekjes die je voert en dit niet als vast onderdeel op te nemen in het programma (met de kaartjes). M: Helemaal mee eens!

3 Inhoud workshop Toelichting op ervaringen ROC Aventus als het gaat om de uitrol van het implementatieplan taal en rekenen. Ervaringen van ROC Aventus verbinden aan ervaringen op eigen ROC. Komen tot een lijst van succesfactoren bij de implementatie van taal en rekenen. Inhoud (en doel, is aan elkaar gelinkt) worden toegelicht. Uitwisseling en delen van ervaringen is inhoud. Doel is dat mensen meer inzicht hebben in elkaars aanpak, van elkaar kunnen leren en successen (en eventuele tips) verspreidt worden. Mariette: Sietske had het voorstel om jouw inhoud te klusteren in verschillende thema’s, zie hiervoor het voorstel. ( visie en beleid, samenwerking, organisatie & ontwikkelen en begeleiden). Zie voor nadere uitleg en inrichting dia 5. Kijk maar In hoeverre je je hierin kan vinden en voel je vrij om aan te passen. M: leuk bedacht, maar wij hadden samen al het een en ander afgesproken en daar heb ik mij aan gehouden, de presentatie was dinsdag al af. Ik kan misschien maandag of dinsdag nog het een en ander wijzigen, maar dat heeft niet echt mijn voorkeur. Wat ik nu heb gedaan is de presentatie opgebouwd zoals ook het plan is ontwikkeld en uitgevoerd.

4 Wissel uit met collega “Pas op de plaats”
Waar sta je nu en om welke kennis en ervaring zit je verlegen? Nieuwe opdracht. 2009/2010 implementatieplan. Nu schooljaar 2012/2013. In de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan, successen geboekt. Waar sta je nu. Welke stappen moeten nu genomen worden. Welke kennis en ervaringen heb je nodig van collega’s om een stap verder te kunnen maken. Mariette krijgt zicht waarop meer/minder focussen in toelichting ervaringen ROC Aventus. Collega’s leren elkaar een beetje kennen en weten welke ervaringen er wellicht elders zijn opgedaan (en met wie ze na afloop mogelijk nog verder moeten praten Mensen beantwoorden in groepen van 4 de 2 vragen op een placemat. In het midden worden de overeenkomsten weggezet. (doel aanwezigen: voorkennis ophalen, successen delen. Doel voor de workshopleider: inzicht verwerven in achtergrond doelgroep). Plenair kort bespreken. Kan ook een andere vraag centraal komen (in overleg met Mariette). Bijvoorbeeld: waar bent u blij mee in de organisatie van uw rekenonderwijs? Mariette: zie opmerking links in de hoek (A4) voor variatiemogelijkheid van Sietske. M: misschien nog specifieker maken: welke rekenactiviteit/ ontwikkeling/ maatregel is voort gekomen uit uw implementatieplan waar u trots op bent. Of noem een goodpractice uit uw implementatie plan. Bespreken we anders wel even aan de telefoon.

5 Over Aventus Aventus biedt beroepsonderwijs, educatie voor volwassenen en bedrijfsopleidingen. Ruim 200 beroepsopleidingen 1.300 medewerkers 3 steden: Apeldoorn, Deventer, Zutphen

6 Tijdspad 2008 Over de drempels met taal en rekenen (referentiekader)
Uitvoeringsplan taal en rekenen mbo Implementatieplan Nederlandse taal en rekenen Centraal (ontwikkelde) examens mbo niveau 4 Centraal (ontwikkelde) examens mbo niveau 2-3 Uitvoeringsplan: “Het ministerie van OCW wil samen met de onderwijsinstellingen bereiken dat leerlingen in alle onderwijssectoren beter gaan presteren in Nederlandse taal1 en rekenen. Daarvoor zijn twee redenen:” Omdat het belangrijk is Omdat het beter kan

7 Bouwen aan een implementatieplan
Betrokkenen Middelen Doelen Bij betrokkenen: communicatie schema/ input Traps Bij middelen: keuze voor uitwerking met behulp van formats Bij doelen: wat moet bereikt worden binnen welk tijdsvlak (voor 2013 gereed zijn voor de examens)

8 Toelichten communicatie structuur binnen Aventus
College van Bestuur Sectoren Entree & Educatie HTR Mobiel Gezondheid Economie Welzijn Ondernemen Techniek Toelichten communicatie structuur binnen Aventus -> TAPs/ RAPs per sector -> twee richting verkeer AET/AER TAP RAP TAP RAP TAP RAP TAP RAP TAP RAP TAP RAP TAP RAP TAP RAP

