De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kansen & uitdagingen Een b r e d e participatiewet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kansen & uitdagingen Een b r e d e participatiewet"— Transcript van de presentatie:

1 Wmo: kansen en uitdagingen VNG / Bob van der Meijden Eindhoven 13 september 2010

2 Kansen & uitdagingen Een b r e d e participatiewet
Eigen verantwoordelijkheid Preventie Besturingsfilosofie: horizontalisering De Kanteling & Welzijn Nieuwe Stijl De Wmo is nog niet af De Wmo is geen eiland Het geld

3 1. Breed en integraal doel: participatie en zelfredzaamheid
middelen: 9 prestatievelden evaluatie: we zijn "onderweg" Uitdaging: meerwaarde creëren uit 9 prestatievelden leg verbanden en denk integraal geef inhoud aan "compenseren" politieke keuzes 2. bv: betrek welzijn bij PV 5 en 6

4 2. Burger - burgers - overheid
Uitgangspunten Wmo: eigen verantwoordelijkheid burgers grotere inzet naar elkaar / wederkerigheid andere rol overheid Uitdagingen: mantelzorg: de overbelaste burger civil society: geleidelijk proces loketten: "Kanteling" in denken en doen een nieuw soort welzijns professional samenwerking zorg-ondersteuning

5 3. Preventie Goed Wmo-beleid voorkomt verergering van
problemen + duurdere oplossingen Vroege signalering Algemeen beleid boven specifiek beleid Collectief waar het kan, individueel waar het moet Preventie: van buurtsuper tot cursus valpreventie VNG-pleidooi: verschuif 1½ % uit zorgmiddelen naar gemeenten

6 4. Horizontalisering Besturingsfilosofie Wmo = Horizontalisering
geen verticale sturing veel beleidsruimte Daartegenover staat: maak een samenhangend plan betrek burgers bij beleid (Wmo-raad) verantwoordt je prestaties voer kwaliteitsbeleid Besturingsfilosofie niet vanzelfsprekend

7 5. De Kanteling Van: verzekerde rechten, zorgplicht, indiceren en
verantwoorden naar: * 12 pilotgemeenten * samen met cliëntorganisaties (CG-raad, CSO) * 2 sporen: praktijk en juridisch *in de praktijk: - het gesprek aan de keukentafel - wie doet wat en HOE doe je dat? - nieuwe collectieve oplossingen uitvinden *nieuw juridisch raamwerk (verordening): - geen lijsten met voorzieningen - beschrijf het resultaat (compensatie) - nadruk op proces - enerzijds: dereguleren - anderzijds: rechten burger (inc. bezwaar/beroep) In gesprek met de burger, over diens beperkingen, en het gewenste resultaat: aan de keukentafel

8 6. Wmo is nog niet af ... Bij doel en ambitie Wmo passen meer voorzieningen: MEE mobiliteitshulpmiddelen begeleiding persoonlijke verzorging ? verpleging ?? intramurale voorzieningen ?? Ambtelijke werkgroep: 4 scenario's Wat zal er straks in regeerakkoord staan?

9 7. De Wmo is geen eiland Er liggen relaties met: AWBZ en Zvw WWB / WSW
Wet publieke gezondheid wonen, vervoer

10 8. Relatie Wmo-AWBZ communicerende vaten, verschillende systemen
gevaar: afschuifgedrag, ondoelmatigheid burger heeft er last van verkeerde prikkels op grensvlak samenwerking met zorgverzekeraars moet beter VNG en ZN project

11 9. Financiën Netto Wmo-kosten (incl 900 mln ontvangsten):
welzijn, sociaal cultureel werk   mln maatsch begeleiding en advies  mln huishoudelijke hulp                    mln voorzieningen gehandicapten      mln openbare geestelijke gezondheidszorg mln TOTAAL mln Financiering: Gemeentefonds (welzijn, voorz. gehandicapten) Specifieke uitkering (maatsch. opvang) Integratie uitkering (huishoudelijke hulp)

12 10. Financieel arrangement HH
Onafhankelijke Derde, bindend advies t-1/t+1, indexering voor volume en prijs Nadelen: schotten, anti-Kanteling, negatieve spiraal Toekomst: nieuw financieel arrangement?: middelen HH in Gemeentefonds geen jaarlijks SCP advies meer vraag: hoe indexeren? 4 jaarlijkse herijking

13 11. Financiën: magere jaren
Financiële "uitdagingen": gemeentelijke bezuinigingen korten door Rijk Gemeentefonds ontwikkeling druk door bezuinigingen elders (AWBZ!) financiering nieuwe taken verdeelvraagstuk

14 12. Kans succes ? www.invoeringwmo.nl www.vng.nl
Benut elkaars kennis en ervaring Doe mee met Kanteling en Welzijn nieuwe stijl Gebruik landelijke kennisproducten Stuur ons uw ideeën en vragen Kijk op:


Download ppt "Kansen & uitdagingen Een b r e d e participatiewet"

Verwante presentaties


Ads door Google