De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actieplan MBO – concept concept. Actieplan MBO 2011-2015: basis voor kabinetsbeleid komende periode T.o.v. van eerdere versies hebben wij door lobby nog.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actieplan MBO – concept concept. Actieplan MBO 2011-2015: basis voor kabinetsbeleid komende periode T.o.v. van eerdere versies hebben wij door lobby nog."— Transcript van de presentatie:

1 Actieplan MBO – concept concept

2 Actieplan MBO 2011-2015: basis voor kabinetsbeleid komende periode T.o.v. van eerdere versies hebben wij door lobby nog aantal punten kunnen afzwakken/verwijderen Voorstellen zijn op 20 april in de Kamer besproken!

3 Verhogen kwaliteit van het gehele onderwijs door: Meer en beter toetsen Investeren in meer en betere leraren Vereenvoudiging onderwijs-stelsel Tegengaan versnippering financiële middelen Onderliggend ook: bezuinigingsdoelstelling

4

5 Koppelen tevredenheid bedrijfsleven aan financiering school door OCW (via budget bijzondere projecten): dus meer invloed bedrijfsleven (op dit moment loopt een onderzoek over hoe dat kan worden georganiseerd) Kwaliteitszorg wordt vast onderdeel van proportioneel toezicht Inspectie van Onderwijs Goede scholen minder toezicht Minder goed presterende scholen meer toezicht

6 Beëindiging drempelloze instroom mbo-2 MBO-1: begeleiding op maat Diploma MBO-1 is een entreediploma, geen arbeidsmarktdiploma MBO-2: instroom alleen met VMBO- of MBO-1- diploma of toelatingsonderzoek (nu: vrije instroom) Winst: betere positionering mbo-2, niet meer iedereen toelaten maar toelatingseisen!

7  Meer onderwijstijd en loopbaanbegeleiding/ verkorten opleidingsduur Onderwijstijd is begeleide onderwijstijd (geen praktijktijd) Eerste leerjaar van 850 uur naar 1000 uur waarvan 750 uur begeleide onderwijstijd Overige leerjaren 850 uur waarvan 650 begeleide onderwijstijd en minimaal 250 praktijkonderwijs Nominale studieduur niveau 4 van 4 naar 3 jaar Winst: intensiever onderwijs, meer begeleiding school Risico: Korter onderwijs, kan ten koste gaan van vrije ruimte (specialismes) Minder bpv

8 Verbeteren examinering Landelijke afspraken tussen onderwijs en bedrijfsleven over uniformering inhoud examens, examenprocedures en betrokkenheid bedrijfsleven: examenprofielen Kwaliteitskeurmerk voor examinering van beroepsgerichte vakken Landelijke examens taal en rekenen (niveau 4 vanaf studiejaar 2013/2014, niveaus 2 en 3 vanaf 2014/2015  Winst: meer landelijke regie en aansluiting op ons eigen examencentrum met sectorale profielen  Risico’s: Toetsen voor taal en rekenen worden niet in de context van de horeca aangeboden, dus lastiger voor “doeners” Accent op taal en rekenen dreigt ten koste van beroepsgerichte vakken te gaan

9 Inschrijving in domeinen zonder duurbegrenzing: we moeten dus op schoolniveau bevorderen dat leerlingen horecaspecifiek i.p.v. binnen een domein waar ook horeca in zit, worden opgeleid Diplomeren op het niveau van kwalificatiedossier waarbij ook specialisatie en niveau worden vastgelegd (afname complexiteit) Winst voor school: minder administratief gedoe Risico: Veralgemenisering

10 Versnippering opleidingsaanbod tegengaan, wel ruimte houden voor competitie gericht op kwaliteitsverbetering Bevorderen samenwerking VMBO-MBO-HBO Stimuleren vakcolleges Verlenging VM-2 regeling (doorlopende leerlijn vmbo-mbo2) Experimenten voor afschaffen onderscheid bol/bbl (wij zijn tegen) Op termijn verplichte samenwerking VMBO-MBO

11 Leeftijdsgrens voor publieke bekostiging voor leerlingen van 30+ van de baan Wel iets hoger schoolgeld voor 30+: Niveau 1 en 2 van € 213 naar € 1261 Niveau 3 en 4 van € 517 naar € 1261 Tevens één jaar korter studeren (moet kunnen) Hier staat een extra faciliteit (E 625 in de Wet Vermindering Afdracht tegenover als werkgever min. E 1000 schoolgeld bijdraagt In de horeca: 1400 bbl-ers 30+

12 Veel winstpunten voor het bedrijfsleven: Meer formele invloed op het beroepsonderwijs Meer toezicht op kwaliteit onderwijs en examinering Meer schooluren Invloed via kenniscentra op onze eigen diploma-eisen blijft Geen drempelloze instroom meer in het mbo-2  Ook risico’s Trend naar veralgemenisering: –Diploma’s op kwalificatieniveau –Opleiden in domeinen –Opleidingen niveau 4 waarschijnlijk naar 3 jaar kan druk geven op de beroepspraktijkvorming en dus op aansluiting arbeidsmarkt –Te eenzijdige inzet minister op output in m.n. algemene vakken kan eigen kwaliteitsinitiatieven scholen ook de kop indrukken


Download ppt "Actieplan MBO – concept concept. Actieplan MBO 2011-2015: basis voor kabinetsbeleid komende periode T.o.v. van eerdere versies hebben wij door lobby nog."

Verwante presentaties


Ads door Google