De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taal en rekenen in het mbo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taal en rekenen in het mbo"— Transcript van de presentatie:

1 Taal en rekenen in het mbo
Centraal ontwikkelde examens Flitsbijeenkomsten Februari 2009 Jan Paul de Vries/Ingeborg Riedijk

2 Centraal ontwikkelde examens taal & rekenen mbo
CEVO/CvE Wie zijn dat? Wat doen ze? Hoe werkt het Rol in dit proces Coe voor niveau 4 Tijdpad Werkwijze Niveau 1 t/m 3

3 (College voor Examens)
CEVO/CvE CEVO/CvE (College voor Examens) Wie zijn CEVO Bestuur (vertegenwoordigt onderwijsveld) Management (Vak)secties (leden uit veld) Wat is een CE (centraal-decentraal)

4 b. Wat doet CEVO (v.o.): CEVO/CvE (in v.o.)
Vaststellen (wat en hoe), normeren (evalueren) Op basis van examenprogramma (CE + SE) Geen rol bij decentraal ontwikkelde examens!! Syllabus (voor CE-deel) Informeert docent en deelnemer Geeft richting aan constructie

5 c. Hoe werkt het (in v.o) CEVO/CvE (in v.o.)
Productiepad examens (2 jaar voor v.o.) Constructieopdracht aan Cito (CEVO) Constructie (constructiegroep Cito) Vaststelling examen (CEVO) Productie Distributie Afname (vast moment of periode) Normering (CEVO) Evaluatie (CEVO en Cito) Bijstelling (constructieopdracht, evt. syllabus)

6 Fase 1 invoering: Fase 2 reguliere coe’s: Rol CEVO bij coe’s mbo
samenwerking met OCW en MBO Raad, CEVO/CvE projectleider Fase 2 reguliere coe’s: CvE volgens wet verantwoordelijk voor coe voor mbo

7 Eerst: prototype Taal referentieniveau (Meijerink) 3F in ieder geval:
Coe voor niveau 4 Eerst: prototype Taal referentieniveau (Meijerink) 3F in ieder geval: lezen zakelijke teksten, luisteren (evt. schrijven incl. taalverzorging) Rekenen, voorlopig alle subdomeinen, referentieniveau 3F (Meijerink)

8 Ontwikkelgroep (prototype):
Coe voor niveau 4 Ontwikkelgroep (prototype): Leden uit mbo (ervaren docenten) Werken aan prototype samen met constructiegroep Cito (ook docenten uit mbo) tot juni, daarna in augustus 2009 n.a.v. besluit over coe’s -> syllabuscommissie (weer bemenst uit het veld)

9 Raadpleging veld over prototype; Daarna (in augustus 2009):
Coe voor niveau 4 Raadpleging veld over prototype; Daarna (in augustus 2009): Definitief besluit over: Welke domeinen/ onderdelen Aard en aantal van de contexten

10 Referentieniveaus worden aan
Coe voor niveau 4 Referentieniveaus worden aan opleidingen gekoppeld (voor alle sectoren) in wet in augustus 2010. Niet alleen COE ook SE

11 4 stappen, geleidelijkheid tussentijdse raadplegingen veld
Coe voor niveau 4 4 stappen, geleidelijkheid tussentijdse raadplegingen veld Samen met veld (vertegenwoordigers) Prototype Voorbeeldexamens, syllabus Pilotexamens Examens (zie schema)

12 Vorm van examinering Open/gesloten? Lengte? Coe voor niveau 4
Digitale (flexibele) examens (evt. papier) Voorlopig drie perioden van 2 weken per jaar (?) In context: Algemeen beroepsgericht (+burgerschap) (beperkt) specifieke contexten (in clusters ?) Open/gesloten? Lengte?

13 Wat moet nog besloten worden:
Coe voor niveau 4 Wat moet nog besloten worden: augustus 2009 Welke onderdelen en subdomeinen Aantal contexten/versies Lengte 1 cijfer voor taal (rekenen) of per onderdeel/vaardigheid Welke periode voor afname

14 Wat wordt later besloten:
Coe voor niveau 4 Wat wordt later besloten: Slaag-/zakregeling (diplomering) Correctie (en vaststelling uitslag) Wanneer legt deelnemer examen af (en hoe vaak) ………..

15 Verkenning: Conclusies in juni 2009 Niveau 1 t/m 3
welke onderdelen lenen zich voor coe in welke vorm Conclusies in juni 2009

16 Implementatieplan niveau 1 t/m 3
augustus 2009 in ieder geval: Vorm van Centraal ontwikkelde examens zelfde principe van geleidelijkheid en raadpleging en samenwerking veld als niveau 4

17 Centraal ontwikkelde examens taal & rekenen mbo
Nieuws: Steunpunt Taal & Rekenen ( MBO Raad Raadpleging in juni 2009 (over prototype niveau 4 en over verkenningen voor niveau 1 t/m 3)


Download ppt "Taal en rekenen in het mbo"

Verwante presentaties


Ads door Google