De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Dienstverlening & producten Vernieuwing examenprogramma’s vmbo Regiobijeenkomsten januari 2015 Viola.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Dienstverlening & producten Vernieuwing examenprogramma’s vmbo Regiobijeenkomsten januari 2015 Viola."— Transcript van de presentatie:

1 SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Dienstverlening & producten Vernieuwing examenprogramma’s vmbo Regiobijeenkomsten januari 2015 Viola van Lanschot Hubrecht

2 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

3 Informerend karakter Structuur Het beroepsgerichte profielvak – Profielverplichte algemene vakken – Beroepsgerichte keuzevakken Implementatie Syllabus Handreiking Nieuwsbrief Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

4 ‘Intersectorale’ achterban Intersectoraal programma (drie uitstroomrichtingen: TD, TC, DC ) ICT-route Sport Dienstverlening & Veiligheid Technologie in de Gemengde Leerweg Groene sector Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

5 4 Modulen Centraal examen 4 Keuzevakken Schoolexamen PROFIELvak KEUZE Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma KERN 50% Syllabus CvE Handreiking SLO algemene K + V Professionele K + V LOB

6 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Dienstverlening 1. Organiseren van een activiteit een opdracht aannemen, organiseren, voorbereiden, en realiseren facilitaire werkzaamheden uitvoeren wet- en regelgeving op het terrein van veiligheid en milieu 2. Presenteren, promoten en verkopen verschillende manieren van communicatie en communicatiemiddelen (her)kennen, benoemen en professioneel toepassen promotieactiviteiten beoordelen, verbeteren en uitvoeren informatie verstrekken en instructie geven 3. Een product maken en verbeteren (delen van) een product of halffabricaat maken (werktekeningen lezen en verbindingen maken met gangbare materialen) (een deel van) een product ontwerpen of verbeteren met behulp van een eenvoudig technisch tekenprogramma in zowel 2D als 3D 4. Multimediaal product maken een digitaal ontwerp maken een instructie-of voorlichtingsfilm maken een website ontwerpen en samenstellen een applicatie ontwerpen, maken of samenstellen Producten gl

7 Profielverplichte algemene vakken voor D&P Volgens wetsvoorstel: voor D&P 2 van de volgende 4 vakken: wiskunde nask 1 biologie economie Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

8 Beroepsgerichte keuzevakken bij D&P Game maker Robotica Natuurtalent Gezonde leefstijl Podium Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid Ook alle andere keuzevakken kunnen aangeboden worden Groen scholen  groene keuzevakken SDV scholen  SDV gerelateerde keuzevakken Cultuurprofielscholen  kunstgerelateerde keuzevakken Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

9 Landelijk gebied (grootschalig) Producent 1.Groene productie Nadruk op groene productie in landelijk gebied 2. Tussen productie en verkoop Nadruk op transport, verwerking, opslag en beheer van groene (tussen)producten Consument/afnemer 3. Vergroening stedelijke omgeving Nadruk op ontwerpen, inrichten, realiseren, onderhouden en informeren over de stedelijke omgeving 4. Groene vormgeving en verkoop Nadruk op verkoop en vormgeving van producten in een groene winkel Stedelijk gebied (kleinschalig)

10 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Landelijk gebied (grootschalig) Producent 1. Groene productie a)eigentijds ondernemen in de groene sector b)plantaardige producten voortbrengen c)dierlijke producten voortbrengen 2. Tussen productie en verkoop a)Voedingsmiddelen uit de groene sector adequaat vervoeren, hanteren, verwerken, bereiden en bewaren b)Producten uit de groene sector sorteren, verpakken en transportklaar maken c)voorraadbeheersysteem gebruiken, bestelopdrachten in ontvangst nemen, verwerken en klaarzetten van orders in een groene context en mutaties in het systeem doorvoeren Consument/afnemer 3. Vergroening stedelijke omgeving in een stedelijke omgeving: a)een ontwerp maken voor een kleinschalige, groene, ruimtelijke invulling (flora en fauna) b)groene, ruimtelijke invulling realiseren en inrichten c)een kleinschalig, groene, ruimtelijke invulling beheren en de planten en dieren verzorgen d)derden informeren over het belang van planten en dieren en over de herkomst van natuurlijke (of groene) producten 4. Groene vormgeving en verkoop in groene sector: a)bestellen en in ontvangst nemen van producten b)controleren en verwerken van goederen en producten c)ontwerpen, promoten, inrichten en presenteren aan de hand van een winkelconcept d)presenteren van producten e)verkopen van producten Stedelijk gebied (kleinschalig) gl

