De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diploma’s mbo: bouwstenen in de beroepskolom

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diploma’s mbo: bouwstenen in de beroepskolom"— Transcript van de presentatie:

1 Diploma’s mbo: bouwstenen in de beroepskolom
Janneke Voltman Dag van de beroepskolom, 5 oktober 2012

2 Agenda (tot 12.15u) Toelichting Bouwen aan de beroepskolom
over de motieven voor herziening van de diplomastructuur mbo Doelmatigheid en uitvoerbaarheid wat verandert er aan de kwalificaties? Discussie Keuzedelen als doorstroom-instrument kansen (en risico’s) planning (en management van verwachtingen)

3 Bouwen aan de beroepskolom
Hoe houden we studenten binnen? concurrerend ten opzichte van algemeen vormend onderwijs aantrekkelijke routes vmbo-mbo-hbo Afkomen van: “ze kunnen geen hamer vasthouden” meer dan ‘competenties’, meer dan schools onderwijs Afweging: kans op werk of kans op baan? landelijke standaarden, regionaal maatwerk Meer doen met minder geld intensivering, opleidingsduur, bekostiging etc

4 Doelmatigheid en uitvoerbaarheid
Vier resultaatgebieden Een overzichtelijke structuur Met herkenbare diploma’s Waarin vakmanschap voorop staat Die uitvoerbaar zijn op de werkvloer

5 Een overzichtelijke structuur
Werkvelden, beroepengroepen waar zit gemeenschappelijkheid? domein – dossier – kwalificatie Samenwerking kenniscentra penvoerderschap combinatiedossiers gezamenlijk ontwikkelen, bijv. de acht technische kenniscentra (T8)

6 Herkenbare opbouw diploma’s
Basis: gemeenschappelijkheid (± 50%) gedeelde beroepstaken, typerende beroepshouding, vakkennis algemene basis (talen, rekenen, loopbaan&burgerschap) Profiel: differentiaties beginnend beroepsbeoefenaar Keuze: verrijking (± 15%) verbreding of verdieping relevant voor arbeidsmarkt of voor doorstroom

7 beroepsgerichte basis
Basis, profiel, keuze keuze a keuze b keuze c keuze d diploma- eisen profiel 1 profiel 3 profiel 2 beroepsgerichte basis algemene basis

8 Vakmanschap voorop Balans tussen vakkennis, vaardigheden, houding
niveau, complexiteit op basis van NLQF Duidelijkheid over exameneisen herkenbare beroepssituaties per profiel noodzakelijke vakkennis en vaardigheden per kerntaak vereist gedrag beschreven per werkproces verantwoordingsinformatie: examenprofiel

9 Compacte dossiers Herhaling voorkomen
uitwisselbaarheid Verwijzing naar verantwoordingsdocumenten bijv. L&B, arbeidsmarktcijfers, docentenoordeel Gebruikerspanels

10 Keuzedelen (1) Voorwaardelijk voor diplomering
onderdeel van het examen niet voorwaardelijk voor ‘beroepskwalificering’ evt. te koppelen aan branchecertificaat Opgesteld door onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk vaststelling door paritaire commissie beschikbaar voor alle onderwijsinstellingen 15 % van de nominale studieduur contacttijd + bpv + zelfstudie

11 Keuzedelen (2) Beroepsspecifieke accenten
binnen de sector: bijv. diëtetiek in de thuiszorg buiten de sector: bijv. warmte-installaties in de glasteelt Innovaties snel een plek geven bijv. reparatie van elektrische auto’s bijv. buitenschoolse opvang in landbouwbedrijven Sectoroverstijgende elementen bijv. ondernemerschap, leiding geven, extra vreemde taal bijv. doorstroom: binnen mbo en mbo-hbo

12 Keuzedelen (3) Meer helderheid is nodig
2012: eerst basis & profiel gereed terughoudendheid m.b.t. het aantal en de inhoud Waaruit bestaat een keuzedeel doorstroom mbo-hbo? Extra vakken? Doorstroomcompetenties? Aanvullende vooropleidingseisen? Met hoeveel doorstroom-keuzedelen kan het mbo toe? Per dossier, per sector, per domein of generiek? Met elkaar in overleg


Download ppt "Diploma’s mbo: bouwstenen in de beroepskolom"

Verwante presentaties


Ads door Google