De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wmo-beleid 2015-2018 Drechtsteden Lenne van de Merwe 2 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wmo-beleid 2015-2018 Drechtsteden Lenne van de Merwe 2 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Wmo-beleid 2015-2018 Drechtsteden Lenne van de Merwe 2 juni 2014

2 Het ontwerp vooraanzicht bovenaanzicht

3

4 Overkoepelende doelen DOEL 1 We helpen inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig, waarbij zij zoveel mogelijk de eigen regie behouden DOEL 3 Cliënten die gebruik maken van algemene- en maatwerkvoorzieningen beoordelen deze positief. DOEL 2 We voeren taken en ambities uit binnen het beschikbare Wmo budget en werken aan kostenreductie DOEL 4 We bieden opvang (maatschappelijke opvang en vrouwenopvang) en beschermd wonen voor de inwoners die zich niet zelfstandig in de samenleving kunnen handhaven

5 Eigen kracht en sociaal netwerk. Iedereen gaat uit van de eigen kracht van de inwoner en betrekt het sociale netwerk bij de ondersteuning. Wij ondersteunen mantelzorgers waar mogelijk bij de uitoefening van hun taak Wij stimuleren vrijwillige inzet en bieden ruimte aan vrijwilligersinitiatieven en initiatieven van inwoners Wat hebben we nodig?

6 Algemene voorzieningen Samenwerken aan laagdrempelige ondersteuning, zo licht en zo kort mogelijk Stimuleren en bieden ruimte aan inzet en initiatieven met inwoners De wijk of het dorp is de schaal waarop effectieve ondersteuning wordt geboden Wij werken preventief om erger te voorkomen Wat hebben we nodig: Initiatieven die aansluiten bij de vraag van inwoners.

7 Dit gaan we er aan doen: Maatwerkvoorzieningen Thuisondersteuning versterking zelfredzaamheid in directe omgeving We bieden wij logeervoorzieningen voor mantelzorgers Dagbesteding / activering Inkomensondersteuning voor inwoners met chronische ziekte of beperking opvang en beschermd wonen

8

9 Trots Van 8 tot 20 pilots innovatieagenda. Samenwerking zorgaanbieders, zorgkantoor en zorgverzekeraar Blijven doen: Elkaar op de hoogte houden van kansen en bedreigingen! Een opsomming In elke gemeente ontstaan goede initiatieven. Zo veel mooie initiatieven binnen organisaties.


Download ppt "Wmo-beleid 2015-2018 Drechtsteden Lenne van de Merwe 2 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google