De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarcongres vmbo, 20 januari 2015 Ede (2)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarcongres vmbo, 20 januari 2015 Ede (2)"— Transcript van de presentatie:

1 Jaarcongres vmbo, 20 januari 2015 Ede (2)
april ’17 Jacqueline Kerkhoffs Jaarcongres vmbo, 20 januari 2015 Ede (2) Rob Abbenhuis

2 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
De presentatie Introductie nieuwe beroepsgerichte programma's vmbo Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo Informatie over de nieuwe structuur (beknopt) Ervaringen uit de pilotscholen Vragen/opmerkingen/met elkaar in gesprek over (mogelijke/gewenste) consequenties

3 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Opdracht (1) Doelen van vernieuwing: Aantrekkelijk en toekomstbestendig Aantrekkelijk door verbeterde aansluiting en programma's die passen bij actuele ontwikkelingen. Toekomstbestendig door een opzet te kiezen die organiseerbaar is, ook bij een dalend aantal leerlingen of bij een wijziging in keuzes van leerlingen. Een herkenbaar en overzichtelijk onderwijsaanbod waarbij leerling en ouders weten waarvoor ze kiezen.

4 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Projectorganisatie Regiegroep Sectorale VernieuwingsCommissies Werkgroepen Sector Advies Commissies (VNO/NCW) (In alle gremia vertegenwoordiging vanuit vmbo én mbo) Klankbordscholen Pilotscholen

5 We liggen op koers Stand van zaken Wetgevingstraject: Concept wet
Internetconsultatie Advies onderwijsraad Bijstelling wetstekst Ministerraad Raad van State Tweede Kamer Eerste Kamer Invoering voorjaar 2016 Regelgeving: Slaag- zakregeling Wat komt er op het diploma Bevoegdheden docenten Format en regeling keuzevakken

6 Nieuwe terminologie WAS: WORDT: Keuzevakken PROFIELVAK modulen

7 Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
Handreiking SLO KEUZE 4 Keuzevakken Schoolexamen 50% PROFIELVAK 4 Modulen Centraal examen Syllabus CvTE algemene vaardigheden professionele vaardigheden LOB KERN

8 ec zw te pd gr Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
april ’17 Kernprogramma = hart van de sector In elke sector wordt één kernprogramma aangeboden… ec zw te pd gr … altijd in combinatie met profiel- en keuzedelen

9 E X A M E N P R O G R A M M A U W O N D E R W I J S ! KEUZE PROFIEL

10 = E X A M E N P R O G R A M M A U W O N D E R W I J S ! KEUZE PROFIEL
PROJECTWEEK SIMULATIE PROFIEL

11 Ervaringen pilotscholen
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Ervaringen pilotscholen We praten weer over onderwijs! We werken aan onderwijsvernieuwing (maar zonder quick scan) Veel scholen zijn gestart met het profiel in het 3e leerjaar en 1 keuzedeel. 4e leerjaar 3 keuzevakken en examentraining Sommige scholen kiezen voor arrangementen (techniek) of beperkte keuze Omvang van de school lijkt daarop niet van invloed Veel scholen willen zelf keuzevakken vormgeven in de regio (format, vaststelling; zie volgende dia) LOB: actieve leerling, gesprekken registreren

12 Zelf ontwikkeld keuzevak
Format Beoordelingscommissie Databank Procedure: 1 Aanmelden idee 2 Toestemming ja/nee 3 Uitwerken binnen format 4 Indienen ter goedkeuring 5 Toekenning ilt-code 6 Opname in landelijke databank

13 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Advies pilotscholen Start met visie-ontwikkeling Vragen die beantwoord moeten worden: Welke profielen bieden we aan Volgorde profiel - keuze Welke keuzemogelijkheden bieden we als school (binnen of buiten profiel, binnen of buiten sector) Hoe geven we LOB vorm Hoe ziet het onderwijsprogramma er uit Betrek bij de visie-ontwikkeling alle betrokkenen (docenten, (AVO en beroepsgericht), leidinggevende, decanen, onderbouw en bovenbouw, enz.)

14 Discussiepunten bij pilotscholen
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Discussiepunten bij pilotscholen Hoeveel uren beroepsgericht in basis, kader en GL (variatie tussen 10 en 18 uur BB en 4 en 8 uur GL) Wat gebeurt er met de AVO-vakken? Voorlopig niets, het worden alleen profielverplichte vakken Examen Fexibel CSPE? Schoolexamen over profiel? (zie volgende dia) Hoe moet het PTA eruit zien? Hoe geven we LOB vorm? Hoe ziet het onderwijsprogramma er uit? Wat komt er op het diploma en de cijferlijst?

15 Variant A Examenprogramma = 100% Profielvak CSPE KV SE1 KV SE2 KV SE3
Slaag - zakregeling Variant A Examenprogramma = 100% Profielvak CSPE 50% KV SE1 12,5% KV SE2 12,5% KV SE3 12,5% KV SE4 12,5% Variant B Examenprogramma = 100% Profielvak CSPE 50% KV SE1 10% KV SE2 10% KV SE3 10% KV SE4 10% PV SE5 10%

16 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Tips pilotscholen Kijk wat je aan mag bieden en wat je aan wilt bieden Maak gebruik van je RPO, ook voor keuzedelen: concurreer elkaar in de regio niet kapot, daar heeft niemand wat aan Stel samen met de regio (RPO) en het MBO per school een ‘keuzepakket’ samen Scholen zijn nu zelf aan zet: grijp die kans en voorkom zo dat er één techniekprofiel komt of wellicht zelfs één vmbo-profiel

17 “Alles blijft zoals het is…”
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo V A L K U I L “Alles blijft zoals het is…” Bij invoering van de nieuwe profielen verdwijnen alle afdelingsprogramma’s. De 35 afdelingen gaan op in 10 profielen De programma’s zijn echt nieuw!

18 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Advies Onderwijsraad Maak flexibilisering mogelijk en trek dit ook door in de examens Beargumenteer gemaakte keuzes voor profielen Laat zien hoe vmbo en mbo op elkaar aansluiten

19 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Tijdlijn Mei 2013: concept examenprogramma Augustus 2013: start pilot cohort 1 (leerjaar 3) Augustus 2014: start pilot cohort 2 en cohort 1 Groen, D&P en MVI Mei 2015: eerste examens (cohort 1) Augustus 2015:start pilot cohort 3 en cohort 2 Groen, D&P en MVI Mei 2016: examens cohort 2 en eerste examens Groen, D&P en MVI Augustus 2016: start nieuwe examenprogramma’s alle scholen Mei 2018: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma 1 2 3 4 5 6 7 8 Augustus 2013 Augustus 2014 Augustus 2015 Augustus 2016

20 Informatie over project
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Informatie over project Digitale nieuwsbrief Platforms beroepsgerichte programma’s Regionale bijeenkomsten SPV

21 Nieuwe programma's vmbo en de Lerarenopleiding
Vragen!! Vragen??


Download ppt "Jaarcongres vmbo, 20 januari 2015 Ede (2)"

Verwante presentaties


Ads door Google