De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taal en rekenen: Barrière in de Entree?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taal en rekenen: Barrière in de Entree?"— Transcript van de presentatie:

1 Taal en rekenen: Barrière in de Entree?
Caroline van Eijk Rianne Reichardt 13 juni 2013

2 Onderwerpen Stand van zaken regelgeving taal & rekenen
Ondersteuning implementatie Taal en rekenen Start College Kansen entree-opleidingen

3 Regelgeving taal en rekenen
Vanaf 2010 invoering referentieniveaus taal en rekenen in alle mbo-opleidingen Niveau 1 -> Nederlands en rekenen 2F Centrale examinering voor niveau 1 ???? Besluit in zomer 2014 Nu pilotexamens ook voor niveau 1 Voortgangsrapportage 19 december 2012

4 Regelgeving taal en rekenen
Voortgangsrapportage Onderwijsinspanningen gericht op niveau 2F Op de resultatenlijst bij het diploma -> vooruitgang t.o.v. niveau 2F vermelden Toegang tot mbo-2 wanneer voor taal en rekenen voldoende resultaten zijn behaald (gelijkwaardig aan de vereiste resultaten voor vmbo-bb) In 2013 inventarisatie van ervaringen in mbo-1 en verkenning draagvlak

5 Regelgeving taal en rekenen
Focus op Vakmanschap Kwaliteit & rendement entree-opleidingen omhoog door: Intensivering onderwijs: minimaal 1000 klokuren waarvan 600 uur begeleide onderwijstijd Voorsorteren doelgroep Duidelijke(r) onderwijsaanpak en verbetering individuele coaching en loopbaanbegeleiding

6 Regelgeving taal en rekenen
Maatwerk examinering vmbo Afstemming op leerwegen in vmbo GL/TL -> 1 punt lager dan score op 2F niveau KB -> score op 2F niveau BB -> 1 punt hoger dan score op 2F niveau. Tijdelijke maatregel Evaluatie in 2014

7 Ondersteuning implementatie
Informatie beleid en regelgeving Steunpunt taal en rekenen mbo Steunpunt taal en rekenen ve Steunpunt taal en rekenen vo Helpdesk Nieuwsbrieven Informatiebijeenkomsten Netwerken Servicedocumenten

8 Ondersteuning implementatie
Aanbodoverzicht Projecten en producten Voor entreeopleidingen: ffRekenen: Taal de Baas: Standaarden en eindtermen ve + Handreiking Downloaden via: Aan de slag met leer- en toetsmateriaal voor volwassenen

9 Taal en rekenen Start College
Methodiek Generiek Nederlands: pilot Thieme Meulenhoff (eind juni ‘13 evaluatie) Nav nulmeting - < 1F Voortraject - 1F Vaktraject 1F-2F Rekenen: Gecijferd Specifiek Nederlands en rekenen geïntegreerd in prestaties / beroepsopdrachten Portfolio

10 Taal en rekenen Start College
Toetsing: Nulmeting Voortgangsmeting Portfolio Instellingsexamens: Digitrainer en APS (knelpunt: (nog) geen goede 1F toets) Pilottoetsen COE entree-opleidingen “Van steeds maar wegen wordt het varken niet vetter”

11 Taal en rekenen Start College
Resultaten: Nulmeting / instroomniveau - ± 10-15% 2F Nederlands - ± 5-10% 2F rekenen Pilots COE - ± 20% 2F Nederlands - ± 10% 2F Rekenen

12 Taal en rekenen Start College
Resultaten ivm de andere mbo-niveaus: COE Januari / februari 2013 April / mei 2013 Nederlands Niveau 1 3,8 – 74% onvoldoende 4,1 – 67% onvoldoende Niveau 2 5,5 – 41% onvoldoende 5,7 – 35% onvoldoende Niveau 3 6,7 – 21% onvoldoende 6,7 – 19% onvoldoende Niveau 4 (3F) 6,1 – 41% onvoldoende 5,6 – 52% onvoldoende Rekenen 3,7 – 64% onvoldoende 4,1 – 56% onvoldoende 4,8 – 38% onvoldoende 4,2 – 53% onvoldoende 6,0 – 19% onvoldoende 5,2 – 30% onvoldoende 4,8 – 40% onvoldoende 4,4 – 49% onvoldoende

13 Kansen entreeopleidingen
Welke kansen zie je mbt taal en rekenen in de entree-opleidingen? Wat is ervoor nodig om die kans een echte kans te laten zijn?

14 Kansen entreeopleidingen
Welke kansen biedt de duidelijker focus op het doel: werk of doorstroom? Participatiewet: welke kansen liggen er in de samenwerking rond de WEB met de gemeentes / Educatie?

15 Kansen entreeopleidingen
Intensivering onderwijs: Hoe kun je de extra (begeleide) onderwijstijd taal en rekenen op een inspirerende en zinvolle manier benutten? Wat moet een docent in huis hebben om taal en rekenen succesvol aan te bieden in de entree-opleiding?

16 Kansen entreeopleidingen
Hoe kun je de voortgang taal en rekenen tov 2F op een zinvolle manier zichtbaar maken zonder heel veel tijd aan het “meten” kwijt te zijn? Welke (extra) mogelijkheden zou het VE-materiaal taal en rekenen kunnen bieden?

17 Kansen entreeopleidingen
7. Welke kansen zie je nog meer …?


Download ppt "Taal en rekenen: Barrière in de Entree?"

Verwante presentaties


Ads door Google