De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pilot dyscalculie mbo 27 januari 2014 Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pilot dyscalculie mbo 27 januari 2014 Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Pilot dyscalculie mbo 27 januari 2014 Utrecht

2 8 hoofdvragen Mogelijkheid tot stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen

3 1. Hoe ziet het aangepaste examen eruit?
2. Wie zijn de deelnemers? 3. Hoe ziet de voorbereiding en het dossier eruit? Wat is de rol van de Inspectie? 4. Hoe gebruik ik de rekenkaart?

4 5. Wat zijn de consequenties bij deelname aan het aangepaste examen
5. Wat zijn de consequenties bij deelname aan het aangepaste examen? Vermelden op cijferlijst? 6. Hoe om te gaan met andere beperkingen naast dyscalculie? 7. Afnamemogelijkheden? 8. Na de pilot?

5 2 ‘varianten’ binnen de pilot dyscalculie:
standaard rekenexamen met aangepaste examinering. Student krijgt 30 min. extra tijd en de rekenkaart. Dyscalculieverklaring vereist. Aangepast rekenexamen met aangepast niveau. Voor studenten met dyscalculie of ernstige rekenproblemen. Vanmiddag zal het gaan over het aangepaste examen.

6 Hoe ziet het aangepaste examen eruit?
Voor zowel 2F als 3F geldt dat het examen makkelijker is en daardoor haalbaarder. Minder opgaven, meer tijd Moeilijke opgaven eruit Kale opgaven eruit Gebruik van rekenmachine - Terugbladeren is mogelijk - Gebruik van de rekenkaart

7 2. Wie zijn de deelnemers? - Studenten met dyscalculie of ernstige rekenproblemen. - Studenten die, ondanks voldoende onderwijs en (extra) inspanning niet het gevraagde 2F of 3F niveau zullen behalen.

8 Keuze voor deelname aangepast examen ligt bij school én student
Na keuze voor deelname aan aangepast examen, blijft extra inspanning en voorbereiding nodig

9 3. Hoe ziet de voorbereiding en het dossier eruit?
- Nog geen formele regels, in ieder geval een wekelijks terugkerende inspanning. - Bijvoorbeeld, 30 min. bijles per week, RT, extra (huiswerk)opdrachten.

10 Dossier bestaat uit; - Deskundigenverklaring - Verklaringen/gegevens uit eerder onderwijs - Korte beschrijving over (on)haalbaarheid 2F / 3F - Korte beschrijving traject als voorbereiding op het aangepaste rekenexamen

11 Verklaring dat de student kiest voor het aangepaste examen, dat de student op de hoogte is van het feit dat dat leidt tot een aantekening op de cijferlijst (en tot beperkingen in de doorstroom), en dat de student toestemming geeft om de gegevens geanonimiseerd te gebruiken voor onderzoek

12 De Inspectie zal alleen de formele regels controleren, dus is er aan de voorwaarden voldaan en zijn deze beschreven in een dossier. De mate waarin aan de voorwaarden moet zijn voldaan is nog niet bekend dus kan hier niet op gecontroleerd worden.

13 4. Hoe gebruik ik de rekenkaart?
De student moet de kaart als hulpmiddel in kunnen zetten. Vakjes invullen en dan afbouwen/steeds minder invullen. Leeg op het examen leveren, student mag de kaart invullen.

14

15 De rekenkaart - Inhoud niks veranderen, vorm wel als dat beter werkt voor de student. - Zoveel als nodig leveren, kan als kladpapier gebruikt worden. Inleveren na afloop. - Oefenen!

16 5. Wat zijn de consequenties bij deelname aan het aangepaste examen?
Zolang het cijfer niet meetelt in de zak-slaagregeling, geen gevolgen voor doorstroom binnen mbo of naar hbo

17 Wanneer wel gevolgen? - 3F: vanaf studiejaar telt cijfer mee → aug/sept 2016 start vervolgopleiding - 2F: vanaf studiejaar telt cijfer mee → aug/sept 2017 start vervolgopleiding

18 Hoe deelname aangepast examen vermelden?
Vermelding van deelname aan aangepast examen is niet verplicht en hoeft dus niet vermeld te worden zolang het cijfer niet meetelt!

19 3F: in 2015-2016 vermelding op cijferlijst
Hoe? Ministerie van OC&W zal tekst maken waaruit blijkt dat student aangepast examen met aangepast niveau heeft gemaakt.

20 6. Hoe om te gaan met andere beperkingen naast dyscalculie?
Extra tijd zit al in het aangepaste examen Bij standaardexamen is tijdverlenging (30 min) maar 1x mogelijk Meer tijd nodig? → Contact opnemen met CvE

21 Dyslexie: verklanking zit standaard in het examen, koptelefoon geven aan de student die hier recht op heeft. Student met alleen dyslexie niet opgeven voor de pilot. Op basis van dyslexieverklaring 30 min extra tijd bij standaardexamen.

22 7. Afnamemogelijkheden in 2013-2014?
P3 en P4 – Standaardexamen met aangepaste examinering = 30 min extra en rekenkaart voor studenten met dyscalculieverklaring P4 – Aangepast examen met aangepast niveau

23 Voor (2F en 3F) & (2F): pilots in 2 of meer periodes zodat herkansen mogelijk is. P3 en P4 alleen in Examentester, later ook in Facet. Wisselen tussen de verschillende examens is mogelijk!

24 Na de pilot Resultaten studenten geven inzicht in hoe het aangepaste examen vorm te geven CvE kan contact opnemen voor inzage in dossier en evt. enkele vragen stellen/enquête rondsturen

25 Enkele opmerkingen Voorbeeldexamen + normering 2F en 3F half februari in portal Examentester Deadline registeren studenten 10 februari Nieuwe rekenkaart op examenbladmbo.nl -> pilot dyscalculie

26 Toetstype (1) Standaard (2) Standaard; aangepaste wijze van examinering (3) Aangepast, met aangepast niveau Registratie bij CvE Nee Ja Dyscalculieverklaring Extra inspanning van instelling en student Rekenkaart Lengte examen 2F 90 minuten 90 minuten, plus evt. verlenging* 120 minuten Lengte examen 3F 120 minuten, plus evt. verlenging* 150 minuten Extra tijd wegens dyscalculie Ja, maximaal 30 minuten* Nee, extra tijd is ingebouwd, toets is maximaal 120 (2F) of 150 (3F) minuten Periode **) 2, 3 en 4 3 en 4 4 Rekenmachine voor alle opgaven Aantekening op de verklaring omtrent het behaalde resultaat Gevolgen voor doorstroming

27 Vragen, opmerkingen of nieuwe registratielink nodig?


Download ppt "Pilot dyscalculie mbo 27 januari 2014 Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google