De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomsten Techniek juni 2013. Inhoud Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo De structuur... Drie profielen techniek Drie concept examenprogramma's.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomsten Techniek juni 2013. Inhoud Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo De structuur... Drie profielen techniek Drie concept examenprogramma's."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomsten Techniek juni 2013

2 Inhoud Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo De structuur... Drie profielen techniek Drie concept examenprogramma's Per profiel 4 profieldelen en x keuzedelen Van examenprogramma naar onderwijsprogramma...

3 te Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma De sector Techniek kent één kernprogramma … geïntegreerd in 3 profiel- en x keuzedelen Kernprogramma = hart van de sector

4 4 Profieldelen Centraal examen 4 Keuzedelen Schoolexamen PROFIEL KEUZE Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma KERN

5 PIE Voorbeeld: sector met 2 profielen 1. School bepaalt aanbod 2. Leerling kiest profiel … 3. … en keuzedelen Keuzedelen: verdieping

6 BWI Voorbeeld: sector met 2 profielen 1. School bepaalt aanbod 2. Leerling kiest profiel … 3. … en keuzedelen Keuzedelen: verbreding

7 M&T Voorbeeld: 2 sectoren Keuzedelen uit eigen én andere sector 1. Leerling kiest sector … 2. Leerling kiest profiel … 3. … en keuzedelen

8 Volgorde van aanbieden Eerst profiel, dan verdieping 1 1 2 2 4 4 3 3 5 5 7 7 8 8 6 6 5 5 6 6 7 7 8 8 Eerst oriëntatie, dan profiel 2 2 3 3 4 4 1 1

9 Stand van zaken per sector Economie – Economie en ondernemen – Horeca, bakkerij, recreatie Techniek – Bouwen, Wonen en Interieur Bouwen, Wonen en Interieur – Produceren, Installeren en Energie Produceren, Installeren en Energie – Mobiliteit en Transport Mobiliteit en Transport Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Zorg & welzijn – Zorg en welzijn Intersectoraal – 1 profiel (in ontwikkeling) Profielen:

10 Produceren, Installeren en Energie 4 Profieldelen 1.Ontwerpen en maken 2.Bewerken en verbinden van materialen 3.Besturen en automatiseren 4.Installeren en monteren Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo PIE

11 Globale uitwerking profieldelen Profieldeel: Ontwerpen en maken o met behulp van de ontwerpcyclus een technisch ontwerp realiseren o met behulp van CAD een eenvoudig ontwerp (2D en 3D) maken o CAD-tekeningen genereren, lezen en interpreteren o een ontworpen product produceren o een ontworpen schakeling beproeven o onderdelen uit het ontwerp samenstellen, monteren en aansluiten Profieldeel: Bewerken en verbinden van materialen o producten maken door het vervormen en scheiden van materialen o onderdelen samenstellen aan de hand van een werktekening PIE

12 Globale uitwerking profieldelen Profieldeel: Besturen en automatiseren o in een practicum een besturingsinstallatie opbouwen o in een practicum een regelsysteem opbouwen o in een practicum een domotica installatie opbouwen o in een practicum metingen uitvoeren, een verslag maken van de resultaten en deze presenteren o een automatische besturing van een proces opbouwen, aansluiten, testen en demonstreren/ presenteren Profieldeel: Installeren en monteren o een sanitaire installatie aanleggen o een elektrische huisinstallatie aanleggen PIE

13 Keuzedelen bij PIE Plaat en constructie werk Booglassen 1 Klimaattechnologie Procestechniek Zonne- en windenergie Werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud Utiliteitsinstallaties Booglassen 2 CNC-technieken. Water en sanitair Dakbedekking Verspaningstechnieken Woon- en kantoortechnologie Procestechniek 2 Besturing en automatisering 2 (domotica) Mobiele- en draadloze communicatie Nutsvoorzieningen Koudetechniek Licht, geluid en beeld

