De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taal en rekenen: Barrière in de Entree? Caroline van Eijk Rianne Reichardt 13 juni 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taal en rekenen: Barrière in de Entree? Caroline van Eijk Rianne Reichardt 13 juni 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Taal en rekenen: Barrière in de Entree? Caroline van Eijk Rianne Reichardt 13 juni 2013

2 Onderwerpen -Stand van zaken regelgeving taal & rekenen -Ondersteuning implementatie -Taal en rekenen Start College -Kansen entree-opleidingen

3 Regelgeving taal en rekenen Vanaf 2010 invoering referentieniveaus taal en rekenen in alle mbo-opleidingen Niveau 1 -> Nederlands en rekenen 2F Centrale examinering voor niveau 1 ???? – Besluit in zomer 2014 – Nu pilotexamens ook voor niveau 1 – Voortgangsrapportage 19 december 2012

4 Regelgeving taal en rekenen Voortgangsrapportage – Onderwijsinspanningen gericht op niveau 2F – Op de resultatenlijst bij het diploma -> vooruitgang t.o.v. niveau 2F vermelden – Toegang tot mbo-2 wanneer voor taal en rekenen voldoende resultaten zijn behaald (gelijkwaardig aan de vereiste resultaten voor vmbo-bb) In 2013 inventarisatie van ervaringen in mbo-1 en verkenning draagvlak

5 Regelgeving taal en rekenen Focus op Vakmanschap Kwaliteit & rendement entree-opleidingen omhoog door: Intensivering onderwijs: minimaal 1000 klokuren waarvan 600 uur begeleide onderwijstijd Voorsorteren doelgroep Duidelijke(r) onderwijsaanpak en verbetering individuele coaching en loopbaanbegeleiding

6 Regelgeving taal en rekenen Maatwerk examinering vmbo Afstemming op leerwegen in vmbo – GL/TL -> 1 punt lager dan score op 2F niveau – KB -> score op 2F niveau – BB -> 1 punt hoger dan score op 2F niveau. Tijdelijke maatregel Evaluatie in 2014

7 Ondersteuning implementatie Informatie beleid en regelgeving – Steunpunt taal en rekenen mbo – Steunpunt taal en rekenen ve – Steunpunt taal en rekenen vo Helpdesk Nieuwsbrieven Informatiebijeenkomsten Netwerken Servicedocumenten

8 Ondersteuning implementatie Aanbodoverzicht www.aanbodoverzichttaalenrekenen.nl www.aanbodoverzichttaalenrekenen.nl Projecten en producten – Voor entreeopleidingen: ffRekenen: www.ffrekenen.nlwww.ffrekenen.nl Taal de Baas: www.taaldebaas.nlwww.taaldebaas.nl Standaarden en eindtermen ve + Handreiking – Downloaden via: www.steunpuntve.nlwww.steunpuntve.nl Aan de slag met leer- en toetsmateriaal voor volwassenen

9 Taal en rekenen Start College Methodiek Generiek Nederlands: pilot Thieme Meulenhoff (eind juni ‘13 evaluatie) Nav nulmeting - < 1F Voortraject - 1F Vaktraject 1F-2F Rekenen: Gecijferd Specifiek Nederlands en rekenen geïntegreerd in prestaties / beroepsopdrachten Portfolio

10 Taal en rekenen Start College Toetsing: Nulmeting Voortgangsmeting Portfolio Instellingsexamens: Digitrainer en APS (knelpunt: (nog) geen goede 1F toets) Pilottoetsen COE entree-opleidingen “Van steeds maar wegen wordt het varken niet vetter”

11 Taal en rekenen Start College Resultaten: Nulmeting / instroomniveau -± 10-15% 2F Nederlands - ± 5-10% 2F rekenen Pilots COE - ± 20% 2F Nederlands - ± 10% 2F Rekenen

12 Taal en rekenen Start College Resultaten ivm de andere mbo-niveaus: COEJanuari / februari 2013 April / mei 2013 Nederlands Niveau 13,8 – 74% onvoldoende4,1 – 67% onvoldoende Niveau 25,5 – 41% onvoldoende5,7 – 35% onvoldoende Niveau 36,7 – 21% onvoldoende6,7 – 19% onvoldoende Niveau 4 (3F)6,1 – 41% onvoldoende5,6 – 52% onvoldoende Rekenen Niveau 13,7 – 64% onvoldoende4,1 – 56% onvoldoende Niveau 24,8 – 38% onvoldoende4,2 – 53% onvoldoende Niveau 36,0 – 19% onvoldoende5,2 – 30% onvoldoende Niveau 4 (3F)4,8 – 40% onvoldoende4,4 – 49% onvoldoende

13 Kansen entreeopleidingen Welke kansen zie je mbt taal en rekenen in de entree-opleidingen? Wat is ervoor nodig om die kans een echte kans te laten zijn?

14 Kansen entreeopleidingen 1.Welke kansen biedt de duidelijker focus op het doel: werk of doorstroom? 2.Participatiewet: welke kansen liggen er in de samenwerking rond de WEB met de gemeentes / Educatie?

15 Kansen entreeopleidingen 3.Intensivering onderwijs: Hoe kun je de extra (begeleide) onderwijstijd taal en rekenen op een inspirerende en zinvolle manier benutten? 4.Wat moet een docent in huis hebben om taal en rekenen succesvol aan te bieden in de entree- opleiding?

16 Kansen entreeopleidingen 5.Hoe kun je de voortgang taal en rekenen tov 2F op een zinvolle manier zichtbaar maken zonder heel veel tijd aan het “meten” kwijt te zijn? 6.Welke (extra) mogelijkheden zou het VE-materiaal taal en rekenen kunnen bieden?

17 Kansen entreeopleidingen 7. Welke kansen zie je nog meer …?


Download ppt "Taal en rekenen: Barrière in de Entree? Caroline van Eijk Rianne Reichardt 13 juni 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google