De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taal en rekenen in het MBO Marjo Jansen, senior beleidsadviseur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taal en rekenen in het MBO Marjo Jansen, senior beleidsadviseur."— Transcript van de presentatie:

1 Taal en rekenen in het MBO Marjo Jansen, senior beleidsadviseur

2 1 Actuele ontwikkelingen • Taal- en rekenniveau van leerlingen moeten in alle onderwijssectoren omhoog • Referentieniveaus taal en rekenen: -> van toepassing voor de gehele breedte van het onderwijs -> gezamenlijk aanpakken niveauverhoging en –onderhoud -> Doorlopende leerlijnen

3 2 Referentieniveaus Taal en Rekenen

4 3 Verankering van referentieniveaus in de onderwijssectoren • Voor PO: 1F (geen examens) • Voor VO: 2F en 3F (in examens) • Voor MBO: 2F en 3F (in examens, ook centraal ontwikkelde examens)

5 4 Stand van zaken januari 2009 • OCW inventariseert bevindingen veldraadplegingen PO/VO/MBO • Breed draagvlak voor sectoroverstijgende invoering van de referentieniveaus in alle onderwijssectoren : verankering in augustus 2010 • Zorgen over haalbaarheid voor zwakkere leerlingen Brief naar Tweede Kamer (febr/mrt 2009)

6 5 Taal en rekenen mbo • Financiële ondersteuning met vanaf 2010 een forse impuls (50 miljoen p.j.) • Vanaf voorjaar 2009 diagnostische toetsen beschikbaar • Vanaf 2009 Steunpunt Taal en rekenen mbo

7 6 Centraal ontwikkelde examens t&r • Voor mbo een nieuwe examensystematiek • Uitgangspunten: flexibel, met betrokkenheid mbo-veld, geleidelijke opbouw implementatie • Voor mbo-4 in 2014 wettelijk verplicht, vanaf 2012 doen alle scholen ervaring op met afname • Aanpak voor mbo 1 t/m 3: nadere verkenning

8 7 Aanpak op korte termijn (1) • Het raamwerk Nederlands als goede basis voor invoering referentieniveau taal (B1 -> 2F, B2 -> 3F) • Vóór aug 2010 •Geen raamwerk rek/wisk in 2009/2010 •Geen verplichting MVT voor mbo 1 t/m 3 (verplichting Engels vanaf 2010 en vooralsnog alléén voor mbo 4)

9 8 Aanpak op korte termijn (2) Talen en meetellen voor diplomering • Huidige WEB: alle deelkwalificaties voldoende voor behalen diploma • Experimenteerregeling cgo: •KD: geen deelkwalificaties •School verantwoordelijk voor een deugdelijke slaag/zakbeslissing • Toezicht inspectie op examinering cgo •Is examenregeling toereikend? • OCW geeft duidelijkheid in verwachting: tenminste 3 van de 5 taalvaardigheden voldoende

10 9 Aanpak op korte termijn (3) • Haalbaarheid Nederlands bij mbo 1,2, 3 •Op dit moment: laag taalniveau bij instroom •Kern: school en leerling zetten zich in de taalniveaus te behalen. •Leerlingen hierop afrekenen?? •Besluit OCW: •Inspannen behalen taalniveaus •Vermelden op diploma (cijferlijst) •tot 2010 niet voorwaardelijk voor diploma • Toezicht inspectie in lijn met OCW-beleid

11 10 Aanpak op korte termijn (4) Vragen •Hogere normen? •Lagere normen? •Met terugwerkende kracht?

12 11 Meer vragen? Steunpunt taal en rekenen mbo www.mbo2010.nl


Download ppt "Taal en rekenen in het MBO Marjo Jansen, senior beleidsadviseur."

Verwante presentaties


Ads door Google