De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gerrie Abrahamse 18 november 2011. • Van harte welkom! • Vergadering • november 2009 Beleid verandert, verandert u mee? Inhoud presentatie: •Veranderingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gerrie Abrahamse 18 november 2011. • Van harte welkom! • Vergadering • november 2009 Beleid verandert, verandert u mee? Inhoud presentatie: •Veranderingen."— Transcript van de presentatie:

1 Gerrie Abrahamse 18 november 2011

2 • Van harte welkom! • Vergadering • november 2009 Beleid verandert, verandert u mee? Inhoud presentatie: •Veranderingen •Bedreiging? •Kansen? •Verandert u mee?

3 • Van harte welkom! • Vergadering • november 2009 Veranderingen (1) Algemeen •Van landelijk naar lokaal •Bezuinigingen zowel landelijk als lokaal •Cumulatie van maatregelen •Basispakket kleiner van zorgverzekering •Overheveling deel van AWBZ naar Wmo •Financieel (eigen risico/ eigen bijdragen)

4 • Van harte welkom! • Vergadering • november 2009 Veranderingen (2) Extramurale begeleiding (inclusief jeugd en vervoer) •Ongeveer 180.000 mensen •Inhoud begeleiding/soort activiteiten •Uitbreiding Wmo-compensatieplicht •Van zorg naar participatie •Geen overheveling: schrappen AWBZ en nieuwe taak Wmo •Taakstelling = bezuiniging 5% •2013 nieuwe cliënten, 2014 alle cliënten

5 • Van harte welkom! • Vergadering • november 2009 Veranderingen (3) Hulpmiddelen (geen taakstelling) •Van AWBZ naar ZVW en Wmo •Uitleen AWBZ •Lobby samen met andere organisaties

6 • Van harte welkom! • Vergadering • november 2009 Veranderingen (4) Scheiden wonen en zorg •ZZP 1 en 2 •Financiële consequenties •Nog veel vragen

7 • Van harte welkom! • Vergadering • november 2009 Veranderingen (5) Overig •Inloop GGZ (geen taakstelling) •Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars •PGB onder druk •Decentralisatie cliëntondersteuning •Andere veranderingen: Wajong-WSW-WWB en decentralisatie jeugdzorg

8 • Van harte welkom! • Vergadering • november 2009 Bedreiging? •Van recht naar compensatie •Grotere groep burgers zowel gebruiker als aanbieder van ondersteuning •Bezuinigingen •Lokale verschillen •Wmo-middelen niet geoormerkt •Toekomst PGB •Organisatiebelang t.o.v. belang cliënt? •Hebben we genoeg kennis?

9 • Van harte welkom! • Vergadering • november 2009 Kansen? •Compensatie leidt tot meer maatwerk •Vraag centraal en niet aanbod •Sociale samenhang •Decentralisatie benutten om bureaucratie te lijf te gaan •Meer werken naar resultaat en minder op verantwoording •Mogelijkheden tot burgerinitiatieven •Innovatie van zorg- en ondersteuningsmogelijkheden •Lokale bestuurders op veel punten aanspreekbaar

10 • Van harte welkom! • Vergadering • november 2009 Verandert u mee? •Op nieuwe manier kijken naar ‘Omzien naar elkaar’ •Inzet ‘ouderen voor ouderen’ (3 e en 4 e generatie) •Generatie overstijgende initiatieven •Werken aan eigen sociale netwerk •Bijdrage aan sociaal netwerken van anderen •Kortom: lokale (burger)initiatieven kansrijker dan ooit


Download ppt "Gerrie Abrahamse 18 november 2011. • Van harte welkom! • Vergadering • november 2009 Beleid verandert, verandert u mee? Inhoud presentatie: •Veranderingen."

Verwante presentaties


Ads door Google