De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisatie Wmo in de Drechtsteden: innovatiekracht Regio Drechtsteden, Innovatieagenda Wmo, 5 december 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisatie Wmo in de Drechtsteden: innovatiekracht Regio Drechtsteden, Innovatieagenda Wmo, 5 december 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisatie Wmo in de Drechtsteden: innovatiekracht Regio Drechtsteden, Innovatieagenda Wmo, 5 december 2013

2 Stand van zaken Landelijke ontwikkelingen: Wettekst Wmo 2015 bij Raad van State: Q3 2013 Gevolgen begrotingsakkoord (oktober 2013) Persoonlijke Verzorging naar Zvw (november 2013) Standpuntbepaling VNG (november 2013) Aanbieding aan Tweede Kamer (december 2013) Besluitvorming Eerste en Tweede Kamer: Q1 2014 (?)

3 Mijlpalen Wmo 2015 tot nu toe Visie AWBZ/Wmo (2012) Innovatieagenda Wmo (pilots) Onderzoek Research voor Beleid: samenhang Plan van aanpak Extramuralisering Beleidsbrief Wmo 2015 Wmo conferentie: samen bouwen aan de nieuwe Wmo Samenwerkingsmodel: Afstemming- en overlegstructuur met aanbieders, Wmo raden, cliëntenraden; Convenant met zorgverzekeraar/zorgkantoor VGZ Afspraken dienstverlening CIZ en VGZ

4 Transitie en Transformatie Transitie: gericht op stabiele overdracht; Continuïteit van zorg en ondersteuning; Per 1 januari 2015 moet 'de winkel' open; Inregelen uitvoering Wmo maatwerkvoorzieningen; Ondersteuning door VGZ en CIZ. Transformatie: meerjarige veranderopgaven WMO; Geleidelijke aanpassing van systeem en product; Ontwikkeling sterke lokale sociale infrastructuur; Innovatieagenda Wmo.

5 Beleidsbrief Wmo 2015 Sturingsprincipes in relatie tot financiën en bezuinigingen: –innovatie –efficiency (tariefkorting) –pakketversobering –budgetbeheersing STURINGSKADER Wmo 2015 (Drechtsteden): 1.Ontwikkeling cliëntondersteuning, bevorderen bewoner- en cliëntparticipatie 2.Samenwerking met aanbieders 3.Gemeente neemt verantwoordelijkheid voor de toegang (bij aanvang) 4.Ontwikkeling resultaatsturing 5.Financiële solidariteit is uitgangspunt 6.Integrale aanpak alleen inzetten waar nodig 7.Versobering is noodzakelijk om de korting te realiseren 8. Schaalkeuze: Wmo algemene voorzieningen lokaal / Wmo maatwerkvoorziening Drechtsteden

6 Ontwerp Wmo 2015 Drechtsteden Eigen kracht & sociaal netwerk ? Algemene voorzieningen Maatwerkvoorzieningen

7 Mijlpalen bestuurlijke planning December 2013 - Januari 2014: Beleidsbrief Wmo Voorstel serviceorganisatie Wmo (incl. Plan van Aanpak) Februari 2014 - Maart 2014: Beleidskader Wmo (indien definitieve besluitvorming in Eerste en Tweede Kamer over de Wmo verschuift naar tweede helft Q1, dan besluitvorming in colleges en raden pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014) Mei 2014 - Juni 2014: Verordening Wmo Aanpassing gemeenschappelijke regeling, delegatie besluit / ontvangst besluit nieuwe taken Wmo Transformatieplan Wmo

8 Innovatieagenda Wmo 2014 Waar komen we vandaan? Zoektocht, samenwerking, worsteling, energie, creativiteit en keuzes maken. Waar staan we nu? Plannen, richting partnerships, teams onzekerheden en zekerheden Innovatiedruk of Innovatiedrive? Waar gaan we naar toe? Van denken naar doen! Leeromgeving: veranderen door te leren Trial and Error: fouten maken moet! De kern van onze verandering ligt in gedrag Langjarig innoveren Is er al laag hangend fruit te plukken? Samen succes boeken!


Download ppt "Decentralisatie Wmo in de Drechtsteden: innovatiekracht Regio Drechtsteden, Innovatieagenda Wmo, 5 december 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google