De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Moderne Vreemde Talen in het mbo Actuele ontwikkelingen Netwerk EVC 17 maart 2011 Rianne Reichardt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Moderne Vreemde Talen in het mbo Actuele ontwikkelingen Netwerk EVC 17 maart 2011 Rianne Reichardt."— Transcript van de presentatie:

1 Moderne Vreemde Talen in het mbo Actuele ontwikkelingen Netwerk EVC 17 maart 2011 Rianne Reichardt

2 Ontwikkelingen MVT Actieplan mbo 'Focus op vakmanschap 2011-2015’ Engels wordt een verplicht vak in niveau 4 opleidingen Examinering gaat gefaseerd plaatsvinden middels centrale examens, uitgevoerd door het College voor Examens. Tijdpad invoering verplichtstelling en examinering nog onbekend Voor zomervakantie: brief minister naar scholen over taal, rekenen en Engels – niveau 4

3 MVT in KD’s 2011-2012 Wijziging format Kwalificatiedossiers Aanleiding Invoering referentieniveaus Nederlands en rekenen Wijziging diploma-eisen MVT

4 MVT in het KD Deel B – Bevat soms generieke eisen voor Engels (niveau 4) (vooruitlopend op wetgeving) B1 > lezen en luisteren A2 > gesprekken voeren, spreken, schrijven – Zijn er MVT’s relevant voor het beroep? Welke? Deel C – Verwerking van beroepsspecifieke eisen MVT (wanneer die er zijn) Deel D – Indicatie van beroepsspecifieke taalniveaus, plus (voorbeeldmatige) verantwoording.

5 MVT in het KD Deel B Nederlands en (moderne) vreemde talen, rekenen en wiskunde In overeenstemming met de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen zijn de voor het mbo vastgestelde referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van toepassing. Voor deze kwalificatie zijn het referentieniveau Nederlands en het referentieniveau rekenen vastgesteld op 3F. De beroepseisen ten aanzien van Nederlands en rekenen zijn beschreven in deel C van dit dossier. Voor deze kwalificatie zijn de volgende eisen voor beheersing van het Engels van toepassing: het ERK-niveau B1 is van toepassing voor de vaardigheden lezen en luisteren. het ERK-niveau A2 is van toepassing voor de vaardigheden gesprekken voeren, spreken en schrijven. Nederlands en (moderne) vreemde talen, rekenen en wiskunde Nederlands en (moderne) vreemde talen, rekenen en wiskunde In overeenstemming met de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen zijn de voor het mbo vastgestelde referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van toepassing. Voor deze kwalificatie zijn het referentieniveau Nederlands en het referentieniveau rekenen vastgesteld op 2F. De beroepseisen ten aanzien van Nederlands en rekenen zijn beschreven in deel C van dit dossier. De beroepseisen ten aanzien van een (moderne) vreemde taal (of talen) zijn beschreven in deel C van dit dossier. Het betreft Engels.

6 MVT in het KD Deel C – Taalvaardigheid voor het beroep Beroepsgerichte taaleisen zijn (in context) verwoord in deel C Wel de vaardigheid, niet het niveau Meestal bij vakkennis en vaardigheden Maar ook houvast bij werkprocessen en prestatie-indicatoren Beoordeling van taalvaardigheid mag geïntegreerd of apart Bijv: Kan artikelen die betrekking hebben op techniek zowel in het Nederlands als in één moderne vreemde taal lezen en begrijpen. Kan een gesprek voeren in één moderne vreemde taal.

7 MVT in het KD Deel D – Taalvaardigheid voor het beroep Niveau-indicatie (en toelichting) bij beroepsgerichte taalvaardigheid. Niveaus bieden houvast voor onderwijs en toetsing. Voorbeeld: Moderne vreemde talen - Engels of Duits Indicatief bevindt de beroepsinhoud van de Werkplaatsmanager Carrosseriebouw zich op het volgende niveau: Luisteren: B1 Lezen: B1 Gesprekken voeren: A2 Spreken: A2 Schrijven: A2

8 Referentiekader MVT Gepubliceerd september 2010 Aanleiding: verschillende documenten Doel: handzaam en duidelijk referentiekader voor de MVT in het mbo Inhoud: legt niveau van taalbeheersing vast in termen van ERK Downloaden: www.steunpunttaalenrekenenmbo.nlwww.steunpunttaalenrekenenmbo.nl

9 Handreiking Handreiking bij het Referentiekader moderne vreemde talen mbo momenteel in ontwikkeling 2 x klankborden met werkveld Klaar: juli 2011 Inhoud gedetailleerde descriptoren/profielen en voorbeelden voor de niveaus examineringscriteria scenario's MVT-onderwijs in de praktijk wijze van vermelding MVT in KD’s 2011-2012

10 Activiteiten Steunpunt Handreiking MVT Helpdesk: info@steunpuntmbo.nlinfo@steunpuntmbo.nl Website: www.steunpunttaalenrekenenmbo.nlwww.steunpunttaalenrekenenmbo.nl Servicedocumenten Eisen aan beheersing MVT in kwalificatiedossiers 2011- 2012Eisen aan beheersing MVT in kwalificatiedossiers 2011- 2012 Aanbodoverzicht taal, rekenen en mvt Flitsbijeenkomsten

11 Kijk regelmatig op onze website www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl


Download ppt "Moderne Vreemde Talen in het mbo Actuele ontwikkelingen Netwerk EVC 17 maart 2011 Rianne Reichardt."

Verwante presentaties


Ads door Google