11 Profielverplichte algemene vakken voor Groen Volgens wetsvoorstel: Wiskunde En keuze uit: biologie nask 1 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

12 Keuzedelen Het groene machinepark Tuinontwerp & -aanleg Werk in tuin & landschap Bloemwerk Groene vormgeving & styling Groene groei Groei en oogst Houden van dieren Gezonde dieren Water Smakelijk eten Groene zorg Natuurlijk groen

13 Vertaling naar onderwijsprogramma's De school bepaalt het aanbod en maakt onderwijs Centraal examen Schoolexamen 1 Profielvak bestaande uit vier modulen 4 Keuzevakken ca. 400 uur

14 Onderwijsprogramma Het examenprogramma is nog geen onderwijsprogramma Scholen maken over het onderwijs regionale afspraken -> Afspraken tussen vmbo-mbo-scholen en het regionale bedrijfsleven Onderwijs krijgt kleur door de regionale context Betere aansluiting van vmbo-mbo en bedrijfsleven Samen vorm geven aan beroepsonderwijs Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

15 D&P tezw Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma Van sectoren naar beroepsgerichte profielvakken ec en beroepsgerichte keuzevakken verdiepend of verbredend Kernprogramma = hart van de sector gr

16 Kaders Nieuwe voorstel WVO  tweede kamer Licenties: een school mag een profiel aanbieden als ze in schooljaar 2014-2015 de licentie heeft voor een onderliggende verwante afdeling  zie verwantschapstabel in de 'Routekaart naar profielen' Scholen die nu (in schooljaar 2014-2015) een intersectoraal programma aanbieden mogen het nieuwe profiel D&P aanbieden of terugvallen op een onderliggende afdeling waarvoor zij licentie hebben. Scholen die in toekomst wel D&P willen aanbieden en niet over de onderliggende licentie beschikken moeten hierover in overleg met regionale partners of aanvraag via artikel 68 WVO indienen Aanbod beroepsgerichte keuzevakken: licentievrij. Het aantal profielmodulen dat als keuzevak mag worden aangeboden is beperkt tot drie per beroepsgericht profielvak Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

17 Syllabus D&P  conceptsyllabus versie 1 Per conceptexamenprogramma wordt een conceptsyllabus gemaakt door syllabuscommissie (geïnstalleerd door CvTE) Opdracht: uitwerking (detaillering, specificering) van het conceptexamenprogramma t.b.v centrale examinering (beroepsgerichte keuzevak met vier modulen) Doelgroep: docenten en toetsontwikkelaars, tevens een belangrijke bron voor uitgevers Doel: (1) leerlingen goed voor te kunnen bereiden op het centrale examens; (2) centrale examens te kunnen maken; (3) methodes te kunnen maken  zie veldraadpleging over conceptsyllabus D&P (versie 1) https://www.hetcvte.nl/aanmeldformulier_veldraadpleging_16 Reageren is mogelijk tot en met 23 januari Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

18 Conceptsyllabus: van versie 1 naar versie 2 Veldraadpleging over conceptsyllabus en conceptexamenprogramma D&P (versie 1) https://www.hetcvte.nl/aanmeldformulier_veldraadpleging_16  Reageren is mogelijk tot 23 januari Opbrengsten verzamelen 1)Samenvatting met reacties op syllabus Bespreken in syllabuscommissie 2)Samenvatting met reacties op conceptexamenprogramma Eventuele wijzigingsvoorstellen voorleggen aan regiegroep  intersectorale vernieuwingscommissie en werkgroep Ad. 1) Aanpassen conceptsyllabus versie 1  versie 2 voor examenjaar 2016 (mei 2015 gereed) Ad. 2) Aanpassen conceptexamenprogramma  syllabus ex jaar 2017 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

