De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Protocol toetsen en examens in het VO en MBO auditief en communicatief beperkte leerlingen/deelnemers Monique Goedhart en Gerda Egtberts.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Protocol toetsen en examens in het VO en MBO auditief en communicatief beperkte leerlingen/deelnemers Monique Goedhart en Gerda Egtberts."— Transcript van de presentatie:

1 Protocol toetsen en examens in het VO en MBO auditief en communicatief beperkte leerlingen/deelnemers Monique Goedhart en Gerda Egtberts

2 Achtergrond Behoefte aan duidelijkheid en eenduidigheid Inspelen op veranderingen

3 Veranderingen Aanscherpen exameneisen (Ne, En, Wi) Invoer referentieniveaus taal en rekenen Centraal Ontwikkelde Examens (COE) MBO Dus ook de noodzaak om aanpassingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen/deelnemers te regelen

4 Auditief/communicatief beperkte leerlingen/deelnemers Doof (met of zonder cochleair implantaat) Slechthorend ESM; ernstige spraaktaalmoeilijkheden

5 Aanpak Landelijke inventarisatie VSO, AB diensten Gesprek OCW en CvE over nut en noodzaak Discussies en concept versies Gedurende het gehele traject: betrokkenheid interne deskundigen cluster 2, cliëntenorganisaties, Koning Willem I college en het CvE. Bespreken versies met OCW, CvE, MBO- zorgplatform en MBO-raad Werkdocument beschikbaar: 1 juni 2013

6 Uitgangspunten Noodzakelijke aanpassingen Aanpassingen in omstandigheden Handhaven van het niveau examen Aansluiting eisen beroepspraktijk

7 Keuzes Eén document voor de doelgroep Uitgangspunt 5 talige componenten (lezen, schrijven, luisteren, spreken, gesprek voeren) Maatwerk per individuele leerling/student Richtinggevend voor begeleiding Overdracht VO naar MBO Compact en praktisch

8 Opbouw protocol Algemeen deel: o.a. Doelstelling, uitgangspunten; reikwijdte; werkwijze Formulier protocol: Algemene aanpassingen; 5 componenten; suggesties; beroepspraktijk; handtekening Bijlagen: Informatie beperking, werkwijze tolken, links

9 Voorbeeld

10 O Bij de toetsen en examens is een gebarentolk/schrijftolk aanwezig voor instructie vooraf en/of communicatie tijdens het examen (aanduidingen, aanwijzingen) O Gebruik soloapparatuur is toegestaan O De student gebruikt de volgende hulp- middelen bij de proeve van bekwaamheid: (bijv.....)

11 Aanvinklijst (voorbeeld)

12

13 Afspraken beroepskwalificatie

14 Rechtsgeldigheid Ministerie van OCW College voor Examens Bijlage in protocol; o.a. wetteksten en verwijzingen naar formele regelgeving

15 Implementatie Verkrijgbaar via www.simea.nl Diensten AB Zorgcoördinatoren VO en MBO Ontwikkelingen? -> aanpassing!

16 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Protocol toetsen en examens in het VO en MBO auditief en communicatief beperkte leerlingen/deelnemers Monique Goedhart en Gerda Egtberts."

Verwante presentaties


Ads door Google