14 Bouwen, wonen, interieur 4 Profieldelen Bouwproces en bouwvoorbereiding Bouwen vanaf de fundering Hout- en Meubelverbindingen Design en decoratie BWI

15 Globale uitwerking profieldelen Profieldeel: Bouwproces en bouwvoorbereiding o een bouwproject voorbereiden en het bouwproces organiseren o maatvoeren en uitzetten o profielen en kozijnen stellen Profieldeel: Bouwen vanaf de fundering o bekistingen voor funderingen maken o een halfsteensmuur metselen o isolatiematerialen verwerken o veilig werken op steigers en ladders BWI

16 Globale uitwerking profieldelen Profieldeel: Hout- en Meubelverbindingen o werkstuk met enkelvoudige verbindingen maken o zagen en verspanen met elektrisch handgereedschap en houtbewerkingsmachines Profieldeel: Design en decoratie o een kleurontwerp maken o interieurelementen ontwerpen o interieurelementen maken o voorbehandelen, afwerken en decoreren BWI

17 Keuzedelen bij BWI Constructieve aansluitingen en afwerking Schoonmetselwerk Schilderen/afwerken van hout en steenachtige ondergronden Interieurbouw, stands en betimmeringen Bouwkundig onderhoud en renovatie Gevelopeningen Daken en kapconstructies Vloeren Bouwmethoden Bijzonder metselwerk Scheidingswanden Wandafwerking Schilderen Spuiten en metalen Onderhoud schilderwerk Glas Meubelmaken Bouwrijp en woonrijp maken Terreinafwerking Interieurontwerp en design

18 Mobiliteit en Transport 4 Profieldelen Motorconditie testen Wielophanging en carrosserie Verlichting en comfortsystemen Transport M&T

19 Globale uitwerking profieldelen Profieldeel: Motorconditie testen o motormechanische delen meten en testen o werkzaamheden aan een smeersysteem uitvoeren o werkzaamheden aan een koelsysteem uitvoeren Profieldeel: Wielophanging en carrosserie o wielophanging en veringssysteem controleren en vervangen o banden en wielen controleren, vervangen en balanceren o carrosseriedelen (de)monteren en afstellen M&T

20 Globale uitwerking profieldelen Profieldeel: Verlichting en comfortsystemen o eenvoudige elektrische schakelingen maken en metingen uitvoeren o verlichtings- en signaleringssystemen controleren en eenvoudige schema’s aansluiten o comfort en veiligheidssysteem controleren o elektromotoren aansluiten en testen Profieldeel: Transport o veilig laden en lossen van goederen o een technische rijklaar controle uitvoeren aan een voertuig en deze vervoersklaar maken o een routeplanning maken met een elektronisch programma M&T

21 Keuzedelen bij M&T Personenwagens/bedrijfswagens – Motorsystemen – Aandrijf en remsystemen – Elektronica Bedrijfswagen – Bedrijfswagen Tweewieler – Fietstechniek – Gemotoriseerde tweewieler Carrosseriebouw – Carrosseriebouw Transport – Ritvoorbereiding en ritafhandeling – Operationele magazijnwerkzaamheden Schade – Autoschade en spuiten Non Road Motoren – Verbrandingsmotoren Landbouwmechanisatie – Mobiele werktuigen

22 Het examenprogramma is een document dat beschrijft wat een leerling aan het eind van zijn/ haar vmbo opleiding minimaal moet kennen en kunnen Een onderwijsprogramma beschrijft hoe de school het onderwijs inricht Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Van examenprogramma naar onderwijsprogramma

23 Communicatie over project Contactpunt per school Digitale nieuwsbrief Platforms beroepsgerichte programma’s Regionale bijeenkomsten SPV: juni 2013! www.vernieuwingvmbo.nl Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo


Download ppt "Informatiebijeenkomsten Techniek juni 2013. Inhoud Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo De structuur... Drie profielen techniek Drie concept examenprogramma's."

Verwante presentaties


Ads door Google