De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE WERKSCHOOL NIET NIEUW. WEL UNIEK. Van papier naar praktijk SZW-dagen Extra 2011 Maarten Crump

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE WERKSCHOOL NIET NIEUW. WEL UNIEK. Van papier naar praktijk SZW-dagen Extra 2011 Maarten Crump"— Transcript van de presentatie:

1 DE WERKSCHOOL NIET NIEUW. WEL UNIEK. Van papier naar praktijk SZW-dagen Extra 2011 Maarten Crump m.crump@werkscholen.nl

2 Een groot aantal jongeren die niet in staat is een startkwalificatie te behalen mist de aansluiting met de arbeidsmarkt en wordt uitkeringsafhankelijk (instroom in Wajong al dan niet in combinatie met werk): –70% REC 3 (van de 2.600 lpj) –35% REC 4 (van de 3.400 lpj) –45% Pro (van de 6.000 lpj) AANLEIDING

3 Kabinet: Uit indicering WSW blijkt dat minstens helft van de mensen regulier werk (al dan niet met ondersteuning) zou moeten kunnen verrichten. Is nu 5% Bij Wajong werkt 25% (waarvan 15% beschut). Meer dan de helft zou regulier werk moeten kunnen verrichten. Is nu 10% “(…) voorzieningenstelsel is historisch gegroeid tot wat het nu is: een systeem met onvoldoende samenhang.” fuikvorming (bijvoorbeeld WSW) Wajong: naar 6.000 nieuwe instroom, 10.000 aan het werk per jaar (waarvan 5.000 met inkomensondersteuning) KABINET: WERKEN NAAR VERMOGEN

4 WAAR STAAN WE?

5 Proces: Advies: –23-11-2010 verschijnen advies –17-12-2010 positieve reactie van sociale partners vanuit STAR –24-06-2011 Kabinetsreactie: groen licht voor de Werkschool Landelijke Stichting de Werkschool opgericht STAND VAN ZAKEN LANDELIJK

6 Interesse regio’s boven verwachting: –>5 gestart: –Eindhoven –Zuid-Limburg –Amsterdam –Rotterdam –Achterhoek –Utrecht –Flevoland –Drechtsteden –>20 interesse STAND VAN ZAKEN IN DE REGIO’S

7 PAPIER

8

9 Toeleverend onderwijs: –Vso (m.n. REC 3 en 4) –Pro –Mbo1/AKA Maximaal 3 jaar, gemiddeld 2 jaar Traject tussen 16 en 21 Aandacht i.i.g. voor werkcapaciteit, ondersteuningsbehoefte en loonwaardebepaling VOOR WIE

10 WERKSCHOOLALLIANTIE

11 Leerling echt centraal Werk is einddoel en leidend Ontzorgen leerling en werkgever in alle facetten Maatwerk Toepassen kwalificatiestructuur MBO Branchecertificaten en EVC Aan de voorkant: ontschot inzetten van middelen WERKSCHOOLTRAJECT

12 ZOEK DE VERSCHILLEN

13 FORMULE WERKSCHOLEN

14 Ontschotte inzet van alle middelen voor ondersteuning route onderwijs/arbeidsmarkt Basis: –Bekostiging OCW –Inzet instrumentarium UWV/gemeenten Aanvullend: –Leerlinggebonden: ondersteuning en zorg –Werkschoolgebonden: fondsen en opstartfinanciering FINANCIERING

15 Jongere: werk in plaats van uitkering Werkgever: gekwalificeerde werknemer Overheid: meer rendement met minder middelen. Budgettair neutraal. Direct ten minste 20% besparingen door ontschotte inzet van middelen RENDEMENT

16 VAN PAPIER NAAR PRAKTIJK KWARTIERMAKEN EN UITVOEREN

17

18

19 – Opschalen – Ontzorgen – Ontschotten – Focus op werk –Onafhankelijk en objectieve gebundelde middeleninzet en vormgeving integraal en vraaggericht Werkschooltraject – Regionale aanpak met landelijke infrastructuur MEERWAARDE WERKSCHOOL

20 –Randvoorwaarden creëren: o Regionaal functionerend netwerk o Beschikbaarheid alle ingrediënten voor Werkschooltraject vanuit perspectief leerling en werkgever o Rechtmatige middelencoördinatie –Trajecten samenstellen: o Wat, met wie, door wie betaald? o Ononderhandelbaar: traject is integraal en vraaggericht en komt onafhankelijk tot stand o Expertise samenwerkingspartners maximaal benutten o Eerst traject vaststellen, dan bepalen wie wat doet –Uitvoering regisseren: o Alle uitvoerende taken worden uitbesteed o Werkschool selecteert uitvoerders o Kunnen Werkschoolpartijen, maar ook anderen zijn ACTIVITEITEN WERKSCHOOL

21 WERKSCHOOLALLIANTIE

22 REGIONALE FORMULE

23 –Elke speler laat zijn eigen totaalpakket los. Werkschool stelt totaalpakket samen. Werkschool benut hierbij regionale en landelijke ingrediënten –Onder welke voorwaarden zou je dit doen? Wat krijg je hiervoor terug? –Werkschool heeft voldoende bevoegdheden nodig. Is onafhankelijk ten opzichte van elke deelnemende partij. –Opbrengsten collectief en voor elke partij moeten duidelijk zijn –Resultaat = regionale Werkschoolformule (uitgewerkte aanpak op basis van afspraken regionale partijen + Stichting) CONSEQUENTIES

24 –Kwartiermaker –‘coalition of the willing’ –Regionale Werkschoolformule ontwikkelen en toewerken naar start uitvoering (uitvoeringsplan inclusief begroting) –Zo snel mogelijk richting uitvoering –Werkendeweg formule verfijnen –Daarom klein beginnen AANPAK

25 GEMEENTEN EN DE WERKSCHOOL

26 In ieder geval belangrijk vanwege: WMO Lokaal preventieve jeugdveld Schuldhulpverlening/budgetbeheer NU

27 Impact Regeerakkoord: Decentralisatieslag/transities: –2013 Wet werken naar vermogen –2014-2018 jeugdzorg. 2012 wetsvoorstel Jeugdzorg naar Tweede Kamer (Wet zorg voor jeugd; ook jeugd-GGZ – nu Zvw - en jeugd-LVG – nu ABWZ) –2013/2014 begeleiding/dagbestding van ABWZ naar WMO Meer met minder STRAKS

28 Meer financiering in één hand Nadruk op zelfredzaamheid Sterke samenhang stelsels sociaal- economisch domein Regionalisering Vraaggericht (o.a. werkgeversbenadering) Focus op werken naar vermogen CONSEQUENTIES

29 Gemeenten cruciaal voor Werkschool Werkschool loopt voor op deze ontwikkelingen: Regionaal Focus op werk Samenhangende inzet van middelen Leerling echt centraal Empowerment/zelfredzaamheid Leren, werken en kwalificeren naar vermogen DUS …


Download ppt "DE WERKSCHOOL NIET NIEUW. WEL UNIEK. Van papier naar praktijk SZW-dagen Extra 2011 Maarten Crump"

Verwante presentaties


Ads door Google