De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VSV raakt ons allemaal 14 februari 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "VSV raakt ons allemaal 14 februari 2013"— Transcript van de presentatie:

1 VSV raakt ons allemaal 14 februari 2013
Traject van de toekomst Sluitende aanpak in VSV aanpak

2 Aanleiding Traject vd Toekomst
Eerdere ervaring met samenwerking in VSV. Regionale analyse VSV VSV bij BBL is hoog, in het MBO vooral 18+, Persoonlijke omstandigheden hoogste uitvalreden (40-50%), keuze/beeld opleiding goede tweede. 3 Decentralisaties Wet werken naar vermogen (gezinstoets/wajong) Decentralisatie Jeugdzorg AWBZ naar WMO Ontwikkelingen in MBO: Focus op vakmanschap

3 Ontwikkelingen in MBO Focus op Vakmanschap
Invoering entree onderwijs (bindend studie advies) Drempel niveau 2 Nieuwe bekostigingssystematiek (cascademodel) En ook: Invoering passend onderwijs Definities VSV, prestatiegelden vanaf 2014.

4 Traject van de Toekomst
Integrale benadering van alle mbo jongeren Samenwerking 4 MBO instellingen Verbinden van domein zorg/ondersteuning en het domein werk aan het MBO Ontwikkeld door MBO, 3 RMC regio’s en partners uit werk en zorg VO onderwijs nadrukkelijk betrokken

5 Uitgangspunten Jongere is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen toekomst Samenwerking MBO – Gemeenten (leerplicht/RMC, werkpleinen en ondersteuningsorganisaties) RMC op locatie (preventie bij verzuim) Arbeidsmarkt en werkpleinen nog meer betrekken Monitoren waar kan, regisseren waar moet

6

7

8 Uitgangspunten in de Samenwerking
Samenwerking vier MBO instellingen Samenwerking VO en MBO Alle jongeren die MBO onderwijs volgen in de provincie Groningen 3 (4) RMC regio’s Arbeidsmarktregio Groningen (werkpleinen) Passend onderwijstraject op basis van de ondersteuningsbehoefte

9 Traject van de toekomst
De jongere maakt zijn eigen toekomst Gericht op behalen (start)kwalificatie Tijdens de opleiding het leren in de praktijk maximaal vorm geven Bieden van ondersteuning daar waar nodig Na diplomering goede doorstroom naar werk of vervolgopleiding Bij tussentijdse uitval: vervangend traject

10 Bestuurlijke Processen
Regionaal overleg: wethouders, CvBs, VO, BOJ. Regionale analyse , Regio aanvraag, Begeleidingscommissie. Voorloperaanpak min OC&W en VWS Experimenteerruimte voor bepaalde onderdelen Info onderwijsloopbaan in beeld krijgen (DUO/RMC of zelf inrichten)

11 Afspraken VO – MBO Gebruik van intergrip (VO-MBO, MBO-MBO, LP/RMC-MBO)
VIP status bij het MBO Doorstroombegeleiders (o.a. meer partijen aanmelding) Digitaal Doorstroom Dossier Regio analyse voortzetten Afsprakenset overstap VO-MBO (wie is wanneer aan zet, los van wettelijke verantwoordelijkheden)

12 Samenwerking MBO (ambitie om dit jaar te regelen)
Afspraken over intake Entree Groningen Gemeenschappelijk systeem voor ongediplomeerde instroom niveau 2, 3 en 4 Passend onderwijs qua systeem gelijkvormig inrichten (rechtsgelijkheid) Heldere afspraken met VMBO, PRO/VSO en JJI Toelaatbaarheid 18+ via gemeenten Speciale trajecten bij negatief studieadvies?

13 Succesfactoren Bestuurlijk draagvlak Intensieve samenwerking met VO
CvB’s MBO zijn samenwerkingsgericht Kernteam bestaande uit vertegenwoordiging van onderwijs, RMC, Zorg en werkplein Begeleidingscommissie als klankbordgroep en motor voor creëren bestuurlijk draagvlak.


Download ppt "VSV raakt ons allemaal 14 februari 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google