De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM Jacqueline Kerkhoffs Rob Abbenhuis

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM Jacqueline Kerkhoffs Rob Abbenhuis"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM Jacqueline Kerkhoffs Rob Abbenhuis
Projectleiding Vernieuwing Beroepsgerichte Programma's vmbo

2 Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo
Informatie pilotscholen Arnhem d.d. 23 januari 2013

3 Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo: pilotscholen
Programma vandaag: Welkom Toelichting en uitleg Stand van zaken Gelegenheid tot stellen van vragen Opgave tot deelname: vragenlijst/gegevens

4 Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo: pilotscholen
Positionering klankbordgroep Ministerie Regiegroep SVC klankbord-/pilotschool Werkgroep kern keuze Kan dit zo voegt dit voldoende toe.

5 Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo: pilotscholen
Pilotscholen: pilot 2013 – 2015 ( ) DOEL goede, bruikbare, efficiënte examenprogramma's HOE reageren op en meedenken met SVC organisatorische en inhoudelijke voorbereiding voorbeeldmatige uitwerking leermiddelen (indien nodig)

6 Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo: pilotscholen
Eisen aan de scholen: principe: klankbordschool = pilotschool N.B. bij de start van de pilot ( ) wordt aantal scholen verdubbeld op zoek naar 'representativiteit'

7 Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo: pilotscholen
Resultaat Gedeelde ervaringen Noodzakelijke aanpassingen concept examenprogramma's Ervaringen naar overige vmbo-scholen

8 Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo: pilotscholen
Tijdsinvestering 5 landelijke bijeenkomsten (dagdeel) ga uit van 1 dag per maand per persoon leidinggevende examensecretaris vakdocent Nog over spreken; aanpassen

9 Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo: pilotscholen
September 2012: voorlichting pilotscholen April 2013: bijeenkomst potentiële pilotscholen Mei 2013: aanwijzing pilotscholen klankbord 1e pilot April 2013: concept examenprogramma’s gereed 1 oktober 2013: concept PTA 3e leerjaar Leerjaar 3 Leerjaar 4 2e pilot 1 oktober 2014 concept PTA 3e en 4e leerjaar gereed Januari 2015 vaststellen examenprogramma’s Invoering Sept start volgens nieuw programma Mei/juni 2017 uitstroom volgens nieuw programma

10 Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo: pilotscholen
Stand van zaken: programmastructuur

11 Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo: pilotscholen
Stand van zaken: programmastructuur - advies aan OCW (d.d ) over profielen: ● Techniek: 3 ● Economie: 2 ● Zorg & welzijn: 1 - Intersectoraal ● Visienotitie uit tussenfase ● Nadere kaders voor opdracht- formulering

12 Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo: pilotscholen
Stand van zaken: programmastructuur Profielen sector Techniek: - Bouwen, wonen en interieur - Procesindustrie, installatie en energie - Mobiliteit en transport

13 Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo: pilotscholen
Stand van zaken: programmastructuur Profielen sector Economie: - Economie en ondernemen - Horeca, bakkerij en recreatie Profiel sector Zorg & welzijn: - Zorg en welzijn

14 Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo: pilotscholen
Pilotschool, dit houdt in (1): m.i.v. schooljaar start de pilot; leerlingen inschrijven in pilot; worden geëxamineerd volgens nieuw programma; krijgen dus ook nieuw onderwijsprogramma;

15 Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo: pilotscholen
Pilotschool, dit houdt in (2): komende weken: docenten informeren. Daarna plannen en afspraken maken; komende weken: leerlingen en ouders voorlichten/informeren; bijeenkomsten tijdens pilot: ervaringen uitwisselen; methoden uitwisselen; ……; leerlingen die 2013 starten in 3e jaar: worden geëxamineerd volgens nieuw programma;

16 Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo: pilotscholen
Pilotschool, dit houdt in (3): volg de ervaringen van de klankbordscholen; 23 mei: voorbereidingsbijeenkomst alle pilotscholen (dus ook klankbordscholen).

17 Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo: pilotscholen
Procedure: - inschrijfformulier; - binnen een week inschrijfformulier insturen - projectleiding maakt voorlopige keuze; - keuze wordt voorgelegd aan OCW en regiegroep.

18 Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo: pilotscholen
Criteria (1) : Representativiteit is een voorwaarde voor de pilot. Bij de keuze van de pilotscholen geldt: per sector (minimaal) acht scholen; aantal scholen met alle leerwegen/sectoren, aantal scholen niet. Minimaal aantal afdeling op een school: drie; aantal scholen gelieerd aan een havo/mavo, aantal scholen niet; verdeling over scholen die mbo-gelieerd zijn en scholen die niet mbo-gelieerd zijn;

19 Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo: pilotscholen
Criteria (2) : aantal scholen die bij SPV bekend zijn als “wachtend op de herziening”, aantal scholen die niet graag hun afdelingen inleveren; spreiding over stad en platteland; spreiding over het land; draagvlak in de hele school noodzakelijk hetgeen blijkt uit aanwezigheid bij pilotbijeenkomsten: van directielid of -vertegenwoordiger, examensecretaris en in pilot participerende docenten. Voor de continuïteit in de pilot is het van belang dat tijdens bijeenkomsten er een vaste groep deelnemers is en geen wisselende samenstelling.

20 BEDANKT EN… VRAGEN Jacqueline Kerkhoffs Rob Abbenhuis
Projectleiding Vernieuwing Beroepsgerichte Programma's vmbo


Download ppt "WELKOM Jacqueline Kerkhoffs Rob Abbenhuis"

Verwante presentaties


Ads door Google