De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat wensen studenten met rekenproblemen en dyscalculie?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat wensen studenten met rekenproblemen en dyscalculie?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat wensen studenten met rekenproblemen en dyscalculie?
Studenten wensen een goede docent…. Suzanne Sjoers (APS)

2 Waar zijn zwakke rekenaars en leerlingen met dyscalculie bij gebaat?
Rekenplezier en motivatie (her)vinden Hiaten herstellen Werk naar realistisch doel toe Sti Co R Di maatregelen

3 1. Rekenplezier en motivatie
Succeservaringen Sterke kanten ontwikkelen Maak rekenen tot een leuke activiteit Maak rekenen betekenisvol Maak rekenen zichtbaar Richten op intrinsieke motivatie

4 2. Hiaten herstellen Een andere aanpak / methode, want de aanpak in PO en VO heeft niet gewerkt Ruimte voor eigen leerstijl Volwassen materiaal Pendelen door de ijsberg Werk met voorstelbare contexten Spreek de rekentaal van de student Gebruik eendere oplossingsstrategieën

5 De ijsberg

6 3. Werk naar realistisch doel
Rekentoets Zelfredzaamheid Groeien in eigen tempo mag Durf verschil te maken Alles in overleg met de student zelf…

7 4. Sti Co R Di – maatregelen
Protocol ERWD – MBO in de maak Extra tijd op examen Dyscalculieverklaring Andere maatregelen na toestemming bevoegd gezag: Opzoekboekje Minder opgaven in de toets Mondeling toetsen

8 Protocol ERWD - PO Passend reken-wiskundeonderwijs voor alle leerlingen Motto: Waar mogelijk preventie, waar nodig zorg. Gradaties: normaal, geringe problemen, ernstige problemen, dyscalculie. Eerst ERWD-indicatie, dan pas dyscalculieverklaring

9 Ministerie OCW Binnen de kaders van de wet kunnen scholen zelf bepalen op welke manier ze leerlingen met dyscalculie tegemoetkomen met bijvoorbeeld vrijstellingen of verlengde tijd bij toetsen en examens. Een dyscalculieverklaring kan hiervoor de basis vormen, maar ook dat is aan de school zelf. BRON: MINISTERIE VAN OCW

10 Casus: dyscalculieverklaring
Op basis hiervan zijn nodig: Specialistische hulp in de vorm van RT, met de aandachtspunten: uitleg van regels, opstellen van map met rekenregels en -strategieën. Het gebruik mogen maken van een rekenmachine waar dit het oplossen van tussenstappen vergemakkelijkt. Het bieden van extra tijd bij toetsen. Gebruik mogen maken van de map met rekenregels. Het verminderen cq. versimpelen van een aantal opgaven bij toetsen. Pre-teaching

11 Suzanne Sjoers 06 – 2505 1609 s.sjoers@aps.nl


Download ppt "Wat wensen studenten met rekenproblemen en dyscalculie?"

Verwante presentaties


Ads door Google