De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vernieuwing beroepsgerichte programma’s Platform Zorg & Welzijn 7 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vernieuwing beroepsgerichte programma’s Platform Zorg & Welzijn 7 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s Platform Zorg & Welzijn 7 juni 2012

2 Wat gaan we doen? Korte terugblik algemene informatie Opdracht aan de werkgroep Groepsopdracht: input voor de werkgroep Uitwisseling groepsopdracht

3 Enkele uitgangspunten OCW Vmbo fundament beroepskolom: oriënterend en voorbereidend LOB voor iedereen: laat én vroeg kiezers Aantal programma’s: organiseerbaar en doelmatig Per sector (Z&W, Economie, Techniek) een kernprogramma En keuzes ter verdieping of verbreding Duidelijk onderscheid leerwegen CSPE belangrijke borging, ook 0-versie proeve van bekwaamheid Aansluiting vervolgonderwijs, beroepspraktijk en arbeidsmarkt

4 Projectorganisatie Regiegroep: centrale regie Sector vernieuwingscommissies (SVC): per sector aansturing Werkgroep kern- en keuzeprogramma Sectoradviesgroep: schakel met bedrijfsleven en branches In alle groepen zitten vertegenwoordigers namens: vmbo en mbo (docenten) SLO, SPV, Cito, CvE

5 Tijdsplanning Werkgroep is aan de slag met opdracht SVC; alles wat we tonen is nog in ontwikkeling Voor september 2012: nieuwe examenprogramma + onderverdeling CE / SE Vanaf september 2012: klankbordgroep Vanaf september 2013: pilots Vanaf september 2014: invoering nieuw programma in 3 e leerjaar 2016: eerste examens

6 Opdracht aan de werkgroep Z&W 3 Nieuwe examenprogramma’s (BB, KB en GL) voor Zorg & Welzijn Examenprogramma bestaat uit: kernprogramma In het kernprogramma worden de K, V en H beschreven die voor alle leerlingen binnen de sector Z&W gemeenschappelijk zijn en dus verplicht. keuzeprogramma In het keuzeprogramma vindt een oriëntatie, verbreding, verdieping plaats op een aantal werkvelden. Het keuzeprogramma beschrijft de specifieke K, V en H gericht op die werkvelden (opleidingen/beroepen).

7 Sector Zorg & Welzijn De essentie van het werken in de Zorg en Welzijn is: Werken met en voor mensen gericht op lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden De beroepsbeoefenaar is zelf het belangrijkste instrument

8 Vijf werkvelden in Zorg & Welzijn Gezondheidszorg Welzijn, inclusief Onderwijs Sport en bewegen Facilitaire dienstverlening Uiterlijke Verzorging

9 In schema: kernprogramma

10 Stand van zaken Kernprogramma Vooralsnog: 1. inhouden rondom zelfzorg (de beroepsbeoefenaar is zelf het belangrijkste instrument) Later aangevuld met: 2. inhouden rondom zorg voor de ander (gemeenschappelijk voor alle werkvelden/ beroepen/ opleidingen)

11 Kern: inhouden rondom zelfzorg Sociaal functioneren Voeding en verslaving Persoonlijke verzorging Levensfasen en seksualiteit Psychologisch inzicht / zelfbeeld Gezond leven en bewegen Verzorgen van de leefomgeving

12 Stand van zaken Keuzeprogramma’s 1. Typering van het werkveld Korte omschrijving Wat moet de leerling al kunnen of kunnen ontwikkelen voor een goede kans van slagen binnen de opleiding? Wat moet de leerlingen weten van opleiding en beroep om een goede keuze te kunnen maken? 2. Inhouden bedenken en benoemen van kennis, vaardigheden en houding

13 Communicatie over het project Contactpunt per school Digitale nieuwsbrief www.vernieuwingvmbo.nl En via de verschillende platforms

14 Groepsopdracht – input voor de werkgroep Uitgaande van de typering van het werkveld: 1.Bedenk in 2-tallen inhouden die volgens jullie horen in het vmbo – keuzeprogramma van je tafelgroep  noteer deze op memovellen. 2.Bespreek deze inhouden met je tafelgroep en noteer gemeenschappelijke inhouden op een flap. 3.Bekijk flaps van andere keuzeprogramma’s en vul eventueel aan.


Download ppt "Vernieuwing beroepsgerichte programma’s Platform Zorg & Welzijn 7 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google