De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomsten Techniek juni 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomsten Techniek juni 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomsten Techniek juni 2013
Ellen: Doel, betrokkenheid, organisatiestructuur, rol SAG Informatiebijeenkomsten Techniek juni 2013

2 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Inhoud De structuur... Drie profielen techniek Drie concept examenprogramma's Per profiel 4 profieldelen en x keuzedelen Van examenprogramma naar onderwijsprogramma... Ellen: tijdlijn

3 te Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma Kernprogramma = hart van de sector
De sector Techniek kent één kernprogramma te … geïntegreerd in 3 profiel- en x keuzedelen Peter: Link naar kernprogramma! Kernprogramma presenteren en uitleggen

4 Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
4 Keuzedelen Schoolexamen PROFIEL 4 Profieldelen Centraal examen Ellen: structuur CE en SE KERN

5 Voorbeeld: sector met 2 profielen
1. School bepaalt aanbod 2. Leerling kiest profiel … 3. … en keuzedelen PIE Jan: voorbeeld meisje weet dat ze monteur wil worden. Kiest een profiel en verdiepende keuzedelen elektrische installatietechniek. Keuzedelen: verdieping

6 Voorbeeld: sector met 2 profielen
1. School bepaalt aanbod 2. Leerling kiest profiel … 3. … en keuzedelen BWI Jan: voorbeeld leerling kiest profiel Bouwen, Wonen en Interieur met keuzedelen "duurzaamheid" uit profiel Produceren. Installeren en Energie. Keuzedelen: verbreding

7 1. Leerling kiest sector …
Voorbeeld: 2 sectoren 1. Leerling kiest sector … 2. Leerling kiest profiel … 3. … en keuzedelen M&T Jan: Meisje is gek van auto's maar heeft niets met "sleutelen" en wil liever in de showroom als autoverkoopster werken dan in de werkplaats als monteur. Ze kiest het technische profiel: Mobiliteit en Transport en twee keuzedelen uit het profiel Economie en Ondernemerschap, het profieldeel commercieel en het keuzedeel: Ondernemerschap Keuzedelen uit eigen én andere sector

8 Volgorde van aanbieden
2 8 3 4 7 1 2 5 6 3 4 7 8 Jan: voorbeelden breed en smal 6 5 1 Eerst profiel, dan verdieping Eerst oriëntatie, dan profiel

9 Stand van zaken per sector
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Stand van zaken per sector Profielen: Economie Economie en ondernemen Horeca, bakkerij, recreatie Techniek Bouwen, Wonen en Interieur Produceren, Installeren en Energie Mobiliteit en Transport Zorg & welzijn Zorg en welzijn Intersectoraal 1 profiel (in ontwikkeling) Ellen: stand van zaken op dit moment

10 Produceren, Installeren en Energie
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Produceren, Installeren en Energie PIE 4 Profieldelen Ontwerpen en maken Bewerken en verbinden van materialen Besturen en automatiseren Installeren en monteren

11 Globale uitwerking profieldelen
PIE Profieldeel: Ontwerpen en maken met behulp van de ontwerpcyclus een technisch ontwerp realiseren met behulp van CAD een eenvoudig ontwerp (2D en 3D) maken CAD-tekeningen genereren, lezen en interpreteren een ontworpen product produceren een ontworpen schakeling beproeven onderdelen uit het ontwerp samenstellen, monteren en aansluiten Profieldeel: Bewerken en verbinden van materialen producten maken door het vervormen en scheiden van materialen onderdelen samenstellen aan de hand van een werktekening

12 Globale uitwerking profieldelen
PIE Profieldeel: Besturen en automatiseren in een practicum een besturingsinstallatie opbouwen in een practicum een regelsysteem opbouwen in een practicum een domotica installatie opbouwen in een practicum metingen uitvoeren, een verslag maken van de resultaten en deze presenteren een automatische besturing van een proces opbouwen, aansluiten, testen en demonstreren/ presenteren Profieldeel: Installeren en monteren een sanitaire installatie aanleggen een elektrische huisinstallatie aanleggen

13 Keuzedelen bij PIE Plaat en constructie werk Booglassen 1
Klimaattechnologie Procestechniek Zonne- en windenergie Werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud Utiliteitsinstallaties Booglassen 2 CNC-technieken. Water en sanitair Dakbedekking Verspaningstechnieken Woon- en kantoortechnologie Procestechniek 2 Besturing en automatisering 2 (domotica) Mobiele- en draadloze communicatie Nutsvoorzieningen Koudetechniek Licht, geluid en beeld T&L- keuzedelen toevoegen (ritvoorbereiding en ritafhandeling; operationeel magazijnwerkzaamheden, controle voertuig) In gesprek met Vereniging BMVT: brancheorganisatie van importeurs of fabrikanten van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel. PTC+: praktijktechnisch opleidingscentrum (tractoren)

