De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wmo: kansen en uitdagingen VNG / Bob van der Meijden Eindhoven 13 september 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wmo: kansen en uitdagingen VNG / Bob van der Meijden Eindhoven 13 september 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Wmo: kansen en uitdagingen VNG / Bob van der Meijden Eindhoven 13 september 2010

2 Kansen & uitdagingen 1.Een b r e d e participatiewet 2.Eigen verantwoordelijkheid 3.Preventie 4.Besturingsfilosofie: horizontalisering 5.De Kanteling & Welzijn Nieuwe Stijl 6.De Wmo is nog niet af 7.De Wmo is geen eiland 8.Het geld

3 1. Breed en integraal doel: participatie en zelfredzaamheid middelen: 9 prestatievelden evaluatie: we zijn "onderweg" Uitdaging: 1.meerwaarde creëren uit 9 prestatievelden 2.leg verbanden en denk integraal 3.geef inhoud aan "compenseren" 4.politieke keuzes

4 2. Burger - burgers - overheid Uitgangspunten Wmo: eigen verantwoordelijkheid burgers grotere inzet naar elkaar / wederkerigheid andere rol overheid Uitdagingen: mantelzorg: de overbelaste burger civil society: geleidelijk proces loketten: "Kanteling" in denken en doen een nieuw soort welzijns professional samenwerking zorg-ondersteuning

5 3. Preventie Goed Wmo-beleid voorkomt verergering van problemen + duurdere oplossingen Vroege signalering Algemeen beleid boven specifiek beleid Collectief waar het kan, individueel waar het moet Preventie: van buurtsuper tot cursus valpreventie VNG-pleidooi: verschuif 1½ % uit zorgmiddelen naar gemeenten

6 4. Horizontalisering Besturingsfilosofie Wmo = Horizontalisering geen verticale sturing veel beleidsruimte Daartegenover staat: maak een samenhangend plan betrek burgers bij beleid (Wmo-raad) verantwoordt je prestaties voer kwaliteitsbeleid Besturingsfilosofie niet vanzelfsprekend

7 5. De Kanteling Van: verzekerde rechten, zorgplicht, indiceren en verantwoorden naar: In gesprek met de burger, over diens beperkingen, en het gewenste resultaat: aan de keukentafel

8 6. Wmo is nog niet af... Bij doel en ambitie Wmo passen meer voorzieningen: MEE mobiliteitshulpmiddelen begeleiding persoonlijke verzorging ? verpleging ?? intramurale voorzieningen ?? Ambtelijke werkgroep: 4 scenario's Wat zal er straks in regeerakkoord staan?

9 7. De Wmo is geen eiland Er liggen relaties met: -AWBZ en Zvw -WWB / WSW -Wet publieke gezondheid -wonen, vervoer

10 8. Relatie Wmo-AWBZ communicerende vaten, verschillende systemen gevaar: afschuifgedrag, ondoelmatigheid burger heeft er last van verkeerde prikkels op grensvlak samenwerking met zorgverzekeraars moet beter VNG en ZN project

11 9. Financiën Netto Wmo-kosten (incl 900 mln ontvangsten): welzijn, sociaal cultureel werk 780 mln maatsch begeleiding en advies 860 mln huishoudelijke hulp 1350 mln voorzieningen gehandicapten 960 mln openbare geestelijke gezondheidszorg 320 mln TOTAAL 4270 mln Financiering: Gemeentefonds (welzijn, voorz. gehandicapten) Specifieke uitkering (maatsch. opvang) Integratie uitkering (huishoudelijke hulp)

12 10. Financieel arrangement HH Onafhankelijke Derde, bindend advies t-1/t+1, indexering voor volume en prijs 2009 2010 2011 Nadelen: schotten, anti-Kanteling, negatieve spiraal Toekomst: nieuw financieel arrangement?: middelen HH in Gemeentefonds geen jaarlijks SCP advies meer vraag: hoe indexeren? 4 jaarlijkse herijking

13 11. Financiën: magere jaren Financiële "uitdagingen": gemeentelijke bezuinigingen korten door Rijk Gemeentefonds ontwikkeling druk door bezuinigingen elders (AWBZ!) financiering nieuwe taken verdeelvraagstuk

14 12. Kans succes ? Benut elkaars kennis en ervaring Doe mee met Kanteling en Welzijn nieuwe stijl Gebruik landelijke kennisproducten Stuur ons uw ideeën en vragen Kijk op: www.invoeringwmo.nl www.vng.nl


Download ppt "Wmo: kansen en uitdagingen VNG / Bob van der Meijden Eindhoven 13 september 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google