De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pilot Economie & Ondernemen Vernieuwing in het VMBO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pilot Economie & Ondernemen Vernieuwing in het VMBO"— Transcript van de presentatie:

1 Pilot Economie & Ondernemen Vernieuwing in het VMBO
Twents Carmel College, Oldenzaal

2 Twents Carmel College, Oldenzaal
Scholengemeenschap voor: Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, VWO Brede pilot school: Economie & Ondernemen Zorg & Welzijn Horeca Bakkerij & Recreatie Bouwen Wonen & Interieur Produceren Installeren & Energie Mobiliteit & Transport Groen Intersectoraal

3 Twents Carmel College, Bouwen Wonen & Interieur

4 Twents Carmel College, Produceren Installeren & Energie

5 Twents Carmel College, Zorg & Welzijn

6 Twents Carmel College, Horeca Bakkerij Recreatie

7 Twents Carmel College, Mobiliteit & Transport

8 Twents Carmel College, Economie & Ondernemen

9 Waarom deze vernieuwing?
Minder examens Toekomstbestendig Keuzeruimte (voor scholen) Aansluiten op de beroepswerkelijkheid

10 Profieldelen – Keuzedelen – Kern
Inhoud programma Economie & Ondernemen: 4 Profieldelen 8 Keuzedelen De kern (waaronder LOB)

11 Basis voor het samenstellen van je programma
Een leerling krijgt aangeboden (BB en KB): 4 Profieldelen (centraal eindexamen) Ten minste 4 keuzedelen (school examen), optie 1 keuzedeel ontwikkelen De kern is een rode draad in het programma

12 Profieldelen – Keuzedelen – Kern
4 Profieldelen: Commercieel 1 Secretarieel 1 Logistiek 1 Administratief 1 8 Keuzedelen: Commercieel 2 Webshop Secretarieel 2 Vormgeving Logistiek 2 Ondernemen Administratief 2 Mode en Design Kern: Algemene kennis & vaardigheden Professionele kennis & vaardigheden Loopbaanoriëntatie & ontwikkeling

13 Inhoud profieldelen Commercieel 1: Marketing Presenteren Verkopen
Secretarieel 1: Back - office Front office Logistiek 1: Magazijnbeheer Goederenbeheer Administratief beheer Administratie 1: Kennis van ondernemingen Financieel en administratief beheer ondersteunen

14 Inhoud keuzedelen Webshop: Bedenken Ontwikkelen Onderhoude n
Vormgeving: Promotie toepassen m.b.v. grafische vormgeving en multimedia Mode & Design Vormgeving toepassen binnen mode & design Ontwerp Technieken Ondernemen: Maken marketingplan en financieel plan Runnen onderneming

15 Onze invulling van het programma
Leerjaar 3: Commercieel 1 Logistiek 1 Secretarieel 1 Administratief 1 Vormgeving Webshop Leerjaar 4: Stage Administratie 2 Ondernemen Herhaling leerjaar 3 LOB Examentraining Hoe ziet een lesweek eruit. Planning in elektronische leeromgeving. Diverse onderdelen parallel aangeboden gedurende een week. K E R N D E E L

16 Samenwerking OVD & Twents Carmel College
Diverse bijeenkomsten, vanaf start samenwerking gezocht OVD richt zich op het complete programma Economie & Ondernemen Inzetten materiaal, flexibel en praktisch gericht Digitalisering van lesstof Bij ontwikkeling OVD, feedback Twents Carmel College Tijdens Pilot werken we al met OVD Perspectief (in Pilot versie)

17

18 Presentatie plannen PERSPECTIEF

19 Helma Schipper OVD docentendag
Loopbaan oriëntatie en begeleiding Helma Schipper OVD docentendag Deze presentatie toont de nieuwe mogelijkheden van PowerPoint en kan het beste worden bekeken als een diavoorstelling. Deze dia's zijn ontworpen om u fantastische ideeën aan te reiken voor de presentaties die u gaat maken in PowerPoint 2010. Voor meer voorbeeldsjablonen klikt u op het tabblad Bestand en klikt u vervolgens op het tabblad Nieuw op Voorbeeldsjablonen.

20 1 2 3 Inhoud Waarom LOB LOB E-portfolio inhoudelijk
Wat weet IK van LOB?

21 Ervaringsdeskundige Voorkennis activeren
LOB dossier (tweede fase HAVO-VWO) Competentiegericht leren (MBO-HBO) Portfolio voor docenten

22 1 Waarom LOB? Betere doorstroming richting MBO
Afstemmen met arbeidsmarkt in de regio Talenten en competenties in beeld Keuze voor sector/profiel al begeleiden vanaf schooljaar 1

23 2 LOB inhoudelijk Eisen vanuit de pilot “Vernieuwing VMBO” zijn er eigenlijk niet

24 Loopbaancompetenties
1. Wie ben ik, wat kan ik? → kwaliteitenreflectie 2. Wat wil ik, wat drijft mij? → motievenreflectie 3. Welke soort werk past bij mij? → werkexploratie 4. Wat wil ik worden? → loopbaansturing 5. Wie kan mij daarbij helpen? → netwerken

25 En dan nu concreet! Portfolio opbouwen met de volgende componenten:
1. Wie ben ik/ wat kan ik 2. Curriculum Vitae 3. Oriëntatie op het werkveld 4. Bewijzen van competenties verzamelen, per profiel 5. Oriënteren op vervolgopleidingen

26 Wat doet uw school al aan LOB?
1. Pso (Praktische Sector Oriëntatie) 2. Decanaat 3. Beroepskeuze testen 4. Praktische opdrachten en werken aan vaardigheden bij verschillende vakken

27 Ontwikkeling e-portfolio
3 Ontwikkeling e-portfolio Het e-portfolio van OVD is in ontwikkeling voor en door docenten

28 ? Vragen… En ideeën! Uw inbreng is van harte welkom

29 LOB - portfolio Wat is uw boodschap? Informatie en ideeën voor LOB:
LOB - portfolio Wat is uw boodschap?

30 Wij hebben nog een paar vragen Uw inbreng is van harte welkom
Digitaal: toepassen waar zinvol en waardevol, weglaten als het niet functioneel is.” Welke digitale aanvullingen vindt u zinvol en waardevol? “Het e-Portfolio is een hulpmiddel voor de leerling bij het maken van keuzes.” Wat kunnen we in het e-Portfolio klaarzetten om de leerling te helpen bij de oriëntatie?


Download ppt "Pilot Economie & Ondernemen Vernieuwing in het VMBO"

Verwante presentaties


Ads door Google