De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pilot Economie & Ondernemen Vernieuwing in het VMBO Twents Carmel College, Oldenzaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pilot Economie & Ondernemen Vernieuwing in het VMBO Twents Carmel College, Oldenzaal."— Transcript van de presentatie:

1 Pilot Economie & Ondernemen Vernieuwing in het VMBO Twents Carmel College, Oldenzaal

2 Economie & Ondernemen Zorg & Welzijn Horeca Bakkerij & Recreatie Bouwen Wonen & Interieur Produceren Installeren & Energie Mobiliteit & Transport Groen Intersectoraal Scholengemeenschap voor: Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, VWO Brede pilot school :

3 Twents Carmel College, Bouwen Wonen & Interieur

4 Twents Carmel College, Produceren Installeren & Energie

5 Twents Carmel College, Zorg & Welzijn

6 Twents Carmel College, Horeca Bakkerij Recreatie

7 Twents Carmel College, Mobiliteit & Transport

8 Twents Carmel College, Economie & Ondernemen

9 Waarom deze vernieuwing? Minder examens Toekomstbestendig Keuzeruimte (voor scholen) Aansluiten op de beroepswerkelijkheid

10 Profieldelen – Keuzedelen – Kern Inhoud programma Economie & Ondernemen: 4 Profieldelen 8 Keuzedelen De kern (waaronder LOB)

11 Basis voor het samenstellen van je programma Een leerling krijgt aangeboden (BB en KB): 4 Profieldelen (centraal eindexamen) Ten minste 4 keuzedelen (school examen), optie 1 keuzedeel ontwikkelen De kern is een rode draad in het programma

12 Profieldelen – Keuzedelen – Kern 4 Profieldelen: Commercieel 1 Secretarieel 1 Logistiek 1 Administratief 1 8 Keuzedelen: Commercieel 2Webshop Secretarieel 2Vormgeving Logistiek 2Ondernemen Administratief 2 Mode en Design Kern: Algemene kennis & vaardigheden Professionele kennis & vaardigheden Loopbaanoriëntatie & ontwikkeling

13 Inhoud profieldelen Commercieel 1: Marketing Presenteren Verkopen Secretarieel 1: Back - office Front office Logistiek 1: Magazijnbeheer Goederenbeheer Administratief beheer Administratie 1: Kennis van ondernemingen Financieel en administratief beheer ondersteunen

14 Inhoud keuzedelen Webshop: Bedenken Ontwikkelen Onderhoude n Vormgeving: Promotie toepassen m.b.v. grafische vormgeving en multimedia Mode & Design Vormgeving toepassen binnen mode & design Ontwerp Technieken Ondernemen: Maken marketingplan en financieel plan Runnen onderneming

15 Onze invulling van het programma Leerjaar 3: Commercieel 1 Logistiek 1 Secretarieel 1 Administratief 1 Vormgeving Webshop Leerjaar 4: Stage Administratie 2 Ondernemen Herhaling leerjaar 3 LOB Examentraining K E R N D E E L

16 Samenwerking OVD & Twents Carmel College Diverse bijeenkomsten, vanaf start samenwerking gezocht OVD richt zich op het complete programma Economie & Ondernemen Inzetten materiaal, flexibel en praktisch gericht Digitalisering van lesstof Bij ontwikkeling OVD, feedback Twents Carmel College Tijdens Pilot werken we al met OVD Perspectief (in Pilot versie)

17

18 Presentatie plannen PERSPECTIEF http://www.ovd.nl/extern/ovdopen/vmbo/alg emeen/vmbo_docentendag/story.html http://www.ovd.nl/extern/ovdopen/vmbo/alg emeen/vmbo_docentendag/story.html

19 Loopbaan oriëntatie en begeleiding Helma Schipper OVD docentendag

20 Inhoud Wat weet IK van LOB? 1WaaromLOB 2LOBinhoudelijk 3E-portfolio

21 LOB dossier (tweede fase HAVO-VWO) Competentiegericht leren (MBO-HBO) Portfolio voor docenten Voorkennis activeren

22 Waarom LOB? Betere doorstroming richting MBO Afstemmen met arbeidsmarkt in de regio Talenten en competenties in beeld Keuze voor sector/profiel al begeleiden vanaf schooljaar 1 1

23 2 LOB inhoudelijk Eisen vanuit de pilot “Vernieuwing VMBO” zijn er eigenlijk niet

24 1. Wie ben ik, wat kan ik? → kwaliteitenreflectie 2. Wat wil ik, wat drijft mij? → motievenreflectie 3. Welke soort werk past bij mij? → werkexploratie 4. Wat wil ik worden? → loopbaansturing 5. Wie kan mij daarbij helpen? → netwerken Loopbaancompetenties

25 1. Wie ben ik/ wat kan ik 2. Curriculum Vitae 3. Oriëntatie op het werkveld 4. Bewijzen van competenties verzamelen, per profiel 5. Oriënteren op vervolgopleidingen En dan nu concreet! Portfolio opbouwen met de volgende componenten:

26 1. Pso (Praktische Sector Oriëntatie) 2. Decanaat 3. Beroepskeuze testen 4. Praktische opdrachten en werken aan vaardigheden bij verschillende vakken Wat doet uw school al aan LOB?

27 3 Ontwikkeling e-portfolio Het e-portfolio van OVD is in ontwikkeling voor en door docenten

28 ? Vragen… En ideeën! Uw inbreng is van harte welkom

29 Wat is uw boodschap? LOB - portfolio Informatie en ideeën voor LOB: www.beroepeninbeeld.nl www.vo-raad.nl/stimulering-lob www.lob-vo.nl www.slo.nl

30 Wij hebben nog een paar vragen Uw inbreng is van harte welkom Digitaal: toepassen waar zinvol en waardevol, weglaten als het niet functioneel is.” Welke digitale aanvullingen vindt u zinvol en waardevol? “Het e-Portfolio is een hulpmiddel voor de leerling bij het maken van keuzes.” Wat kunnen we in het e-Portfolio klaarzetten om de leerling te helpen bij de oriëntatie?


Download ppt "Pilot Economie & Ondernemen Vernieuwing in het VMBO Twents Carmel College, Oldenzaal."

Verwante presentaties


Ads door Google