De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanleiding en kaders • Toekomstbestendig • Herkenbaar en overzichtelijk • Betere aansluiting vmbo - mbo • Minder examens • Centrale rol LOB Vernieuwing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanleiding en kaders • Toekomstbestendig • Herkenbaar en overzichtelijk • Betere aansluiting vmbo - mbo • Minder examens • Centrale rol LOB Vernieuwing."— Transcript van de presentatie:

1

2 Aanleiding en kaders • Toekomstbestendig • Herkenbaar en overzichtelijk • Betere aansluiting vmbo - mbo • Minder examens • Centrale rol LOB Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

3 istezw Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma In elke sector wordt één kernprogramma aangeboden… ec … altijd in combinatie met profiel- en keuzedelen Kernprogramma = hart van de sector gr

4 4 Profieldelen Centraal examen 4 Keuzedelen Schoolexamen PROFIEL KEUZE Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma KERN

5 1. School bepaalt aanbod Voorbeeld: sector met 2 profielen

6 1. School bepaalt aanbod Voorbeeld: sector met 2 profielen

7 1. School bepaalt aanbod 2. Leerling kiest profiel … 3. … en keuzedelen Keuzedelen: verdieping

8 Voorbeeld: sector met 2 profielen 1. School bepaalt aanbod 2. Leerling kiest profiel … 3. … en keuzedelen Keuzedelen: verbreding

9 Voorbeeld: 2 sectoren Keuzedelen uit eigen én andere sector 1. Leerling kiest sector … 2. Leerling kiest profiel … 3. … en keuzedelen

10 Volgorde van aanbieden Eerst profiel, dan verdieping 1 1 2 2 4 4 3 3 5 5 7 7 8 8 6 6 5 5 6 6 7 7 8 8 Eerst oriëntatie, dan profiel 2 2 3 3 4 4 1 1

11 Kern Drie delen • A: Algemene kennis en vaardigheden • B: Professionele kennis en vaardigheden • C: Loopbaanoriëntatie en -begeleiding LOB: leerling is in staat zijn eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven en kan dat bewijzen Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

12 Profielen Economie Economie en ondernemen Horeca, bakkerij en recreatie Intersectoraal Eén profiel Techniek Bouwen, wonen, interieur Produceren, installeren, energie Mobiliteit en transport Media, Vormgeving en ICT Zorg & welzijn Zorg en welzijn Groen Eén profiel

13 Keuzedelen Bij elk profiel meerdere keuzedelen, waardoor smalle en brede programma’s mogelijk zijn School biedt leerling de keuze Ten minste vier keuzedelen: drie landelijk ontwikkelde, één vrij keuzedeel (verantwoording achteraf) Keuzedelen vanaf 20 juni 2013 op de website Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

14 Klankbord- en pilotscholen Klankbordscholen (intersectoraal en Media, vormgeving ICT): • 8 scholen, denken mee en bereiden zich voor op invoering • Start pilot augustus 2014 Klankbordscholen (groen) • Alle leden van het platform Groen • Start pilot augustus 2014 Pilotscholen (vastgestelde concept examenprogramma’s): • 28 klankbordscholen • Bijna 2500 leerlingen • Start augustus 2013 • Eerste examen 2015 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

15 Aandachtspunten • Gemengde leerweg • Licenties, bevoegdheden • Examens: • CSPE of PvB • Flexibele afname • Volgorde SE – CE • Doorstroommogelijkheden leerlingen (entreeopleidingen, diplomavereiste) • Taal en rekenen Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

16 Tijdlijn 1.April 2013: concept examenprogramma’s 2.Augustus 2013: start pilot cohort 1 (leerjaar 3) 3.Augustus 2014: start pilot cohort 2 4.Mei 2015: eerste examens (cohort 1) 5.Augustus 2015: start nieuwe examenprogramma’s alle scholen 6.Mei 2017: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Augustus 2013 Augustus 2014 Augustus 2015 Augustus 2016 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

17 Communicatie over project • Contactpunt per school • Digitale nieuwsbrief • Platforms beroepsgerichte programma’s • Regionale bijeenkomsten SPV • www.vernieuwingvmbo.nl www.vernieuwingvmbo.nl Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

18

19 Subgroepen per sector Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo te zw ec is


Download ppt "Aanleiding en kaders • Toekomstbestendig • Herkenbaar en overzichtelijk • Betere aansluiting vmbo - mbo • Minder examens • Centrale rol LOB Vernieuwing."

Verwante presentaties


Ads door Google