De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda Plenair • Even het geheugen opfrissen • Kern, profiel, keuze: stand van zaken • Gemengde leerweg • Syllabi en handreikingen • Pilotscholen • Licenties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda Plenair • Even het geheugen opfrissen • Kern, profiel, keuze: stand van zaken • Gemengde leerweg • Syllabi en handreikingen • Pilotscholen • Licenties."— Transcript van de presentatie:

1

2 Agenda Plenair • Even het geheugen opfrissen • Kern, profiel, keuze: stand van zaken • Gemengde leerweg • Syllabi en handreikingen • Pilotscholen • Licenties • Tijdlijn In subgroepen per sector Concept examenprogramma’s Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

3 Waarom vernieuwing? • Adviezen uit het veld (Vmbo herkend) • Ruim 10 jaar vmbo: context is veranderd • Vervolgonderwijs en beroepspraktijk zijn doorontwikkeld • Dalende leerlingaantallen: – organiseerbaarheid onder druk • Focus maatschappij op AVO-route • Maatwerk en versnippering: vmbo tot containerbegrip • Discussies vroeg of later kiezen -> LOB onmisbaar Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

4 Doelen • Toekomstbestendig: - organiseerbaar - ontwikkelingen mbo en arbeidsmarkt • Herkenbaar en overzichtelijk • Verbeterde aansluiting vervolgopleidingen • Vmbo = fundament beroepskolom Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

5 4 Profieldelen Centraal examen 4 Keuzedelen Schoolexamen PROFIEL KEUZE Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma KERN

6 Kern Drie delen • A: Algemene kennis en vaardigheden • B: Professionele kennis en vaardigheden • C: Loopbaanoriëntatie en -begeleiding LOB: leerling is in staat zijn eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven en kan dat bewijzen Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

7 is te zw Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma In elke sector wordt één kernprogramma aangeboden… ec … altijd in combinatie met profiel- en keuzedelen Kernprogramma = hart van de sector

8 Profielen Economie Economie en ondernemen Horeca, bakkerij en recreatie Intersectoraal Eén profiel Techniek Bouwen, wonen, interieur Produceren, installeren, energie Mobiliteit en transport Zorg & welzijn Zorg en welzijn

9 Keuzedelen Bij elk profiel meerdere keuzedelen, waardoor smalle en brede programma’s mogelijk zijn School biedt leerling de keuze Ten minste vier keuzedelen: drie landelijk ontwikkelde, één vrij keuzedeel (verantwoording achteraf) Keuzedelen vanaf 20 juni 2013 op de website Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

10 Gemengde leerweg • Per profiel • Twee aangewezen profieldelen • Twee keuzedelen: mogen andere profieldelen zijn Examen: • Profieldelen: centraal examen • Keuzedelen: schoolexamen Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

11 Syllabi en handreikingen • Syllabuscommissies (per profiel) worden voor zomervakantie samengesteld. Elke commissie 4 vmbo-docenten, voorzitter uit mbo. Syllabi worden door CvE ontwikkeld. Start augustus 2013 • Handreikingen worden door SLO ontwikkeld. Start augustus 2013 • Handreiking LOB komt na zomervakantie Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

12 Pilotscholen • 40 scholen starten in augustus 2013 met leerlingen in de derde klas, doen examen in mei 2015 • Namen scholen staan op de website. • Ervaringen van scholen worden verzameld en gepubliceerd onder ander in schoolportretten op de website • Om goede start mogelijk te maken wordt voor de zomervakantie nog een quick scan op lesmateriaal uitgevoerd. Doel: opsporen witte vlekken. Resultaat voor iedereen beschikbaar via website • Overleg inspectie Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

13 ‘2 losse eindjes’ Licenties • Discussie loopt. OCW heeft scenario’s die besproken worden met directeuren en bestuurders om na te gaan welke consequenties welk scenario heeft Examineren • Nog geen beslissing genomen over vorm van het examen (CSPE of PvB) en moment van examinering Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

14 Tijdlijn 1.Mei 2013: concept examenprogramma Intersectoraal 2.Augustus 2013: start pilot cohort 1 (leerjaar 3) 3.Augustus 2014: start pilot cohort 2 4.Mei 2015: eerste examens (cohort 1) 5.Augustus 2015: start nieuwe examenprogramma’s alle scholen 6.Mei 2017: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Augustus 2013 Augustus 2014 Augustus 2015 Augustus 2016 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

15 www.vernieuwingvmbo.nl


Download ppt "Agenda Plenair • Even het geheugen opfrissen • Kern, profiel, keuze: stand van zaken • Gemengde leerweg • Syllabi en handreikingen • Pilotscholen • Licenties."

Verwante presentaties


Ads door Google