De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jacqueline Kerkhoffs Jaarcongres vmbo, 20 januari 2015 Ede (2) Rob Abbenhuis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jacqueline Kerkhoffs Jaarcongres vmbo, 20 januari 2015 Ede (2) Rob Abbenhuis"— Transcript van de presentatie:

1 Jacqueline Kerkhoffs Jaarcongres vmbo, 20 januari 2015 Ede (2) Rob Abbenhuis r.abbenhuis@slo.nl

2 De presentatie Introductie nieuwe beroepsgerichte programma's vmbo – Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo Informatie over de nieuwe structuur (beknopt) Ervaringen uit de pilotscholen – Vragen/opmerkingen/met elkaar in gesprek over (mogelijke/gewenste) consequenties Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

3 Opdracht (1) Doelen van vernieuwing: Aantrekkelijk en toekomstbestendig – Aantrekkelijk door verbeterde aansluiting en programma's die passen bij actuele ontwikkelingen. – Toekomstbestendig door een opzet te kiezen die organiseerbaar is, ook bij een dalend aantal leerlingen of bij een wijziging in keuzes van leerlingen. – Een herkenbaar en overzichtelijk onderwijsaanbod waarbij leerling en ouders weten waarvoor ze kiezen. Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

4 Projectorganisatie Regiegroep Sectorale VernieuwingsCommissies Werkgroepen Sector Advies Commissies (VNO/NCW) (In alle gremia vertegenwoordiging vanuit vmbo én mbo) Klankbordscholen Pilotscholen Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

5 We liggen op koers Wetgevingstraject: –Concept wet –Internetconsultatie –Advies onderwijsraad –Bijstelling wetstekst –Ministerraad –Raad van State –Tweede Kamer –Eerste Kamer –Invoering voorjaar 2016 Regelgeving: –Slaag- zakregeling –Wat komt er op het diploma –Bevoegdheden docenten –Format en regeling keuzevakken Stand van zaken

6 Nieuwe terminologie Keuzevakken modulen PROFIELVAK WAS: WORDT:

7 4 Modulen Centraal examen 4 Keuzevakken Schoolexamen PROFIELVAK KEUZE Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma KERN 50% Syllabus CvTE Handreiking SLO algemene vaardigheden professionele vaardigheden LOB

8 pdtezw Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma In elke sector wordt één kernprogramma aangeboden… ec … altijd in combinatie met profiel- en keuzedelen Kernprogramma = hart van de sector gr

9 PROFIEL KEUZE E X A M E N P R O G R A M M AU W O N D E R W I J S !

10 PROFIEL KEUZE PROJECTWEEK SIMULATIE = E X A M E N P R O G R A M M AU W O N D E R W I J S !

11 Ervaringen pilotscholen We praten weer over onderwijs! We werken aan onderwijsvernieuwing (maar zonder quick scan) Veel scholen zijn gestart met het profiel in het 3 e leerjaar en 1 keuzedeel. 4 e leerjaar 3 keuzevakken en examentraining Sommige scholen kiezen voor arrangementen (techniek) of beperkte keuze Omvang van de school lijkt daarop niet van invloed Veel scholen willen zelf keuzevakken vormgeven in de regio (format, vaststelling; zie volgende dia ) LOB: actieve leerling, gesprekken registreren Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

12 Zelf ontwikkeld keuzevak Format Beoordelingscommissie Databank Procedure: 1 Aanmelden idee 2 Toestemming ja/nee 3 Uitwerken binnen format 4 Indienen ter goedkeuring 5 Toekenning ilt-code 6 Opname in landelijke databank

13 Advies pilotscholen Start met visie-ontwikkeling Vragen die beantwoord moeten worden: Welke profielen bieden we aan Volgorde profiel - keuze Welke keuzemogelijkheden bieden we als school (binnen of buiten profiel, binnen of buiten sector) Hoe geven we LOB vorm Hoe ziet het onderwijsprogramma er uit Betrek bij de visie-ontwikkeling alle betrokkenen (docenten, (AVO en beroepsgericht), leidinggevende, decanen, onderbouw en bovenbouw, enz.) Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

14 Discussiepunten bij pilotscholen Hoeveel uren beroepsgericht in basis, kader en GL (variatie tussen 10 en 18 uur BB en 4 en 8 uur GL) Wat gebeurt er met de AVO-vakken? Voorlopig niets, het worden alleen profielverplichte vakken Examen Fexibel CSPE? Schoolexamen over profiel? (zie volgende dia) Hoe moet het PTA eruit zien? Hoe geven we LOB vorm? Hoe ziet het onderwijsprogramma er uit? Wat komt er op het diploma en de cijferlijst? Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

15 Slaag - zakregeling Variant A Examenprogramma = 100% Profielvak CSPE 50% KV SE1 12,5 % KV SE2 12,5% KV SE3 12,5% KV SE4 12,5% Variant B Examenprogramma = 100% Profielvak CSPE 50% KV SE 1 10% KV SE 2 10% KV SE 3 10% KV SE 4 10% PV SE 5 10%

16 Tips pilotscholen Kijk wat je aan mag bieden en wat je aan wilt bieden Maak gebruik van je RPO, ook voor keuzedelen: concurreer elkaar in de regio niet kapot, daar heeft niemand wat aan Stel samen met de regio (RPO) en het MBO per school een ‘keuzepakket’ samen Scholen zijn nu zelf aan zet: grijp die kans en voorkom zo dat er één techniekprofiel komt of wellicht zelfs één vmbo-profiel Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

17 V A L K U I L Bij invoering van de nieuwe profielen verdwijnen alle afdelingsprogramma’s. De 35 afdelingen gaan op in 10 profielen De programma’s zijn echt nieuw! Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo “Alles blijft zoals het is…”

18 Advies Onderwijsraad Maak flexibilisering mogelijk en trek dit ook door in de examens Beargumenteer gemaakte keuzes voor profielen Laat zien hoe vmbo en mbo op elkaar aansluiten Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

19 Tijdlijn 1.Mei 2013: concept examenprogramma 2.Augustus 2013: start pilot cohort 1 (leerjaar 3) 3.Augustus 2014: start pilot cohort 2 en cohort 1 Groen, D&P en MVI 4.Mei 2015: eerste examens (cohort 1) 5.Augustus 2015:start pilot cohort 3 en cohort 2 Groen, D&P en MVI 6.Mei 2016: examens cohort 2 en eerste examens Groen, D&P en MVI 7.Augustus 2016: start nieuwe examenprogramma’s alle scholen 8.Mei 2018: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Augustus 2013 Augustus 2014 Augustus 2015 Augustus 2016 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 8 8 7 7 6 6

20 Informatie over project Digitale nieuwsbrief Platforms beroepsgerichte programma’s Regionale bijeenkomsten SPV www.vernieuwingvmbo.nl Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

21 Nieuwe programma's vmbo en de Lerarenopleiding Vragen!! Vragen??


Download ppt "Jacqueline Kerkhoffs Jaarcongres vmbo, 20 januari 2015 Ede (2) Rob Abbenhuis"

Verwante presentaties


Ads door Google