De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cultuurprofilering vmbo Vernieuwing beroepsgerichte programma's

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cultuurprofilering vmbo Vernieuwing beroepsgerichte programma's"— Transcript van de presentatie:

1 Cultuurprofilering vmbo Vernieuwing beroepsgerichte programma's
Viola van Lanschot Hubrecht CLA, november 2014

2 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
In deze workshop Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo in relatie tot kunst en cultuur Informatie over de nieuwe structuur Informatie over het traject Concretisering door Het Goese Lyceum

3 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Opdracht (1) Doelen van vernieuwing: Aantrekkelijk en toekomstbestendig Aantrekkelijk door verbeterde aansluiting en programma's die passen bij actuele ontwikkelingen. Toekomstbestendig door een opzet te kiezen die organiseerbaar is, ook bij een dalend aantal leerlingen of bij een wijziging in keuzes van leerlingen. Een herkenbaar en overzichtelijk onderwijsaanbod waarbij leerling en ouders weten waarvoor ze kiezen.

4 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Opdracht (2) Uitgangspunten (1): Het aantal examenprogramma's moet doelmatig en organiseerbaar zijn De beroepsgerichte programma's zijn het fundament van de beroepskolom: oriënterend en voorbereidend LOB stevig verankerd

5 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Opdracht (3) Uitgangspunten (2) Flexibele structuur: rekening houdend met vroege en late kiezers Van sectoren naar profielen Beroepsgerichte examenprogramma's bestaan uit profiel (50%) en keuzedelen (50%) met een kern Keuzedelen zijn verdiepend of verbredend

6 Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
4 Keuzedelen Schoolexamen Handreiking SLO PROFIEL 4 Profieldelen Centraal examen Syllabus CvE KERN Algemene vaardigheden Profielspecifieke vrdgh LOB

7 ec zw te is gr Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
april ’17 Kernprogramma = hart van de sector In elke sector wordt één kernprogramma aangeboden… ec zw te is gr … altijd in combinatie met profiel- en keuzedelen

8 De profielen 10 profielen Economie en ondernemen
Brood, banket en horeca Zorg en welzijn Produceren, installeren en energie Bouwen, wonen en interieur Mobiliteit en transport Media, vormgeving en ICT Maritiem en techniek ('onder constructie') Dienstverlening en producten (vh intersectorale programma's) Groen zie voor details

9 De keuzedelen Ca. 130 keuzedelen
Kunst- en cultuurgerelateerde keuzedelen: Vormgeving Mode & design Interieurontwerp & design Tekenen, schilderen & illustreren Fotografie Vormgeving & typografie Licht, geluid en decor Vormgeving en ICT (pd) 2D en 3D vormgeving en productie (pd) Podium Game maker Organiseren van een activiteit (pd) Product maken en verbeteren (pd) Multimediaal product maken (pd) Groene vormgeving & styling  de school mag per leerling één 'eigen keuzedeel' maken Ook profieldelen kunnen als keuzedeel aangeboden worden zie voor details

10 Voorbeeld: school met 2 profielen

11 Voorbeeld: school met 2 profielen
1. School bepaalt aanbod DP BWI

12 Voorbeeld: school met 2 profielen
1. School bepaalt aanbod 2. Leerling kiest profiel DP 3. en vier keuzedelen Vormgeving en typografie Vormgeving Tekenen, schilderen en illustreren Fotografie Keuzedelen: verdieping

13 Voorbeeld: school met 2 profielen
1. School bepaalt aanbod 2. Leerling kiest profiel BWI… 3. En vier keuzedelen Interieurontwerp en design Mode en design Licht, geluid en decor Game maker Keuzedelen: verbreding

14 Kunst en cultuur in vmbo
"Met de vernieuwing van de beroepsgerichte examenprogramma's komen er voor de scholen substantieel meer mogelijkheden om aandacht te besteden aan kunst en cultuur"  Is dat zo? .... Ja, zeker in theorie! het gaat om vernieuwing in en structuur van beroepsgerichte vakken deze bestaat uit profieldelen (beperkt aantal met een meer of minder kunstzinnig (beroepsoriënterend) karakte)r bevat relatief groot aantal keuzedelen met een kunstzinnig (beroepsoriënterend) karakter door bepaalde samenstelling van profiel- en keuzedelen kan een sterk kunstzinnig georiënteerd onderwijsprogramma ontstaan met name interessant voor basis- en kaderberoepsgerichte leerweg: nu geen ander examenprogramma dan CKV

15 Kunst en cultuur in vmbo
Maar.... Op basis waarvan bepalen scholen hun aanbod?(visie, deskundigheid docenten, outillage, profilering, doorstroomrelevantie) Dilemma en vragen Zijn de kunst en cultuur gerelateerde keuzedelen wel als zodanig te duiden? De ontwikkelaars zijn/waren beroepsgerichte docenten vmbo/mbo In hoeverre zijn de kunstdocenten op de hoogte van de mogelijkheden van de aanstaande veranderingen? (invoering- onder voorbehoud - schooljaar ) Welke rol kun je als kunstdocent nemen in deze vernieuwing?

16 Kunst en cultuur in vmbo
Uitdaging voor cultuurprofielscholen Binnen de kaders van de nieuwe beroepsgerichte programma's, samen met collega's, mbo en culturele instellingen een leerroute uitwerken die: sterk gekleurd wordt door kunst en cultuur aansluit bij mbo en ruimte is voor integratie van CKV

17 Advies aan scholen Start met visieontwikkeling Uit de pilot
Vragen die beantwoord moeten worden: Welke profielen bieden we aan Volgorde profiel - keuze Welke keuzemogelijkheden bieden we als school (binnen of buiten profiel, binnen of buiten sector) Hoe geven we LOB vorm Hoe ziet het onderwijsprogramma er uit Betrek bij de visieontwikkeling alle betrokkenen (docenten, (AVO en beroepsgericht), leidinggevende, decanen, onderbouw en bovenbouw, enz.)

18 Kunst en cultuur in vmbo
"Met de vernieuwing van de beroepsgerichte examenprogramma's komen er voor de scholen substantieel meer mogelijkheden om aandacht te besteden aan kunst en cultuur" Is dat zo? .... Ja, en de scholen zijn daarbij aan zet!

19 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Tijdlijn Mei 2013: concept examenprogramma Augustus 2013: start pilot cohort 1 (leerjaar 3) Augustus 2014: start pilot cohort 2 en cohort 1 Groen, D&P en MVI Mei 2015: eerste examens (cohort 1) Augustus 2015:start pilot cohort 3 en cohort 2 Groen, D&P en MVI Mei 2016: examens cohort 2 en eerste examens Groen, D&P en MVI Augustus 2016: start nieuwe examenprogramma’s (ov) alle scholen Mei 2018: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma 1 2 3 4 5 6 7 8 Augustus 2013 Augustus 2014 Augustus 2015 Augustus 2016

20 Communicatie over project
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Communicatie over project Contactpunt per school Digitale nieuwsbrief Platforms beroepsgerichte programma’s Regionale bijeenkomsten SPV contactgegevens:


Download ppt "Cultuurprofilering vmbo Vernieuwing beroepsgerichte programma's"

Verwante presentaties


Ads door Google