De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwetsbare Burgers en solidariteit Saskia van de Merwe Arts Maatschappij en Gezondheid Directie Publieke Gezondheid en Zorg, Rotterdam Voorzitter Vereniging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwetsbare Burgers en solidariteit Saskia van de Merwe Arts Maatschappij en Gezondheid Directie Publieke Gezondheid en Zorg, Rotterdam Voorzitter Vereniging."— Transcript van de presentatie:

1 Kwetsbare Burgers en solidariteit Saskia van de Merwe Arts Maatschappij en Gezondheid Directie Publieke Gezondheid en Zorg, Rotterdam Voorzitter Vereniging van Indicerende en adviserende artsen

2 Waar gaat het om? Het geld Het geld De decentralisaties De decentralisaties De doelgroepen De doelgroepen Kwetsbaarheid en Zelfredzaamheid Kwetsbaarheid en Zelfredzaamheid De burger De burger

3 Het geld Verschuiving vanuit AWBZ Verschuiving vanuit AWBZ Naar Wlz (± 60%) Naar Wlz (± 60%) Naar Wmo (± 18%) Naar Wmo (± 18%) Naar Zvw (± 17%) Naar Zvw (± 17%) Jeugdwet (± 4%) Jeugdwet (± 4%)

4 Budget in 2015 In miljoenen euro WmoJeugdwet*bezuiniging Vanuit VWS3461282 Vanuit Awbz2511 (Zin)694 (Zin)-522 484 (Pgb)498 (Pgb)-208 153 (MEE) -25 Vanuit Zvw 1.006110 Totaal3.4943.906-745 * taakstelling van -120

5 De decentralisaties Zvw Zvw PV en VV PV en VV Herziene Wmo 2015 Herziene Wmo 2015 AB en OB, deel PV AB en OB, deel PV Jeugdwet Jeugdwet jeugdggz jeugdggz Participatiewet Participatiewet Wajong bij Wwb en WSW Wajong bij Wwb en WSW

6 Doelgroepen Jeugd Jeugd Ouderen Ouderen Verstandelijk en geestelijk beperkten Verstandelijk en geestelijk beperkten en alle andere niet nader benoemden en alle andere niet nader benoemden

7 Jeugd LVB – 450.000 met IQ 50 tot 85 LVB – 450.000 met IQ 50 tot 85 250.000 beperkt zelfredzaam 250.000 beperkt zelfredzaam 40.000 ernstig meervoudig beperkt 40.000 ernstig meervoudig beperkt VB – 45.000 VB – 45.000 Zintuiglijk – 10.200 Zintuiglijk – 10.200 LB – 20.000 LB – 20.000 Psychiatrisch – 170.000 Psychiatrisch – 170.000 3% in instituut, rest ambulant 3% in instituut, rest ambulant Bron: Transitiebureau Jeugd Bron: Transitiebureau Jeugd

8 Ouderen Sterke groei van het aantal 65+ ers van allochtone afkomst Sterke groei van het aantal 65+ ers van allochtone afkomst Van 72.000 in 2010 naar 196.000 in 2025 Van 72.000 in 2010 naar 196.000 in 2025 Sterke groei van aandeel 80+ ers autochtonen Sterke groei van aandeel 80+ ers autochtonen Van 25% in 2010 naar 44% in 2025 Van 25% in 2010 naar 44% in 2025 Sterke toename van demente ouderen (1op 5) Sterke toename van demente ouderen (1op 5) (Den Draak, 2011; Van Duin & Stoeldraaijer, 2012) (Den Draak, 2011; Van Duin & Stoeldraaijer, 2012)

9 Verstandelijk en geestelijk beperkten In begeleid wonen en In begeleid wonen en 106.000 106.000 Individuele begeleiding Individuele begeleiding 149.000 149.000 Respijtzorg….? Respijtzorg….? CBS rapport 2013 CBS rapport 2013

10 Andere groepen Andere groepen Werkende als activerende begeleiding Werkende als activerende begeleiding 35.000 35.000 WSWers WSWers 104.000 104.000 Wajongers Wajongers 42.000 42.000 Bron: CPB, Divosa, CBS, UWV Bron: CPB, Divosa, CBS, UWV

11 Factoren die kwetsbaarheid vergroten Lage SES Lage SES Laag opleidingsniveau Laag opleidingsniveau Complexe medische problematiek Complexe medische problematiek Gering of geen sociaal netwerk Gering of geen sociaal netwerk

12 Zelfredzaamheid Een kwart van alle 55-plussers Een kwart van alle 55-plussers Ruim een kwart van mensen met lage gezondheidsvaardigheden Ruim een kwart van mensen met lage gezondheidsvaardigheden …. …. Kan of wil geen eigen regie voeren Kan of wil geen eigen regie voeren

13 De burger Mantelzorg staat onder druk Mantelzorg staat onder druk Vrijwilligers inzet moet omhoog Vrijwilligers inzet moet omhoog Eigen initiatieven ontwikkelen Eigen initiatieven ontwikkelen Een klein aandeel van onze bevolking kan en doet dit Een klein aandeel van onze bevolking kan en doet dit Als er affiniteit is met de doelgroep of de context Als er affiniteit is met de doelgroep of de context Nodig is gemeente en veldpartijen Nodig is gemeente en veldpartijen Bron: Evelien Tonkens UvA Bron: Evelien Tonkens UvA

14 Solidariteit Basis zorgverzekering Basis zorgverzekering Verzorgingsstaat -> participatiesamenleving Verzorgingsstaat -> participatiesamenleving Collectief, onpersoonlijk, begrensd -> persoonlijk, op maat Collectief, onpersoonlijk, begrensd -> persoonlijk, op maat zelfredzaamheid en participatie zelfredzaamheid en participatie Bron: NTVG-lezing 2013, Verweij- Jonker instituut Bron: NTVG-lezing 2013, Verweij- Jonker instituut

15 Stelling: Met de huidige mondelinge aanvliegroutes van “iedere burger draagt zijn steentje bij’’ gaan de kwetsbaren buiten de maatschappij vallen, Met de huidige mondelinge aanvliegroutes van “iedere burger draagt zijn steentje bij’’ gaan de kwetsbaren buiten de maatschappij vallen, En dat vinden wij geen vallen echt erg. En dat vinden wij geen vallen echt erg.

16 Vragen? E: sa.vandemerwe@rotterdam.nl sa.vandemerwe@rotterdam.nl


Download ppt "Kwetsbare Burgers en solidariteit Saskia van de Merwe Arts Maatschappij en Gezondheid Directie Publieke Gezondheid en Zorg, Rotterdam Voorzitter Vereniging."

Verwante presentaties


Ads door Google