De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diploma’s mbo: bouwstenen in de beroepskolom Janneke Voltman Dag van de beroepskolom, 5 oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diploma’s mbo: bouwstenen in de beroepskolom Janneke Voltman Dag van de beroepskolom, 5 oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Diploma’s mbo: bouwstenen in de beroepskolom Janneke Voltman Dag van de beroepskolom, 5 oktober 2012

2 Agenda (tot 12.15u) Toelichting • Bouwen aan de beroepskolom – over de motieven voor herziening van de diplomastructuur mbo • Doelmatigheid en uitvoerbaarheid – wat verandert er aan de kwalificaties? Discussie • Keuzedelen als doorstroom-instrument – kansen (en risico’s) – planning (en management van verwachtingen)

3 Bouwen aan de beroepskolom • Hoe houden we studenten binnen? – concurrerend ten opzichte van algemeen vormend onderwijs – aantrekkelijke routes vmbo-mbo-hbo • Afkomen van: “ze kunnen geen hamer vasthouden” – meer dan ‘competenties’, meer dan schools onderwijs • Afweging: kans op werk of kans op baan? – landelijke standaarden, regionaal maatwerk • Meer doen met minder geld – intensivering, opleidingsduur, bekostiging etc

4 Doelmatigheid en uitvoerbaarheid Vier resultaatgebieden 1.Een overzichtelijke structuur 2.Met herkenbare diploma’s 3.Waarin vakmanschap voorop staat 4.Die uitvoerbaar zijn op de werkvloer

5 Een overzichtelijke structuur • Werkvelden, beroepengroepen – waar zit gemeenschappelijkheid? – domein – dossier – kwalificatie • Samenwerking kenniscentra – penvoerderschap combinatiedossiers – gezamenlijk ontwikkelen, bijv. de acht technische kenniscentra (T8)

6 Herkenbare opbouw diploma’s • Basis: gemeenschappelijkheid (± 50%) – gedeelde beroepstaken, typerende beroepshouding, vakkennis – algemene basis (talen, rekenen, loopbaan&burgerschap) • Profiel: differentiaties – beginnend beroepsbeoefenaar • Keuze: verrijking (± 15%) – verbreding of verdieping – relevant voor arbeidsmarkt of voor doorstroom

7 Basis, profiel, keuze keuze a keuze d diploma- eisen

8 Vakmanschap voorop • Balans tussen vakkennis, vaardigheden, houding -niveau, complexiteit op basis van NLQF • Duidelijkheid over exameneisen -herkenbare beroepssituaties per profiel -noodzakelijke vakkennis en vaardigheden per kerntaak -vereist gedrag beschreven per werkproces -verantwoordingsinformatie: examenprofiel

9 Compacte dossiers • Herhaling voorkomen -uitwisselbaarheid • Verwijzing naar verantwoordingsdocumenten -bijv. L&B, arbeidsmarktcijfers, docentenoordeel • Gebruikerspanels

10 Keuzedelen (1) • Voorwaardelijk voor diplomering – onderdeel van het examen – niet voorwaardelijk voor ‘beroepskwalificering’ – evt. te koppelen aan branchecertificaat • Opgesteld door onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk – vaststelling door paritaire commissie – beschikbaar voor alle onderwijsinstellingen • 15 % van de nominale studieduur – contacttijd + bpv + zelfstudie

11 Keuzedelen (2) • Beroepsspecifieke accenten – binnen de sector: bijv. diëtetiek in de thuiszorg – buiten de sector: bijv. warmte-installaties in de glasteelt • Innovaties snel een plek geven – bijv. reparatie van elektrische auto’s – bijv. buitenschoolse opvang in landbouwbedrijven • Sectoroverstijgende elementen – bijv. ondernemerschap, leiding geven, extra vreemde taal – bijv. doorstroom: binnen mbo en mbo-hbo

12 Keuzedelen (3) • Meer helderheid is nodig – 2012: eerst basis & profiel gereed – terughoudendheid m.b.t. het aantal en de inhoud • Waaruit bestaat een keuzedeel doorstroom mbo-hbo? – Extra vakken? – Doorstroomcompetenties? – Aanvullende vooropleidingseisen? • Met hoeveel doorstroom-keuzedelen kan het mbo toe? – Per dossier, per sector, per domein of generiek? – Met elkaar in overleg


Download ppt "Diploma’s mbo: bouwstenen in de beroepskolom Janneke Voltman Dag van de beroepskolom, 5 oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google