De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diploma’s mbo: bouwstenen in de beroepskolom Ad Woudenberg/Rini Romme April 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diploma’s mbo: bouwstenen in de beroepskolom Ad Woudenberg/Rini Romme April 2013."— Transcript van de presentatie:

1

2 Diploma’s mbo: bouwstenen in de beroepskolom Ad Woudenberg/Rini Romme April 2013

3 Agenda  Toelichting herziening  Overzicht structuur  Opbouw model dossier  Wat verandert er  Nu de praktijk

4 Herziening in perspectief Redenen van herziening  Instroom staat onder druk, havo populair  Betere doorstroom vmbo-hbo  (Sneller) meebewegen met arbeidsmarktontwikkeling  Meer duidelijkheid in examinering  Structuur aanpassen aan onderwijspraktijk

5 Overzichtelijke structuur Beroepengroepen waar zit verwantschap? Doelmatigheid en uitvoerbaarheid welke groepen leerlingen zijn samen te voegen Uitgangspunten mbo gehandhaafd kwaliteitscriteria (transparant, herkenbaar, flexibel, uitvoerbaar, duurzaam én doelmatig) drievoudige kwalificatie

6 Nieuwe elementen • Architectuur van een nieuwe structuur • Format kwalificatiedossier • Specialistisch niveau 4 • Entreekwalificaties • Gemeenschappelijke bouwstenen • Exameneisen • Keuzedelen

7 Herkenbare opbouw diploma’s Basis: gemeenschappelijk ( min. 50% ) gedeelde beroepstaken, typerende beroepshouding, vakkennis algemene basis (talen, rekenen, loopbaan&burgerschap) Profiel: differentiaties beginnend beroepsbeoefenaar Keuze: verrijking ( 15% ) verbreding of verdieping relevant voor arbeidsmarkt of voor doorstroom

8 Basis, profiel, keuze keuze a keuze d diploma- eisen

9 Specialist Gemeenschappelijke bovensectorale elementen als bouwsteen Ondernemerschap Leidinggeven/management Werkvoorbereiding Vakspecialisme Doorstroom

10 Entree kwalificaties  Een of enkele kwalificatiedossiers (vergelijkbaar met vmbo)  Beperkt aantal profielen per dossier  Keuzes voor doorstroom naar niveau 2 of uitstroom arbeidsmarkt

11 Gemeenschappelijke bouwstenen Herkenbare, identificeerbare eenheden Op kerntaak en/of werkproces niveau Voorbeelden: Verkoop Logistiek Commercie Penvoerderschap kenniscentra

12 Keuzedelen (1) Voorwaardelijk voor diplomering onderdeel van het examen niet voorwaardelijk voor ‘beroepskwalificering’ evt. te koppelen aan branchecertificaat Opgesteld door onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk vaststelling door paritaire commissie beschikbaar voor alle onderwijsinstellingen 15 % van de nominale studieduur contacttijd + bpv + zelfstudie

13 Keuzedelen (2) Beroepsspecifieke accenten binnen de sector: bijv. diëtetiek in de thuiszorg buiten de sector: bijv. warmte-installaties in de glasteelt Innovaties snel een plek geven bijv. reparatie van elektrische auto’s bijv. buitenschoolse opvang in landbouwbedrijven Sectoroverstijgende elementen bijv. ondernemerschap, leiding geven, extra vreemde taal doorstroom: binnen mbo en mbo-hbo

14 Keuzedelen (3) Voorbeelden van beschikbare keuzedelen  Eetwensen  Bereidingstechnieken versbreed en voedingsleer  Bekledings- en zinkconstructies  Gebruik computer  Solliciteren  World Class Manufacturing

15 Antwoorden gewenst  Kenmerkend beroepssituatie  Omvang en verhouding basisdeel en profieldeel  Keuzedeel  positionering  borging  legitimering  Penvoerderschap

16 Nu de Praktijk….. Praktijktest fase 1:  Dossier en structuurtest  78 dossiers vrijgegeven  Keuzes vanaf heden beschikbaar  www.kwalificatiesmbo.nl www.kwalificatiesmbo.nl  Systemen en processen  DUO en saMBO~ICT  Implementatietoets  Is er onderwijs van te maken?  Is het examineerbaar?

17 …en het proces  Vrijgave kwalificatiedossiers februari 2013  Start praktijktest februari/maart 2013  Eerste evaluatie/tussenresultaten 18 april 2013  Eind mei 2013 afronding praktijktest fase 1  7 juni 2013 advies SBB aan minister OCW  Eind juni besluit op welke wijze continuering  Augustus 2013 vervolg implementatie herziene kwalificatiedossiers

18 Tijdpad gericht op 2014/15 Vaststelling dossiers door Minister OCW (mede namens EZ) op 1 februari 2014  Wet-/regelgeving klaar  Systemen op orde (CREBO + BRON + Administratiesystemen)  Studenten inschrijven (intake)  Curricula + examens uitwerken  Start eerste cohort 1 augustus 2014


Download ppt "Diploma’s mbo: bouwstenen in de beroepskolom Ad Woudenberg/Rini Romme April 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google