9 Bouwen aan een implementatieplan
Betrokkenen Middelen Doelen Bij middelen: keuze voor uitwerking met behulp van formats (ICO versus Formats CINOP) Bij doelen: wat moet bereikt worden binnen welk tijdsvlak (voor 2013 gereed zijn voor de examens) - impl. Plan april 2010 gereed jaarlijkse evaluatie aan het einde van elk kalenderjaar Voorbereiden op examens m.b.v. in imp plan genoemde acties > voor die tijd participeren aan (pre)pilots

10 Geïntegreerde leerlijn Ondersteunende leerlijn Remediërende leerlijn
Drieslag rekenen Geïntegreerde leerlijn Ondersteunende leerlijn Remediërende leerlijn Toelichten integratie met drieslag taal Geïntegreerde leerlijn-> taal/ rekencoaches Ondersteunende leerlijn: stroomlijning les methode Remediërende leerlijn: STER

11 Inhoud implementatieplan
Vertalen van het beleid in de didactiek en pedagogiek van de beroepsopleidingen  Diagnostische toetsing van studenten Extra leertijd Nieuwe of aangepaste faciliteiten Professionalisering van personeel op het gebied van taal en rekenen. Andere activiteiten gericht op intensivering taal en rekenonderwijs 1) Drie slag 2) Cito toetsen 3) STER 4) STER/ Zomerschool 5) rekencoach/ rekendidactiek 6) Doorlopende leerlijn vmbo/mbo

12 Zomerschool Nederlands, Rekenen, Engels Twee weken (2 periodes)
60 uur bijspijkeren Toegankelijk voor alle Aventus mbo studenten Info over: - inhoud Docenten -Materiaal

13 In de vakantie naar school?

14 Steunpunt Taal En Rekenen STER
4 locaties Dagelijks ondersteuning (Nederlands en rekenen) Vaste docenten (specialisatie NL & Rekenen) 3 Typen ondersteuning: Uitgebreide (individuele) ondersteuning Ad hoc Workshops Vrijwillig maar niet vrijblijvend - Communicatie doorverwijzer  STER-docent essentieel

15 Leergang rekencoach Training basisdidactiek rekenen
Professionalisering Leergang rekencoach Training basisdidactiek rekenen Mariette, ik vul m nog even niet iin, dan kan kan ik nog even kijken wat ik hier vertel. Ik hoor van jou (woensdag) graag nog wat het jullie heeft opgeleverd, hoe het bijgedragen heeft aan jullie schoolontwikkeling… Inhoud en doelen toelichten van leergang rekencoach en inhoud en doelen toelichten van training rekendidactiek. Mariette kan eventueel toelichten wat beide trainingen opleveren in de praktijk/ hoe dit heeft bijgedragen aan uitrol van implementatieplan.

16 Evaluatie Jaarlijks: Taal/ rekenmonitor Evaluaties vanuit sectoren
Aventus brede evaluatie Terugkoppeling in jaarverslag Aventus

17 Successen delen in kleine groepen
Schrijf je succeservaringen en activiteiten op Wissel deze uit met collega’s Plenair komen we tot een lijst met succesfactoren Nieuwe opdracht. Middels placematmethode of anders. Schrijf successen op. Je kijkt naar elkaar succes en bespreekt wat deze ervaringen, activiteiten tot een succes maakte. Plenair brengen we deze ervaringen samen in een lijst succesfactoren.. Mensen schrijven belangrijkste overeenkomst en verschil op met eigen organisatie op een kaartje en wisselen daarna uit. Hierna mogelijkheden om vragen te stellen/successen te delen. (bijvoorbeeld door plenair de vraag te stellen of de overeenkomsten ook succesfactoren zijn). Mariette: je kan ervoor kiezen om pas hierna je successen te benoemen, maar kun je ook door je verhaal heen laten lopen. Eventueel kan deze dia ook weg en kan deze vervangen worden door de volgende dia. ( Zie opmerking A7 en A8 in de hoek). M:Bespreken we telefonisch wel even

18 Succes! Mariette Purmer: m.purmer@aventus.nl
Sietske Sportel: Mag ook ander plaatje ( als je dit”te” vindt, of verwijzen naar adressen voor meer informatie ). M: Dank voor uw aandacht is altijd goed, is ook slim. Hebben we niet nog een leuk rekengeintje ofzo? Of reken cartoon?


Download ppt "Uitrol van implementatieplan taal en rekenen"

Verwante presentaties


Ads door Google