De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwetsbare Burgers en solidariteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwetsbare Burgers en solidariteit"— Transcript van de presentatie:

1 Kwetsbare Burgers en solidariteit
Saskia van de Merwe Arts Maatschappij en Gezondheid Directie Publieke Gezondheid en Zorg, Rotterdam Voorzitter Vereniging van Indicerende en adviserende artsen

2 Waar gaat het om? Het geld De decentralisaties De doelgroepen
Kwetsbaarheid en Zelfredzaamheid De burger

3 Het geld Verschuiving vanuit AWBZ Naar Wlz (± 60%) Naar Wmo (± 18%)
Naar Zvw (± 17%) Jeugdwet (± 4%) Cave bezuiningsopdrachten!

4 Budget in 2015 * taakstelling van -120 In miljoenen euro Wmo Jeugdwet*
bezuiniging Vanuit VWS 346 1282 Vanuit Awbz 2511 (Zin) 694 (Zin) -522 484 (Pgb) 498 (Pgb) -208 153 (MEE) -25 Vanuit Zvw 1.006 110 Totaal 3.494 3.906 -745 * taakstelling van -120 Gemeenten gaan in 2015 met een 10 x hger Wmo budget werken en een ruim 3x hoger Jeugdwet budget. Kerntaak gemeenten wordt dus zorg, is niet bij gemeenteraadsverkiezingen een item geweest.

5 De decentralisaties Zvw Herziene Wmo 2015 Jeugdwet Participatiewet
PV en VV Herziene Wmo 2015 AB en OB, deel PV Jeugdwet jeugdggz Participatiewet Wajong bij Wwb en WSW De decentralisatie kortingen: PV – 22 miljoen, ab+ob -648 miljoen Participatiewet plan nu is 1/3 bezuinigen op budget van Wajongers die overgaan. Hoeveel er gekrompen gaat worden is onduidelijk

6 Doelgroepen Jeugd Ouderen Verstandelijk en geestelijk beperkten
en alle andere niet nader benoemden

7 Jeugd LVB – 450.000 met IQ 50 tot 85 VB – 45.000 Zintuiglijk – 10.200
beperkt zelfredzaam ernstig meervoudig beperkt VB – Zintuiglijk – LB – Psychiatrisch – 3% in instituut, rest ambulant Bron: Transitiebureau Jeugd Meervoudig gehandicapt 6500 in AWBZ

8 Ouderen Sterke groei van het aantal 65+ ers van allochtone afkomst
Van in 2010 naar in 2025 Sterke groei van aandeel 80+ ers autochtonen Van 25% in 2010 naar 44% in 2025 Sterke toename van demente ouderen (1op 5) (Den Draak, 2011; Van Duin & Stoeldraaijer, 2012)

9 Verstandelijk en geestelijk beperkten
In begeleid wonen en Individuele begeleiding Respijtzorg….? CBS rapport 2013

10 Andere groepen Werkende als activerende begeleiding WSWers Wajongers
35.000 WSWers Wajongers 42.000 Bron: CPB, Divosa, CBS, UWV In 403 gemeenten komen er ruim mensen bij in de Participatiewet, met een verminderd budget. Inzet gaat nu al voornamelijk uit naar de kansrijken. Huidige nieuwe instroom lukt 40% als uitstroom te zijn. Nu al stijgende Wwb aantallen.

11 Factoren die kwetsbaarheid vergroten
Lage SES Laag opleidingsniveau Complexe medische problematiek Gering of geen sociaal netwerk

12 Zelfredzaamheid Een kwart van alle 55-plussers
Ruim een kwart van mensen met lage gezondheidsvaardigheden …. Kan of wil geen eigen regie voeren In de literatuur wordt vanuit allerlei invalshoeken kwetsbaar gedefinieerd. Wat mij opviel is dat er vrijwel altijd een kwart van alle groepsgenoten uitkwam dit kwetsbaar blijkt te zijn.

13 De burger Mantelzorg staat onder druk Vrijwilligers inzet moet omhoog
Eigen initiatieven ontwikkelen Een klein aandeel van onze bevolking kan en doet dit Als er affiniteit is met de doelgroep of de context Nodig is gemeente en veldpartijen Bron: Evelien Tonkens UvA MZ onderdruk door bezuinigingsideeen over samenleefvormen in uitkeringssituaties, minder Wmo ondersteuning, wegvallen AWBZ voorzieningen

14 Solidariteit Basis zorgverzekering
Verzorgingsstaat -> participatiesamenleving Collectief, onpersoonlijk, begrensd -> persoonlijk, op maat zelfredzaamheid en participatie Bron: NTVG-lezing 2013, Verweij-Jonker instituut

15 Stelling: Met de huidige mondelinge aanvliegroutes van “iedere burger draagt zijn steentje bij’’ gaan de kwetsbaren buiten de maatschappij vallen, En dat vinden wij geen vallen echt erg.

16 Vragen? E:


Download ppt "Kwetsbare Burgers en solidariteit"

Verwante presentaties


Ads door Google