De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Peter Lourens – Ministerie van OCW-Bve Henk Kuppens – MBO Raad Focus op Vakmanschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Peter Lourens – Ministerie van OCW-Bve Henk Kuppens – MBO Raad Focus op Vakmanschap."— Transcript van de presentatie:

1

2 Peter Lourens – Ministerie van OCW-Bve Henk Kuppens – MBO Raad Focus op Vakmanschap

3 Nieuwe kwalificatie structuur Modernisering bekostiging focus op vakmanschap •Taal en rekenen •Examinering •S•S B B •p•p r e s t a t i e b e k o s t i g i n g

4 Doel presentatie • Het actieplan “Focus op Vakmanschap” geeft voor de komende jaren richting aan de sector MBO. Het is een plan gericht op verbetering van het MBO. •Geen van de doelstellingen van het actieplan kan worden bereikt zonder een adequate invulling van informatie- uitwisseling en de inzet van ICT.

5 Doel Presentatie •Daarom is door saMBO-ICT een opzet voor een programmaplan iFoV ontwikkeld, genaamd “Focus op Vakmanschap, vertaling naar informatie en •systemen” (iFoV)Het saMBO-ICT programma iFoV richt zich op de vertaling van het actieplan naar informatie en systemen, een belangrijke voorwaarde om de beoogde doelstellingen van het actieplan te behalen. •Vandaag kijken we naar de maatregelen, en inventariseren we aandachtspunten.

6 Oud Nieuw • Een budget• Een ongedeeld macrobudget voor entree opleidingen geen diploma bekostiging • Een ongedeeld macrobudget voor niveau 2 t/m 4 • Geen aparte verantwoording Verdeling Macro Budget (uweb en web)

7 Oud Nieuw • Niveau 1 factor 1 • Niveau 2 factor 0,4 (niet bol-dt) • Dan verdelen • Verdelen over het macrobudget met grootste deel voor entree opleidingen. VOA verdeling (uweb)

8 Oud Nieuw • Niveau 1 geen eisen • Niveau 2 vmbo basis als er een niveau 1 vooropleiding bestaat, anders geen eisen • Niveau 3-4 minimaal vmbo kader • Entree niet toelaatbaar niveau 2-4 dan toelaatbaar entree (ook vo opgebruikt) • Niveau 2 minimaal vmbo basis • Niveau 3-4 minimaal vmbo kader Toelatingseisen (web)

9 Oud Nieuw • BOL factor 1 • BOL deeltijdfactor 0,3 • BBL factor 0,4 • BBL factor 0,3 (zonder BPV) • Inservice factor 0,8 • BBL factor 0,5 (lnv) • Entree opleiding BOL factor 1 • Entree opleiding BBL factor 0,5 • Niveau 2-4 opleiding BOL factor 1 • Niveau 2-4 opleiding BBL factor 0,4 • Geen bekostiging voor: - BOL-DT - BBL zonder BPV Voltijd en deeltijd (uweb)

10 Oud Nieuw • BOL • BBL • EX(exameninschrijving) • BOL en BBL bekostigd • EX niet bekostigd mits: • Diploma EX alleen bekostigen indien er bekostigde ingeschreven is geweest afgelopen 2 jaar BOL – BBL –EX diploma bekostiging (web)

11 Oud Nieuw • 7 OCW factoren • 5 LNV factoren • Kan bepaling in wet • instellingsfactor • toch opleidingsfactor Prijsfactoren (uweb)

12 Oud Nieuw • Geen ENTREE OPLEIDING: • Jaar 1 factor 1,2 • Jaar 2 factor 0,6 • Jaar 3 en verder geen bekostiging wegingsfactoren verblijfsjaren 1 (uweb)

13 Oud Nieuw • Geen NIVEAU 2-4 OPLEIDING: •Steilheid cascade •Versnellingskamer Wegingsfactoren verblijfsjaren 2 (uweb)

14 Oud Nieuw • Geen • Van entree opleiding naar niveau 2-4 opleiding begint cascade opnieuw • Na 3 jaar niet ingeschreven zijn cascade opnieuw • MBO breed worden de jaren geteld (BRON) Wegingsfactoren verblijfsjaren 3 (uweb)

15 Oud Nieuw • Niveau 1 1 • Niveau 22 • Niveau 34 • Niveau 44 • Elk jaar mag er een diploma bekostigd worden • Entreegeen • Niveau 21 • Niveau 33 • Niveau 45 • Correctie op eerder behaalde diploma • Geen bekostiging van diploma’s behaald door onbekostigde deelnemers (examendeelnemer wel bij uitgesteld examen) Diplomabekostiging (uweb)

16 Oud Nieuw • NVT • Bekostigingsjaar 2015 • Oud en nieuw berekenen • Basis gegevens 2013 • In 4 jaar afbouwen overgangsregeling Overgangsregime (uweb)

17 Oud Nieuw • Niveau 1 0,5 t/m 1 jaar • Niveau 2 2 t/m 3 jaar • Niveau 3 2 t/m 4 jaar • Niveau 4 3 t/m 4 jaar • Niveau 4s 1 t/m 2 jaar • Normatieve studiejaren • Entree 1 volledig studiejaar • Niveau 2 1 t/m 2 studiejaren • Niveau 32 t/m 3 studiejaren • Niveau 43 volledige studiejaren (mag bij regeling een langere worden) • Niveau 4s1 volledig studiejaar • Studiejaar heeft studielast van 1600 klokuren Opleidingen (web)

18 Oud Nieuw • 300 uur • 120 begeleide onderwijstijd • 60% of meer BPV • 200 uur begeleide onderwijstijd (BOT) • 610 BPV • 40 BOT of BPV IIVO BBL

19 Oud Nieuw • 850 iivo alle jaren • Maximaal 60% BPV • 1 jarige opleiding 1000 IIVO - Minimaal 700 BOT -Minimaal 250 uur BPV -50 uur BOT of BPV IIVO BOL (web)

20 Oud Nieuw • 850 iivo alle jaren • Maximaal 60% BPV • 2 jarige opleiding 2000 IIVO - Eerste jaar minimaal 700 begeleide onderwijstijd - minimaal 1250 BOT totaal -minimaal 450 BPV -300 BOT of BPV IIVO BOL (web)

21 Oud Nieuw • 850 iivo alle jaren • Maximaal 60% BPV • 3 jarige opleiding 3000 IIVO - Eerste jaar minimaal 700 begeleide onderwijstijd - minimaal 1800 BOT totaal -minimaal 900 BPV -300 BOT of BPV IIVO BOL (web)

22 Oud Nieuw Weinig ruimte onderwijstijd • Meer ruimte onderwijstijd Onderwijstijd

23 Oud Nieuw Leveringen BRON • Geen veranderingen levering BRON • Intern: - Intake voor Entree, niveau 2-4 niet meer hetzelfde - Bewijs geen vooropleiding voor Entree - Per deelnemer bepalen bekostiging, door loopbaan die al doorlopen is - Aanpassingen voor nieuwe kwalificatie structuur administratieve lasten

24 Oud Nieuw Nieuwe normen onderwijstijd BOL en BBL Verkorten, intensiveren en nieuwe kwalificatiestructuur allemaal van invloed op onderwijs inhoud Inrichting onderwijs


Download ppt "Peter Lourens – Ministerie van OCW-Bve Henk Kuppens – MBO Raad Focus op Vakmanschap."

Verwante presentaties


Ads door Google