De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Taal en rekenen in het mbo Centraal ontwikkelde examens Flitsbijeenkomsten Februari 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Taal en rekenen in het mbo Centraal ontwikkelde examens Flitsbijeenkomsten Februari 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Taal en rekenen in het mbo Centraal ontwikkelde examens Flitsbijeenkomsten Februari 2009 Jan Paul de Vries/Ingeborg Riedijk

2 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo 10-02-09 2 Centraal ontwikkelde examens taal & rekenen mbo 1.CEVO/CvE Wie zijn dat? Wat doen ze? Hoe werkt het Rol in dit proces 2.Coe voor niveau 4 Tijdpad Werkwijze 3.Niveau 1 t/m 3

3 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo 10-02-09 3 CEVO/CvE a.CEVO/CvE (College voor Examens) Wie zijn CEVO Bestuur (vertegenwoordigt onderwijsveld) Management (Vak)secties (leden uit veld) Wat is een CE (centraal-decentraal)

4 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo 10-02-09 4 CEVO/CvE (in v.o.) b.Wat doet CEVO (v.o.): Vaststellen (wat en hoe), normeren (evalueren) Op basis van examenprogramma (CE + SE) Geen rol bij decentraal ontwikkelde examens!! Syllabus (voor CE-deel) Informeert docent en deelnemer Geeft richting aan constructie

5 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo 10-02-09 5 CEVO/CvE (in v.o.) c.Hoe werkt het (in v.o) Productiepad examens (2 jaar voor v.o.) Constructieopdracht aan Cito (CEVO) Constructie (constructiegroep Cito) Vaststelling examen (CEVO) Productie Distributie Afname (vast moment of periode) Normering (CEVO) Evaluatie (CEVO en Cito) Bijstelling (constructieopdracht, evt. syllabus)

6 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo 10-02-09 6 Rol CEVO bij coe’s mbo Fase 1 invoering: samenwerking met OCW en MBO Raad, CEVO/CvE projectleider Fase 2 reguliere coe’s: CvE volgens wet verantwoordelijk voor coe voor mbo

7 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo 10-02-09 7 Coe voor niveau 4 Eerst: prototype Taal referentieniveau (Meijerink) 3F in ieder geval: –lezen zakelijke teksten, –luisteren (evt. schrijven incl. taalverzorging) Rekenen, voorlopig alle subdomeinen, referentieniveau 3F (Meijerink)

8 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo 10-02-09 8 Coe voor niveau 4 Ontwikkelgroep (prototype): Leden uit mbo (ervaren docenten) Werken aan prototype samen met constructiegroep Cito (ook docenten uit mbo) tot juni, daarna in augustus 2009 n.a.v. besluit over coe’s -> syllabuscommissie (weer bemenst uit het veld)

9 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo 10-02-09 9 Coe voor niveau 4 Raadpleging veld over prototype; Daarna (in augustus 2009): Definitief besluit over: Welke domeinen/ onderdelen Aard en aantal van de contexten

10 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo 10-02-09 10 Coe voor niveau 4 Referentieniveaus worden aan opleidingengekoppeld (voor alle sectoren) in wet in augustus 2010. Niet alleen COE ook SE

11 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo 10-02-09 11 Coe voor niveau 4 4 stappen, geleidelijkheid tussentijdse raadplegingen veld Samen met veld (vertegenwoordigers) –Prototype –Voorbeeldexamens, syllabus –Pilotexamens –Examens (zie schema)

12 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo 10-02-09 12 Coe voor niveau 4 Vorm van examinering Digitale (flexibele) examens (evt. papier) Voorlopig drie perioden van 2 weken per jaar (?) In context: –Algemeen beroepsgericht (+burgerschap) –(beperkt) specifieke contexten (in clusters ?) Open/gesloten? Lengte?

13 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo 10-02-09 13 Coe voor niveau 4 Wat moet nog besloten worden: augustus 2009 Welke onderdelen en subdomeinen Aantal contexten/versies Lengte 1 cijfer voor taal (rekenen) of per onderdeel/vaardigheid Welke periode voor afname

14 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo 10-02-09 14 Coe voor niveau 4 Wat wordt later besloten: Slaag-/zakregeling (diplomering) Correctie (en vaststelling uitslag) Wanneer legt deelnemer examen af (en hoe vaak) ………..

15 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo 10-02-09 15 Niveau 1 t/m 3 Verkenning: –welke onderdelen lenen zich voor coe –in welke vorm Conclusies in juni 2009

16 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo 10-02-09 16 Niveau 1 t/m 3 Implementatieplan niveau 1 t/m 3 augustus 2009 in ieder geval: Vorm van Centraal ontwikkelde examens zelfde principe van geleidelijkheid en raadpleging en samenwerking veld als niveau 4

17 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo 10-02-09 17 Centraal ontwikkelde examens taal & rekenen mbo Nieuws: Steunpunt Taal & Rekenen (www.mbo2010.nl) MBO Raad Raadpleging in juni 2009 (over prototype niveau 4 en over verkenningen voor niveau 1 t/m 3)


Download ppt "Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo Taal en rekenen in het mbo Centraal ontwikkelde examens Flitsbijeenkomsten Februari 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google