19 Augustus 2014 Augustus 2015 Augustus 2016 Augustus 2017 DP/Cohort 1 DP/Cohort 2 Invoering Conc-examenprogramma conceptexamenprogramma v2 S-bus v1 veldraadpleging en conc-ex V2 Syllabus v2 bijstellen v3 ->v4 Examenprogramma DEF Examen Cohort 1 Examen Cohort 2 Mei '17Mei '16 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

20 Handreikingen Handreikingen voor het deel dat onder het schoolexamen valt  beroepsgerichte keuzevakken Good practice voorbeelduitwerkingen leerroutes (verdiepend en verbredend) Loopbaanoriëntatie Doel: ter inspiratie en voorbeeldmatig  www.slo.nlwww.slo.nl Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

21 Tijdlijn D&P 1.Maart 2014: conceptexamenprogramma D&P naar staatsecretaris 2.Augustus 2014: start pilot D&P cohort 1 (leerjaar 3) 3.Augustus 2015: start pilot D&P cohort 2 (op dezelfde pilotscholen) 4.Mei 2016: eerste examens D&P (cohort 1) 5.Augustus 2016: start nieuwe examenprogramma’s alle scholen 6.Mei 2018: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Augustus 2014 Augustus 2015 Augustus 2016 Augustus 2017 123456

22 Voorbereiding op nieuwe programma’s (1) 1.Wat wordt het onderwijsaanbod? Onder andere: Wat is de visie van de school? (onderwijs en LOB!) Welke leerroutes wil de school aanbieden? Wat is het arbeidsmarktperspectief in de regio? Welke opleidingsmogelijkheden biedt de regio (andere vmbo-scholen, roc’s)? Met welke regionale partners wordt samengewerkt?  Welke profiel- en keuzevakken biedt uw school aan en waarom? Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

23 Voorbereiding op nieuwe programma’s (2) 2.Hoe ziet de organisatie eruit? Denk aan: Welke volgorde houdt de school aan voor het onderwijsaanbod van profiel en keuzevakken?  LOB Welke keuzes kunnen leerlingen wanneer maken? Welke leermiddelen zetten we in? Wat betekent het nieuwe onderwijsaanbod voor de fysieke inrichting? Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

24 Voorbereiding op nieuwe programma's (3) 3.Wat betekent dit voor de docenten? Denk aan: LOB: Welk begeleidingsmodel wordt gehanteerd? en Waar is extra scholing voor nodig? Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

25 Pilot-cohorten Schooljaren 2013-2015  examen in 2015 Cohort 1 (a): pilot met profielvakken: Z&W; BWI; PIE; M&T; E&O; HBR In ontwikkeling profielvakken: MV&I; D&P; Groen; Maritiem Schooljaren 2014-2016  examen in 2016 Cohort 2 (a): pilot met profielvakken: Z&W; BWI; PIE; M&T; E&O; HBR Cohort 1 (b ) pilot nieuwe profielvakken: MV&I; D&P; Groen; Maritiem Schooljaren 2015-2017  examen in 2017 Cohort 3 (a) Doorstart van de profielvakken: Z&W; BWI; PIE; M&T; E&O; HBR Cohort 2 (b) pilot met nieuwe profielvakken: MV&I; D&P; Groen; Maritiem Schooljaren 2016-2018  examen in 2018 Start nieuwe examenprogramma's alle scholen Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

26 Belangrijke lessen uit pilots 1.Begin vanuit visie 2.Centrale rol van LOB 3.Belang van een goed PTA (voor de leerling!) Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

27 Communicatie over project Digitale nieuwsbrief FAQ's: www.vernieuwingvmbo.nlwww.vernieuwingvmbo.nl  Viola van Lanschot Hubrecht  V.vanlanschothubrecht@slo.nl Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

28


Download ppt "SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Dienstverlening & producten Vernieuwing examenprogramma’s vmbo Regiobijeenkomsten januari 2015 Viola."

Verwante presentaties


Ads door Google