De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Business case Kanteling WMO Kantelen en bezuinigen kunnen prima samengaan Eef Botjes mei/juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Business case Kanteling WMO Kantelen en bezuinigen kunnen prima samengaan Eef Botjes mei/juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Business case Kanteling WMO Kantelen en bezuinigen kunnen prima samengaan Eef Botjes mei/juni 2011

2 Inhoud  Aanleiding  Aanpak  Resultaat  Vervolg Businesscase Kanteling Almere 2

3 Kanteling en bezuiniging  Instrumenten ontwikkeld voor uitvoering EigenKracht beleid  Vooral ervaring met kwalitatieve effecten  Bestuursopdracht: 15% bezuinigen in de Wmo  Effecten maatregelen, inzet van instrumenten en bezuiniging van 3 mln. combineren in Businesscase  Businesscase Kanteling: Voorstel voor organisatieverandering met een verantwoording in termen van kosten en opbrengsten. Businesscase Kanteling Almere 3

4 Aanpak: invoeren “het gesprek” en terugdringen individuele voorzieningen  Vooralsnog 17 acties benoemd  Per actie effect bepaald m.b.t. extra kosten en besparingen  Rapport en Model De kanteling Financieel mede uitgangspunt  Model uitgebouwd voor BC 2011-2015  Breed draagvlak voor BC Businesscase Kanteling Almere 4

5 Model Kanteling Financieel en praktijk Almere  Basis info Wmo kosten en aantallen P3 & 6 op orde  Trend komende jaren bepalen (2011-2015)  Uitgangscijfers 5 jaar voor rekenmodel Businesscase Kanteling Almere 5 20%

6 Model Kanteling Financieel en praktijk Almere (2)  Aanzuigend effect inschatten  Preventieve werking inschatten o.b.v. maatregelen Businesscase Kanteling Almere 6

7 Voorbeeld maatregel en effect Kosten/investeringen Opbrengsten  Opleiden medewerkers in het voeren van het (EKW) gesprek.  Intervisie gesprekken kanteling  Extra en EKW gestructureerde telefoon- en 'keukentafel' gesprekken  Vereenvoudigen verantwoording PGB en promotiecampagne PGB  Steekproefsgewijze toetsing gemandateerde indicaties  Herindicatie mobiliteit  Invoeren en uitvoeren nazorggesprekken  Pool van scootmobiels en rolstoelen  Uitbreiding uren informatie & Advies balie Stadhuis  Nieuwe verordening/andere werkwijze  Minder duur arrangement (gesprek)  Minder (complexe) aanvragen beoordelen/verwerken  Aansturen op PGB i.p.v. Zorg In Natura  Minder aanvragen t.g.v. zelfindicatie/- toets  Tijdwinst vanwege mandateren van indicatiestelling o.b.v. beslisregels EKW  Minder extern medisch advies inzetten  Minder afwijzingen/bezwaarschriften verwerken vanwege zelftoets  Tijdwinst bij intake t.g.v.. ingevulde EKW door burger of warme doorgeleiding. Businesscase Kanteling Almere 7 EKW: EigenKrachtWijzer, zie www.eigenkrachtwijzer.nlwww.eigenkrachtwijzer.nl

8 Besparing individuele voorzieningen model en maatregelen Almere Businesscase Kanteling Almere 8 Individuele voorziening Model Hulp bij het huishouden ZIN26,5% Hulp bij het huishouden PGB26,5% Woningaanpassingen23,4% Scootmobielen13,2% Overige vervoersvoorzieningen11,6% Collectief vraagafhankelijk Vervoer 40,0% Rolstoelen18,2% Overige ind. voorzieningenn.v.t. Totaal24,2% 20112012201320142015 5,0%15,0%17,0%19,0%20,0% 5,0% 11,0%15,0% 6,0%31,0% 4,0% 5,0%6,0% 10,0%35,0% 5,0%7,0% 4,0% 5,0% 5,4%14,3%15,4%16,2%16,6%

9 Kosten ….en Businesscase Kanteling Almere Kosten gaan voor de baat uit  Opleiding medewerkers, ketenpartners  Extra uren t.b.v. ‘het gesprek’ en Informatie & Advies  Herindiceren nieuw stijl  Uitbreiden collectieve voorzieningen  Aanzuigend effect Kosten Opbrengsten 9

10 ……. opbrengsten Businesscase Kanteling Almere Kosten gaan voor de baat uit  Opleiding medewerkers, ketenpartners  Extra uren t.b.v. ‘het gesprek’ en Informatie & Advies  Herindiceren nieuw stijl  Uitbreiden collectieve voorzieningen  Aanzuigend effect Kosten Stuurinfo op orde en actueel  Minder individuele voorzieningen  Minder uren (fte) indiceren ed. - minder (complexe) aanvragen - minder bezwaarschiften - intake ketenpartners (EKW) - mandateren/zelfindicatie  Goedkoper arrangement  Preventief effect Opbrengsten 10

11 Resultaat Businesscase Kanteling (P3 & P6) Businesscase Kanteling Almere 11

12 Start van project Kanteling  Zowel Voorzieningen als Uitkeringen (Participatie)  Opleiden medewerkers  Publiciteitscampagne Kanteling intern en extern  Projecten uitvoeren  Gekantelde werkwijze invoeren  Bezuinigingen realiseren  Integratie Wmo en Wwb (herstructurering)  Lokale gebiedsteams bevorderen participatie Businesscase Kanteling Almere Info Kantelen Herstructureren Keten- en gebiedsgericht samenwerken Geleidelijke groei scope 12

13 Vragen en discussie 13 Eef Botjes, Projectmanager ebotjes@noordeling.eu /06 13 04 92 54 Businesscase Kanteling Almere


Download ppt "Business case Kanteling WMO Kantelen en bezuinigen kunnen prima samengaan Eef Botjes mei/juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google