De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Platforms VMBO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Platforms VMBO"— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Platforms VMBO
Ruud van Leeuwen Stichting Platforms VMBO

2 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s

3 Instroom 3e leerjaar Voortgezet Onderwijs

4 Instroom 3e leerjaar VMBO

5 Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
4 Modulen 4 Keuzevakken PROFIELVAK KEUZE KERN Schoolexamen Handreiking SLO Website 2015 Centraal examen Syllabus CvTE Versie april 2014 CSPE 2015 Versie april 2015 CSPE 2016

6 KERN Examenprogramma: de kern A. Algemene kennis en vaardigheden
vmbo-breed B. Professionele kennis en vaardigheden per sector C. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling vmbo-breed KERN Ingebed in beroepsgericht programma! Handreiking

7 Economie en Ondernemen: modulen en keuzevakken
Commercieel 1 Administratie 1 Secretarieel 1 Logistiek 1 Keuzevakken Commercieel 2 Ondernemen Secretarieel 2 Webshop Logistiek 2 Vormgeving Administratie 2 Mode en design

8 Economie en Ondernemen: modulen en keuzevakken
Augustus 2013 – versie 1.0 April 2014 – versie 2.0 Syllabus Augustus 2014 – versie 2.0 Januari 2015 – versie 3.0 Syllabus Veldraadpleging piloscholen -> April 2015 – versie 4.0 Syllabus Commercieel 1 Administratie 1 Secretarieel 1 Logistiek 1 Keuzevakken Augustus 2013 – versie 1.0 Augustus 2014 – versie “2.0” (alleen coderingen gewijzigd) Er wordt gewerkt aan een échte versie 2.0 SLO ontwikkelt een Handreiking (verschijnt in de loop van dit jaar) Commercieel 2 Ondernemen Secretarieel 2 Webshop Logistiek 2 Vormgeving Administratie 2 Mode en design

9 Economie en Ondernemen: modulen en keuzevakken
Let op: alle onderdelen zijn nog in conceptfase! Ervaringen van pilotscholen, ontwikkelingen in de markt etc. kunnen nieuwe inzichten opleveren en aanleiding zijn tot wijzigingen. In voorjaar 2016 definitieve vaststelling

10 Economie en Ondernemen: modulen
Commercieel 1 Administratie 1 Secretarieel 1 Logistiek 1 De winkelformule en de marketinginstrumenten herkennen en toepassen t.a.v. de doelgroep, het assortiment en de marktpositie Verkopen en afrekenen

11 Economie en Ondernemen: modulen
Commercieel 1 Administratie 1 Secretarieel 1 Logistiek 1 Secretariële werkzaamheden uitvoeren Back-office werkzaamheden Front-office werkzaamheden

12 Economie en Ondernemen: modulen
Commercieel 1 Administratie 1 Secretarieel 1 Logistiek 1 Magazijnwerkzaamheden uitvoeren (eventueel in gesimuleerde omgeving) t.a.v. Ontvangst en opslag van goederen Verzamelen, verpakken en verzenden van goederen Voorraad bijhouden, inventariseren en bestellen

13 Economie en Ondernemen: modulen
Commercieel 1 Administratie 1 Secretarieel 1 Logistiek 1 Een bijdrage leveren aan de administratie van (handels)ondernemingen: Bedrijven, bedrijfsfuncties en bedrijfsprocessen herkennen en benoemen De boekhouding van een (handels)onderneming bijhouden

14 Economie en Ondernemen: keuzedelen
Let op: nu een inkijkje in versie 2.0 van de keuzevakken Dit is een werkversie Er wordt nog volop over gediscussieerd! LET OP: WERKVERSIE!

15 Economie en Ondernemen: keuzevakken
Dit keuzedeel is een verdieping van het profieldeel Commercieel Beoordelen en verbeteren van een bestaande winkel/bedrijfsformule, rekening houdend met: doelgroep assortiment marktpositie Keuzevakken Commercieel 2 Ondernemen Secretarieel 2 Webshop Logistiek 2 Vormgeving Administratie 2 Mode en design LET OP: WERKVERSIE!

16 Economie en Ondernemen: keuzevakken
Dit keuzedeel is een verdieping van het profieldeel Secretarieel Ondersteunende werkzaamheden in een complexere context uitvoeren: Back-office werkzaamheden Front-office werkzaamheden Keuzevakken Commercieel 2 Ondernemen Secretarieel 2 Webshop Logistiek 2 Vormgeving Administratie 2 Mode en design LET OP: WERKVERSIE!

