De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monique Goedhart en Gerda Egtberts

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monique Goedhart en Gerda Egtberts"— Transcript van de presentatie:

1 Monique Goedhart en Gerda Egtberts
Protocol toetsen en examens in het VO en MBO auditief en communicatief beperkte leerlingen/deelnemers Monique Goedhart en Gerda Egtberts MG Benadrukken conceptversie

2 Achtergrond Behoefte aan duidelijkheid en eenduidigheid Inspelen op veranderingen
MG Onduidelijkheid op scholen, wat mag wel en wat niet. Scholen bekend met dyslexieprotocol, maar huiverig voor aanpassingen voor onze doelgroep. Veranderingen: - centrale examens MBO - referentieniveaus taal en rekenen - strengere exameneisen (Ne, Wi, Rek.)

3 Veranderingen Dus ook de noodzaak om aanpassingen
Aanscherpen exameneisen (Ne, En, Wi) Invoer referentieniveaus taal en rekenen Centraal Ontwikkelde Examens (COE) MBO Dus ook de noodzaak om aanpassingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen/deelnemers te regelen MG

4 Auditief/communicatief beperkte leerlingen/deelnemers
Doof (met of zonder cochleair implantaat) Slechthorend ESM; ernstige spraaktaalmoeilijkheden

5 Aanpak Landelijke inventarisatie VSO, AB diensten
Gesprek OCW en CvE over nut en noodzaak Discussies en concept versies Gedurende het gehele traject: betrokkenheid interne deskundigen cluster 2, cliëntenorganisaties, Koning Willem I college en het CvE. Bespreken versies met OCW, CvE, MBO- zorgplatform en MBO-raad Werkdocument beschikbaar: 1 juni 2013 MG MBO zorgplatform en MBO raad ten einde meer draagvlak te verkrijgen

6 Uitgangspunten Noodzakelijke aanpassingen
Aanpassingen in omstandigheden Handhaven van het niveau examen Aansluiting eisen beroepspraktijk MG Taak van speciaal onderwijs: leerlingen zover brengen dat zij aan exameneisen kunnen voldoen. In geval van vrijstelling (luistervaardigheid) , gelijkwaardige vervangende opdracht. 1 document vanwege breedte, geen uitsluiting, duidelijkheid document Deskundigenverklaring: audioloog / GZ-psycholoog

7 Keuzes Eén document voor de doelgroep
Uitgangspunt 5 talige componenten (lezen, schrijven, luisteren, spreken, gesprek voeren) Maatwerk per individuele leerling/student Richtinggevend voor begeleiding Overdracht VO naar MBO Compact en praktisch MG Taak van speciaal onderwijs: leerlingen zover brengen dat zij aan exameneisen kunnen voldoen. In geval van vrijstelling (luistervaardigheid) , gelijkwaardige vervangende opdracht. 1 document vanwege breedte, geen uitsluiting, duidelijkheid document Deskundigenverklaring: audioloog / GZ-psycholoog

8 Opbouw protocol Algemeen deel:
o.a. Doelstelling, uitgangspunten; reikwijdte; werkwijze Formulier protocol: Algemene aanpassingen; 5 componenten; suggesties; beroepspraktijk; handtekening Bijlagen: Informatie beperking, werkwijze tolken, links MG

9 Voorbeeld MG

10 Voorbeeld O Bij de toetsen en examens is een gebarentolk/schrijftolk aanwezig voor instructie vooraf en/of communicatie tijdens het examen (aanduidingen, aanwijzingen) O Gebruik soloapparatuur is toegestaan O De student gebruikt de volgende hulp- middelen bij de proeve van bekwaamheid: (bijv.....) MG

11 Aanvinklijst (voorbeeld)
MG

12 Aanvinklijst (voorbeeld)
MG

13 Afspraken beroepskwalificatie
MG

14 Rechtsgeldigheid Ministerie van OCW College voor Examens
Bijlage in protocol; o.a. wetteksten en verwijzingen naar formele regelgeving GE Invulling en presentatie door Gerda Egtberts

15 Implementatie Verkrijgbaar via www.simea.nl Diensten AB
Zorgcoördinatoren VO en MBO Ontwikkelingen? -> aanpassing! MG/GE

16 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Monique Goedhart en Gerda Egtberts"

Verwante presentaties


Ads door Google