De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Business case Kanteling WMO Kantelen en bezuinigen kunnen prima samengaan Eef Botjes mei/juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Business case Kanteling WMO Kantelen en bezuinigen kunnen prima samengaan Eef Botjes mei/juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Business case Kanteling WMO Kantelen en bezuinigen kunnen prima samengaan
Eef Botjes mei/juni 2011

2 Businesscase Kanteling Almere
Inhoud Aanleiding Aanpak Resultaat Vervolg Businesscase Kanteling Almere

3 Kanteling en bezuiniging
Instrumenten ontwikkeld voor uitvoering EigenKracht beleid Vooral ervaring met kwalitatieve effecten Bestuursopdracht: 15% bezuinigen in de Wmo Effecten maatregelen, inzet van instrumenten en bezuiniging van 3 mln. combineren in Businesscase Businesscase Kanteling: Voorstel voor organisatieverandering met een verantwoording in termen van kosten en opbrengsten. Businesscase Kanteling Almere

4 Businesscase Kanteling Almere
Aanpak: invoeren “het gesprek” en terugdringen individuele voorzieningen Vooralsnog 17 acties benoemd Per actie effect bepaald m.b.t. extra kosten en besparingen Rapport en Model De kanteling Financieel mede uitgangspunt Model uitgebouwd voor BC Breed draagvlak voor BC Businesscase Kanteling Almere

5 Model Kanteling Financieel en praktijk Almere
Basis info Wmo kosten en aantallen P3 & 6 op orde Trend komende jaren bepalen ( ) Uitgangscijfers 5 jaar voor rekenmodel 20% Businesscase Kanteling Almere

6 Model Kanteling Financieel en praktijk Almere (2)
Aanzuigend effect inschatten Preventieve werking inschatten o.b.v. maatregelen Businesscase Kanteling Almere

7 Voorbeeld maatregel en effect
Kosten/investeringen Opbrengsten Opleiden medewerkers in het voeren van het (EKW) gesprek. Intervisie gesprekken kanteling Extra en EKW gestructureerde telefoon- en 'keukentafel' gesprekken Vereenvoudigen verantwoording PGB en promotiecampagne PGB Steekproefsgewijze toetsing gemandateerde indicaties Herindicatie mobiliteit Invoeren en uitvoeren nazorggesprekken Pool van scootmobiels en rolstoelen Uitbreiding uren informatie & Advies balie Stadhuis Nieuwe verordening/andere werkwijze Minder duur arrangement (gesprek) Minder (complexe) aanvragen beoordelen/verwerken Aansturen op PGB i.p.v. Zorg In Natura Minder aanvragen t.g.v. zelfindicatie/- toets Tijdwinst vanwege mandateren van indicatiestelling o.b.v. beslisregels EKW Minder extern medisch advies inzetten Minder afwijzingen/bezwaarschriften verwerken vanwege zelftoets Tijdwinst bij intake t.g.v.. ingevulde EKW door burger of warme doorgeleiding. EKW: EigenKrachtWijzer, zie Businesscase Kanteling Almere

8 Besparing individuele voorzieningen model en maatregelen Almere
Hulp bij het huishouden ZIN 26,5% Hulp bij het huishouden PGB Woningaanpassingen 23,4% Scootmobielen 13,2% Overige vervoersvoorzieningen 11,6% Collectief vraagafhankelijk Vervoer 40,0% Rolstoelen 18,2% Overige ind. voorzieningen n.v.t. Totaal 24,2% 2011 2012 2013 2014 2015 5,0% 15,0% 17,0% 19,0% 20,0% 11,0% 6,0% 31,0% 4,0% 10,0% 35,0% 7,0% 5,4% 14,3% 15,4% 16,2% 16,6% Businesscase Kanteling Almere

9 Kosten gaan voor de baat uit
Kosten ….en Opbrengsten Kosten gaan voor de baat uit Opleiding medewerkers, ketenpartners Extra uren t.b.v. ‘het gesprek’ en Informatie & Advies Herindiceren nieuw stijl Uitbreiden collectieve voorzieningen Aanzuigend effect Kosten Businesscase Kanteling Almere

10 Kosten gaan voor de baat uit Stuurinfo op orde en actueel
……. opbrengsten Kosten gaan voor de baat uit Opleiding medewerkers, ketenpartners Extra uren t.b.v. ‘het gesprek’ en Informatie & Advies Herindiceren nieuw stijl Uitbreiden collectieve voorzieningen Aanzuigend effect Kosten Stuurinfo op orde en actueel Minder individuele voorzieningen Minder uren (fte) indiceren ed. - minder (complexe) aanvragen - minder bezwaarschiften - intake ketenpartners (EKW) - mandateren/zelfindicatie Goedkoper arrangement Preventief effect Opbrengsten Businesscase Kanteling Almere

11 Resultaat Businesscase Kanteling (P3 & P6)
Businesscase Kanteling Almere

12 Start van project Kanteling
Zowel Voorzieningen als Uitkeringen (Participatie) Opleiden medewerkers Publiciteitscampagne Kanteling intern en extern Projecten uitvoeren Gekantelde werkwijze invoeren Bezuinigingen realiseren Integratie Wmo en Wwb (herstructurering) Lokale gebiedsteams bevorderen participatie Info Kantelen Herstructureren Keten- en gebiedsgericht samenwerken Geleidelijke groei scope Businesscase Kanteling Almere

13 Vragen en discussie Eef Botjes, Projectmanager / Businesscase Kanteling Almere


Download ppt "Business case Kanteling WMO Kantelen en bezuinigen kunnen prima samengaan Eef Botjes mei/juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google