17 Economie en Ondernemen: keuzevakken
Dit keuzedeel is een verdieping van het profieldeel Logistiek Logistieke werkzaamheden uitvoeren (veelal in een fysieke omgeving) t.a.v. ontvangst, opslag, verzamelen en verzenden van goederen voorraad bijhouden, inventariseren en bestellen organisatie en planning van de distributie Keuzevakken Commercieel 2 Ondernemen Secretarieel 2 Webshop Logistiek 2 Vormgeving Administratie 2 Mode en design LET OP: WERKVERSIE!

18 Economie en Ondernemen: keuzevakken
Dit keuzedeel is een verdieping van het profieldeel Administratie Financieel en administratief beheer van (handels)ondernemingen in een praktische context ondersteunen De subadministratie van een (handels)onderneming in een praktische context ondersteunen Keuzevakken Commercieel 2 Ondernemen Secretarieel 2 Webshop Logistiek 2 Vormgeving Administratie 2 Mode en design LET OP: WERKVERSIE!

19 Economie en Ondernemen: keuzevakken
Een eenvoudig ondernemingsplan ontwikkelen en uitvoeren wie is de ondernemer? het maken van het marketingplan het maken van het financieel plan Uitvoeren van de plannen Keuzevakken Commercieel 2 Ondernemen Secretarieel 2 Webshop Logistiek 2 Vormgeving Administratie 2 Mode en design LET OP: WERKVERSIE!

20 Economie en Ondernemen: keuzevakken
Een eigen webshop bedenken, ontwikkelen en onderhouden, rekening houdend met doelgroep, assortiment en marktpositie Via internet en/of sociale media goederen en/of diensten verkopen Keuzevakken Commercieel 2 Ondernemen Secretarieel 2 Webshop Logistiek 2 Vormgeving Administratie 2 Mode en design LET OP: WERKVERSIE!

21 Economie en Ondernemen: keuzevakken
Voorstel nieuwe naam: Presentatie en Styling Promotionele activiteiten uitvoeren op het gebied van presentatie en styling Keuzevakken Commercieel 2 Ondernemen Secretarieel 2 Webshop Logistiek 2 Vormgeving Administratie 2 Mode en design LET OP: WERKVERSIE!

22 Economie en Ondernemen: keuzevakken
Vormgeving toepassen binnen mode en design t.a.v. Ontwerp Technieken Keuzevakken Commercieel 2 Ondernemen Secretarieel 2 Webshop Logistiek 2 Vormgeving Administratie 2 Mode en design LET OP: WERKVERSIE!

23 Economie en Ondernemen: ervaringen pilotscholen
Contact met MBO begint te komen… Binnen de school soms wat knelpunten (enige pilotprofiel) Profiel begint te lopen, met keuzevakken vaak nog zoekende Leerlingen enthousiast Nog moeite met onderscheid leerwegen Syllabus verschijnt laat Handreiking keuzevakken ontbreekt nog Lange tijd onduidelijkheid over pta en slaag-/zakregeling Weinig passend lesmateriaal (Erg) benieuwd waar uitgevers mee komen Tevreden over informatie opzet eerste CSPE Maar: geen proefexamen voorhanden Stoeien met organisatie: volgorde profielmodulen/keuzevakken Stoeien met zwaarte verschillende onderdelen Hoe LOB in te bedden in beroepsgericht vak? Bijscholing gewenst op enkele gebieden

24 Economie en Ondernemen: implementatie
1 Wat wordt het onderwijsaanbod? Wat is de visie van de school? Welke leerroutes wil de school aanbieden? Wat is het arbeidsmarktperspectief in de regio? Welke opleidingsmogelijkheden biedt de regio (andere vmbo-scholen, roc’s)? Welke profiel- en keuzevakken biedt uw school aan? 2 Hoe ziet de organisatie er uit? Welke volgorde houdt de school aan voor het onderwijsaanbod van profiel en keuzevakken? Welke keuzes kunnen leerlingen wanneer maken? Welke leermiddelen zetten we in? Wat betekent het nieuwe onderwijsaanbod voor de fysieke inrichting? 3 Wat betekent dit voor de docenten? Welk begeleidingsmodel wordt gehanteerd? Waar is extra scholing voor nodig? Waar kan worden samengewerkt met collega vmbo scholen of mbo of bedrijfsleven?

25 Vragen?

26 Economie en Ondernemen: landelijke bijeenkomst
Vrijdag 13 maart 2015: landelijke studiedag Economie, georganiseerd door Platform VMBO Economie / VECON / VBS Aanmelden via

27

28 Dank voor uw aandacht! Ruud van Leeuwen 06 51 44 31 12 ruud@rvl-oo.nl
@RuudLeeuwen


Download ppt "Stichting Platforms VMBO"

Verwante presentaties


Ads door Google