De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jacqueline Kerkhoffs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jacqueline Kerkhoffs"— Transcript van de presentatie:

1 Jacqueline Kerkhoffs j.kerkhoffs@platformsvmbo.nl

2 4 Profieldelen Centraal examen 4 Keuzedelen Schoolexamen PROFIEL KEUZE Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma KERN Syllabus CvE Handreiking SLO

3 istezw Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma In elke sector wordt één kernprogramma aangeboden… ec … altijd in combinatie met profiel- en keuzedelen Kernprogramma = hart van de sector gr

4 Voorbeeld: sector met 2 profielen

5 1. School bepaalt aanbod Voorbeeld: sector met 2 profielen

6 1. School bepaalt aanbod 2. Leerling kiest profiel … 3. … en keuzedelen Keuzedelen: verdieping

7 Voorbeeld: sector met 2 profielen 1. School bepaalt aanbod 2. Leerling kiest profiel … 3. … en keuzedelen Keuzedelen: verbreding

8 Voorbeeld: 2 sectoren Keuzedelen uit eigen én andere sector 1. Leerling kiest sector … 2. Leerling kiest profiel … 3. … en keuzedelen

9 Volgorde van aanbieden Eerst profiel, dan verdieping 1 1 2 2 4 4 3 3 5 5 7 7 8 8 6 6 5 5 6 6 7 7 8 8 Eerst oriëntatie, dan profiel 2 2 3 3 4 4 1 1

10 Welke keuzes moet de school maken? Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo • Welke profielen biedt de school aan? o Visie van de school o Aansluiting mbo o Regionale afspraken • Welke keuzedelen biedt de school aan? o Aansluiting en samenwerking mbo o Profilering van de school o Visie van de school • Welk onderwijsprogramma biedt de school aan? • Hoe wordt LOB ingevuld

11 PROFIEL KEUZE E X A M E N P R O G R A M M AU W O N D E R W I J S !

12 PROFIEL KEUZE PROJECTWEEK SIMULATIE = E X A M E N P R O G R A M M AU W O N D E R W I J S !

13 Loopbaancompetenties: • Kwaliteitsreflectie (wat kan ik het best) • Motievenreflectie (waar ga en sta ik voor) • Werkexploiratie (waar kan ik doen waar ik het beste in ben en leren waar ik goed in wil worden) • Loopbaansturing (hoe kan ik zorgen dat ik het beste uit mezelf haal) • Netwerken (wie kan me helpen om te worden wie ik wil zijn) Loopbaancompetenties leer je ontwikkelen door loopbaangesprekken. De nieuwe structuur biedt daarvoor handvatten LOB als rode draad Kern C: leerling werkt aan loopbaanontwikkeling en kan daar bewijzen van overleggen

14 Advies pilotscholen Start met visie-ontwikkeling Vragen die beantwoord moeten worden: • Welke profielen bieden we aan • Volgorde profiel - keuze • Welke keuzemogelijkheden bieden we als school (binnen of buiten profiel, binnen of buiten sector) • Hoe geven we LOB vorm • Hoe ziet het onderwijsprogramma er uit Betrek bij de visie-ontwikkeling alle betrokkenen (docenten, (AVO en beroepsgericht), leidinggevende, decanen, onderbouw en bovenbouw, enz.) Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

15 V A L K U I L • Bij invoering van de nieuwe profielen verdwijnen alle afdelingsprogramma’s. • De 35 afdelingen gaan op in 9 profielen • De programma’s zijn echt nieuw! Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo “Alles blijft zoals het is…”

16 Tijdlijn 1.Mei 2013: concept examenprogramma 2.Augustus 2013: start pilot cohort 1 (leerjaar 3) 3.Augustus 2014: start pilot cohort 2 en cohort 1 Groen, D&P en MVI 4.Mei 2015: eerste examens (cohort 1) 5.Augustus 2015:start pilot cohort 3 en cohort 2 Groen, D&P en MVI 6.Mei 2016: examens cohort 2 en eerste examens Groen, D&P en MVI 7.Augustus 2016: start nieuwe examenprogramma’s alle scholen 8.Mei 2018: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Augustus 2013 Augustus 2014 Augustus 2015 Augustus 2016 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 8 8 7 7 6 6

17 Communicatie over project • Contactpunt per school • Digitale nieuwsbrief • Platforms beroepsgerichte programma’s • Regionale bijeenkomsten SPV • www.vernieuwingvmbo.nl www.vernieuwingvmbo.nl Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo


Download ppt "Jacqueline Kerkhoffs"

Verwante presentaties


Ads door Google