De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Sector Zorg & Welzijn Regiobijeenkomsten januari 2014 Martha Haverkamp / Wilma Roijackers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Sector Zorg & Welzijn Regiobijeenkomsten januari 2014 Martha Haverkamp / Wilma Roijackers."— Transcript van de presentatie:

1 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Sector Zorg & Welzijn Regiobijeenkomsten januari 2014 Martha Haverkamp / Wilma Roijackers

2 Agenda  Z&W in het kort  Concept-syllabus Welke opmerkingen heeft u?  ‘Spreekuur’ Z&W

3 Sector Zorg & Welzijn De activiteiten richten zich op het werken met en voor mensen: -De mens als individu -De mens in relatie tot zijn omgeving en in relatie met andere mensen De beroepsbeoefenaar is zelf het belangrijkste instrument waarmee wordt gewerkt. Gericht op het fysieke, psychische en sociale welbevinden in uiteenlopende omgevingen

4 Sector Zorg & Welzijn Samenwerken met en naast de ander

5

6 Kernprogramma Z&W A. Algemene kennis en vaardigheden B. Professionele kennis en vaardigheden Eenheid 1: Persoonlijk functioneren Eenheid 2: Werken met en voor mensen Eenheid 3: Werken in de beroepsomgeving C. LOB

7 Eén profiel met 4 profieldelen 1. Mens en gezondheid (BB en KB) 2. Mens en omgeving (BB en KB) 3. Mens en activiteiten (BB, KB en GL) 4. Mens en zorg (BB, KB en GL)

8 Concept-syllabus  Staat klaar t/m 24 januari voor "Veldraadpleging“  Ga naar www.cve.nl om u aan te melden voor de veldraadplegingwww.cve.nl  Welke opmerkingen heeft u nu? Wat vindt u van het onderscheid basis en kader (en gl)? Zijn de trefwoorden voldoende ondersteunend? Mist u trefwoorden? Wat vindt u van de omvang van het profiel?

9 Examinering Centraal examen: gekozen Profiel Schoolexamen: keuzedelen of delen uit een ander profiel dan het gekozen profiel. Syllabus: beschrijving centraal examen PTA: vastleggen van het schoolexamen Handreiking: beschrijving van het schoolexamen

10 Keuzedelen 1. Uiterlijke verzorging breed 2. Haarverzorging 3. Huidverzorging 4. Hand- en voetverzorging 5. Wonen, welzijn en zorg 6. Wonen en huishouden 7. Verzorging 8. Dagbesteding Keuzedeel 1 is voorwaardelijk voor keuzedelen 2 t/m 4

11 Keuzedelen - vervolg 9. Facilitaire dienstverlening breed 10. Beveiliging / veiligheid 11. Gebouwenbeheer 12. Sport en bewegen 13. Voorkomen van ongevallen en EHBO 14. Communicatie

12 Keuzedelen  Leerling doet schoolexamen in minimaal 4 keuzedelen  Vooralsnog ± 80 keuzedelen landelijk ontwikkeld  School mag daarnaast ‘vrije-keuzedelen’ aanbieden : In samenwerking met het mbo ontwikkeld (i.c. deel uit het KD) Door derden ontwikkeld  In het examenprogramma van een leerling mag maximaal 1 'vrij-keuzedeel' worden opgenomen dat meeweegt in de slaag-zak beslissing.

13 Pilotscholen Gestart augustus 2013 met een conceptexamenprogramma Examenjaar 2015: een pilot-centraal examen

14 Ervaringen van pilotscholen  Pilotscholen zijn snel gestart en zoeken nu naar mogelijkheden om hun visie te ontwikkelen/bij te stellen.  Pilotscholen bieden profieldelen geïntegreerd dan wel apart aan.  Alle keuzedelen van Z&W worden ‘uitgeprobeerd’ door de pilotscholen.  Scholen maken verschillend gebruik van keuzemomenten door leerlingen.

15 Platform VMBO Zorg & Welzijn  Pilotscholen aan het woord  Bespreken implementatie nieuwe programma's  Landelijke netwerkdag Lid worden? Ga naar: www.platformzorgenwelzijn.nl

16 Implementatie nieuwe programma’s 1. Wat wordt het onderwijsaanbod? Onder andere: Wat is de visie van de school? Welke leerroutes wil de school aanbieden? Wat is het arbeidsmarktperspectief in de regio? Welke opleidingsmogelijkheden biedt de regio (andere vmbo-scholen, roc’s)? Welke profiel- en keuzedelen biedt uw school aan?

17 Implementatie - vervolg 2. Hoe ziet de organisatie eruit? Onder andere: Welke volgorde houdt de school aan voor het onderwijsaanbod van profiel en keuzedelen? Welke keuzes kunnen leerlingen wanneer maken? Welke leermiddelen zetten we in? Wat betekent het nieuwe onderwijsaanbod voor de fysieke inrichting?

18 Implementatie - vervolg 3. Wat betekent dit voor de docenten? Onder andere: Welk begeleidingsmodel wordt gehanteerd? Waar is extra scholing voor nodig? Waar kan worden samengewerkt met collega vmbo scholen of mbo of bedrijfsleven?

19 Vragen? Martha Haverkamp m.haverkamp@slo.nl Wilma Roijackers w.roijackers@kpcgroep.nl


Download ppt "Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Sector Zorg & Welzijn Regiobijeenkomsten januari 2014 Martha Haverkamp / Wilma Roijackers."

Verwante presentaties


Ads door Google