De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk bijeenkomst taal en rekenen januari/februari 2013 Ede, Hoogeveen, Breda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk bijeenkomst taal en rekenen januari/februari 2013 Ede, Hoogeveen, Breda."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk bijeenkomst taal en rekenen januari/februari 2013 Ede, Hoogeveen, Breda

2 • Protocol ERWD verschenen • Nieuwe brochure CvE pilotrekentoets (2.0) met hier en daar aangepaste activiteitenplanning • Voortgangsrapportage ref.niveaus => Tweede Kamer • 19 december 2012: po + vo + mbo Nieuws van het Steunpunt

3 • 07/2 Etalageconferentie: Utrecht • 23/4 evaluatie examensecr. pilot rekentoets • 25/4 Schoolleidersconferentie • 06/6: conferentie RBVO (rekenen in andere vakken) Nieuws van het Steunpunt

4 • Blijvende aandacht doorlopende leerlijnen taal en rekenen: po, vo en mbo • Tegenvallende resultaten • pilot rekentoets vo • pilot rekenexamen mbo • Pilots => aandacht dyscalculie: meer tijd nodig aangepaste wijze van toetsing Voortgangsrapportage taal en rekenen

5 Maatregelen voortgangsrapportage • Aanpassing ce Nederlands aan ref.kader: 2015 • Positie Nederlands slaag-/zakregeling gehandhaafd; vanaf 2014 ook voor vmbo taal en rekenen

6 Maatregelen voortgangsrapportage • Invoering rekentoets 2014, géén uitstel! • Cijfer pas 2016: slaag-/zakregeling • Cijfers wel op cijferlijst vanaf 2014 • Vervolgopleidingen zullen daar zeker geïnteresseerd in zijn! aal en rekenen

7 Maatregelen voortgangsrapportage • Maatwerk vmbo: • differentiatie rekentoets: bb, kb en gl/tl • 2F blijft ondergrens vmbo • Meer tijd vmbo-bb: 2014 en 2015 mag normering onder 2F liggen • 2014: besluit wanneer 2F vmbo bb volledig invoeren • Pilots vmbo bb => evt. 2014 maatr. mbo-2

8 Normering rekentoets vmbo • Normering rekentoets vmbo • KB: norm op 2F • BB: onder de norm, 1 punt hoger • TL: boven de norm, 1 punt lager => Op KB-niveau een 6 => BB een 7 en TL een 5

9 Voortgangsrapportage • Voortgangsrapportage + bijlagen: • Servicedocument Steunpunt: t aal en reken • www.steunpuntvo.nl www.steunpuntvo.nl

10 Nieuwe brochure CvE pilotrekentoets (2.0) • Aangepaste versie a.g.v. genoemde maatregelen voortgangsrapportage • 22/01 gepubliceerd: cve.nl • CES, opvolger ExamenTester: pilot juni ‘13 • April: pilot papieren versie

11 • December 2012: rekentoetswijzer 3S (vwo) gereed • Bijlage: verslag veldraadpleging • Besluit is nu aan de staatssecretaris • Sites: www.slo.nl en www.steunpuntvo.nlwww.slo.nlwww.steunpuntvo.nl Rekentoetswijzer 3S

12 Planning vmbo 2F Huidig leerjaarExameneisen rekenen 3 vmbo (2014)4 kansen, op cijferlijst 2 vmbo2 kansen, op cijferlijst 1 vmbo (2016) 2 kansen Kernvakkenregel: max. één 5 voor Ne, rekenen PO: groep 8 (2017)idem Rekentoets 2F-3F VO Lonneke Boels

13 Planning vmbo-bb 2F Huidig leerjaarExameneisen rekenen 3 vmbo-bb (2014) 4 kansen, op cijferlijst Lat evt. onder 2F Besluit invoering lat op 2F 2 vmbo-bb 2 kansen, op cijferlijst Lat evt. onder 2F 1 vmbo-bb (2016) 2 kansen Kernvakkenregel: max. één 5 voor Ne, rekenen Lat op 2F?? PO: groep 8 (2017)idem Rekentoets 2F-3F VO Lonneke Boels

14 Planning havo-vwo 3F Huidig leerjaarExameneisen rekenen 4 havo en 5 vwo (2014)4 kansen, op cijferlijst 3 havo en 4 vwo2 kansen, op cijferlijst 2 havo en 3 vwo (2016) Kernvakkenregel: max. één 5 voor Ne, En, Wi, rekenen 1 havo en 2 vwoidem 1 vwo en groep 8 (toek. Havo-vwo) (2016) idem Rekentoets 2F-3F VO Lonneke Boels

15 ffrekenen • ontwikkeld voor jongvolwassenen • onder niveau 1F • webbased • bruikbaar in vmbo • aansprekende voorbeelden

16 Tijd voor vragen info@steunpuntvo.nl


Download ppt "Netwerk bijeenkomst taal en rekenen januari/februari 2013 Ede, Hoogeveen, Breda."

Verwante presentaties


Ads door Google