14 Bouwen, wonen, interieur
BWI 4 Profieldelen Bouwproces en bouwvoorbereiding Bouwen vanaf de fundering Hout- en Meubelverbindingen Design en decoratie

15 Globale uitwerking profieldelen
BWI Profieldeel: Bouwproces en bouwvoorbereiding een bouwproject voorbereiden en het bouwproces organiseren maatvoeren en uitzetten profielen en kozijnen stellen Profieldeel: Bouwen vanaf de fundering bekistingen voor funderingen maken een halfsteensmuur metselen isolatiematerialen verwerken veilig werken op steigers en ladders

16 Globale uitwerking profieldelen
BWI Profieldeel: Hout- en Meubelverbindingen werkstuk met enkelvoudige verbindingen maken zagen en verspanen met elektrisch handgereedschap en houtbewerkingsmachines Profieldeel: Design en decoratie een kleurontwerp maken interieurelementen ontwerpen interieurelementen maken voorbehandelen, afwerken en decoreren

17 Keuzedelen bij BWI Constructieve aansluitingen en afwerking
Schoonmetselwerk Schilderen/afwerken van hout en steenachtige ondergronden Interieurbouw, stands en betimmeringen Bouwkundig onderhoud en renovatie Gevelopeningen Daken en kapconstructies Vloeren Bouwmethoden Bijzonder metselwerk Scheidingswanden Wandafwerking Schilderen Spuiten en metalen Onderhoud schilderwerk Glas Meubelmaken Bouwrijp en woonrijp maken Terreinafwerking Interieurontwerp en design T&L- keuzedelen toevoegen (ritvoorbereiding en ritafhandeling; operationeel magazijnwerkzaamheden, controle voertuig) In gesprek met Vereniging BMVT: brancheorganisatie van importeurs of fabrikanten van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel. PTC+: praktijktechnisch opleidingscentrum (tractoren)

18 Mobiliteit en Transport
M&T 4 Profieldelen Motorconditie testen Wielophanging en carrosserie Verlichting en comfortsystemen Transport

19 Globale uitwerking profieldelen
M&T Profieldeel: Motorconditie testen motormechanische delen meten en testen werkzaamheden aan een smeersysteem uitvoeren werkzaamheden aan een koelsysteem uitvoeren Profieldeel: Wielophanging en carrosserie wielophanging en veringssysteem controleren en vervangen banden en wielen controleren, vervangen en balanceren carrosseriedelen (de)monteren en afstellen

20 Globale uitwerking profieldelen
M&T Profieldeel: Verlichting en comfortsystemen eenvoudige elektrische schakelingen maken en metingen uitvoeren verlichtings- en signaleringssystemen controleren en eenvoudige schema’s aansluiten comfort en veiligheidssysteem controleren elektromotoren aansluiten en testen Profieldeel: Transport veilig laden en lossen van goederen een technische rijklaar controle uitvoeren aan een voertuig en deze vervoersklaar maken een routeplanning maken met een elektronisch programma

21 Keuzedelen bij M&T Personenwagens/bedrijfswagens Bedrijfswagen
Motorsystemen Aandrijf en remsystemen Elektronica Bedrijfswagen Tweewieler Fietstechniek Gemotoriseerde tweewieler Carrosseriebouw Transport Ritvoorbereiding en ritafhandeling Operationele magazijnwerkzaamheden Schade Autoschade en spuiten Non Road Motoren Verbrandingsmotoren Landbouwmechanisatie Mobiele werktuigen T&L- keuzedelen toevoegen (ritvoorbereiding en ritafhandeling; operationeel magazijnwerkzaamheden, controle voertuig) In gesprek met Vereniging BMVT: brancheorganisatie van importeurs of fabrikanten van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel. PTC+: praktijktechnisch opleidingscentrum (tractoren)

22 Van examenprogramma naar onderwijsprogramma
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Van examenprogramma naar onderwijsprogramma Het examenprogramma is een document dat beschrijft wat een leerling aan het eind van zijn/ haar vmbo opleiding minimaal moet kennen en kunnen Een onderwijsprogramma beschrijft hoe de school het onderwijs inricht Jan: Scholen moeten zich voorbereiden op de invoering van het nieuwe programma op 1 augustus Wat is de visie van de school? Welke profielen, keuzedelen bieden ze aan? Met wie gaan ze samenwerken in de regio?

23 Communicatie over project
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Communicatie over project Contactpunt per school Digitale nieuwsbrief Platforms beroepsgerichte programma’s Regionale bijeenkomsten SPV: juni 2013!


Download ppt "Informatiebijeenkomsten Techniek juni 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google